Нормативно-правове забезпечення діяльності органів місцевої державної влади та органів місцевого самоврядування

Питання нормативно-правового забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування розглядаються під час тематичного короткотермінового семінару, що проходить в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з 26 по 27 квітня. Навчання призначене для начальників юридичних відділів апаратів виконкомів рад об’єднаних територіальних громад, апаратів райдержадміністрацій або спеціалістів, на яких покладено обов’язки юридичного супроводу діяльності органу державної влади чи місцевого самоврядування.

Увага присутніх звертатиметься на правила структуру правового акта та вимоги щодо оформлення його атрибутів (реквізитів); правила підготовки проектів правових актів; порядок проходження правових актів у місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування (в  тому числі обмін досвідом). Висвітлюватимуться особливості організації роботи юридичної служби в місцевій державній адміністрації, сільській, селищній, міській раді; окремі аспекти її взаємодії зі структурними підрозділами відповідного органу під час виконання нею основних завдань і функцій.

Також учасники семінару ознайомляться з новелами адміністративного судочинства; особливостями розгляду справи у порядку спрощеного провадження у цивільному процесі та дізнаються про судові витрати в господарському процесі: їх види, визначення, суми та розподіл за наслідками розгляду справи.

Час оприлюднення: 26 квітня 2018 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052