Управління персоналом в органах місцевого самоврядування

    Тематичний короткотерміновий семінар з питань управління персоналом проведений Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 27–28  березня 2018 р. У заході взяли участь начальники відділів (секторів) управління персоналом виконавчого апарату районних рад, Чернігівської, Ніжинської, Прилуцької, Новгород-Сіверської міських рад, апаратів виконкомів рад об’єднаних територіальних громад, на яких покладено обов’язки щодо здійснення кадрової роботи.

    Під час семінару розглядалися правові аспекти діяльності органів місцевого самоврядування; положення ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування», підзаконні нормативно-правові акти з питань проходження служби в органах місцевого самоврядування та додержання вимог законодавства про мови посадовими і службовими особами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування під час виконання ними службових обов’язків.

     Увага присутніх зверталася на дотримання вимог чинного законодавства щодо прийняття на державну службу (присвоєння рангів державних службовців, обчислення стажу роботи, встановлення надбавок та заохочень); особливості проходження служби в органах місцевого самоврядування (умови та порядок надання відпусток, організація кадрового діловодства та приведення особових справ посадовців у відповідність до чинного законодавства). Також висвітлювався порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад на службі в органах місцевого самоврядування (умови проведення конкурсу, вимоги до професійної компетентності кандидатів, порядок проведення тестування, співбесіди та інших видів оцінювання кандидатів); особливості врегулювання конфлікту інтересів на службі в органах місцевого самоврядування та дисциплінарної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування.

         Час оприлюднення: 29 березня 2018 року
Виконавець: Казіміров Д.В.
конт. тел.: (0462) 676 052