Організація та основні напрями роботи відділів (секторів) культури та туризму

Тематичний короткотерміновий семінар щодо організації роботи відділів (секторів) культури та туризму проходить в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з 26 по 27 квітня. На семінарі присутні начальники відділів культури та туризму райдержадміністрацій, Чернігівської, Ніжинської, Прилуцької, Новгород-Сіверської міських рад, виконавчих апаратів рад об’єднаних територіальних громад.

Участь у відкритті заходу взяла заступник директора Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Любов Белінсон, яка в своєму виступі звернула увагу на основні положення нормативно-правової бази у сфері культури і туризму, національностей та релігій, а також питання фінансування закладів культури. Подальше обговорення стосувалося організації роботи закладів культури в об’єднаних територіальних громадах; розвитку музейної галузі в Чернігівській області; особливостей розвитку релігійного життя в області.

Окрім цього, висвітлюватимуться проблемні питання функціонування бібліотечної системи районів і міст області; напрямки діяльності, основи пам`яткоохоронного законодавства, виклики сьогодення щодо охорони культурної спадщини; стан та перспективи розвитку туристичної галузі; шляхи позиціонування туристичного потенціалу на внутрішньому та зовнішньому ринку туристичних послуг. А під час практичних занять учасники семінару дізнаються про роль іміджу для органу публічної влади, найпоширеніші інструменти комунікації, інформування цільових аудиторій через Інтернет та значення грамотності як показника професіоналізму державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Час оприлюднення: 26 квітня 2018 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Нормативно-правове забезпечення діяльності органів місцевої державної влади та органів місцевого самоврядування

Питання нормативно-правового забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування розглядаються під час тематичного короткотермінового семінару, що проходить в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з 26 по 27 квітня. Навчання призначене для начальників юридичних відділів апаратів виконкомів рад об’єднаних територіальних громад, апаратів райдержадміністрацій або спеціалістів, на яких покладено обов’язки юридичного супроводу діяльності органу державної влади чи місцевого самоврядування.

Увага присутніх звертатиметься на правила структуру правового акта та вимоги щодо оформлення його атрибутів (реквізитів); правила підготовки проектів правових актів; порядок проходження правових актів у місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування (в  тому числі обмін досвідом). Висвітлюватимуться особливості організації роботи юридичної служби в місцевій державній адміністрації, сільській, селищній, міській раді; окремі аспекти її взаємодії зі структурними підрозділами відповідного органу під час виконання нею основних завдань і функцій.

Також учасники семінару ознайомляться з новелами адміністративного судочинства; особливостями розгляду справи у порядку спрощеного провадження у цивільному процесі та дізнаються про судові витрати в господарському процесі: їх види, визначення, суми та розподіл за наслідками розгляду справи.

Час оприлюднення: 26 квітня 2018 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Регулювання містобудівної діяльності (генеральний план населеного пункту, зонінг, просторове планування), здійснення архітектурного надзору

Про планування території населених пунктів та регулювання містобудівної діяльності йдеться під час семінару, який проходить в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з 24 по 25 квітня 2018 р. До участі запрошені заступники голів рад об’єднаних територіальних громад, працівники апарату виконкомів рад об’єднаних територіальних громад, фахівці райдержадміністрацій, міст обласного значення, відповідальних за зазначений напрям роботи.

Висвітлюється роль містобудівної документації для розвитку сільського населеного пункту та проблематика територіального планування розвитку населених пунктів; особливості створення топографічних планів для розроблення містобудівної документації, схем планування громади та потреб містобудівного кадастру; застосування топографічних планів для містобудівних потреб; порядок розробки та затвердження містобудівної документації на місцевому рівні.

Увага присутніх звертатиметься на містобудівний кадастр як інструмент управління розвитком територій; дозвільну процедуру, контрольно-наглядову діяльність, кадрове та нормативно-правове забезпечення у сфері містобудівної діяльності; участь громадськості в процесі містобудівної діяльності та створення безбар’єрного доступу; документну грамотність як складову професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Час оприлюднення: 24 квітня 2018 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Професійна програма підвищення кваліфікації

Працівники апаратів виконкомів рад об’єднаних територіальних громад,

міст обласного та районного значення, виконавчих апаратів районних рад, які раніше не працювали на посадах служби в органах місцевого самоврядування чи на державній службі беруть участь у навчанні, що проводиться Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з 23 по 27 квітня.

Під час першої сесії новопризначені працівники ознайомляться з конституційно-правовими засадами публічного управління та адміністрування; засадами державної політики України у сфері запобігання корупції (корупційні ризики в діяльності публічних службовців); традиціями публічного управління в Україні. Обговорюватимуться державні організаційно-правові механізми забезпечення принципу рівноправності жінок і чоловіків у суспільстві (гендерні відносини); особливості надання безоплатної правової допомоги; соціальні аспекти запобігання торгівлі людьми. Також йтиметься про стан, тенденції та перспективи розвитку туризму, самобутність територіальних громад та управління проектним циклом.

Увага присутніх звертатиметься на особливості формування позитивного іміджу органів публічної влади (корпоративна культура); практику публічних комунікацій для органів влади та органів місцевого самоврядування, принципи побудови ефективних комунікацій та управління конфліктними ситуаціями. Розглядатимуться професійна мотивація і цілепокладання; культура усного та писемного ділового мовлення та використання сучасних інформаційних технологій в роботі посадових осіб місцевого самоврядування.

Час оприлюднення: 23 квітня 2018 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області в оренду та про загальні правила діловодства у виконкомі ради об’єднаної територіальної громади

йшлося на виїзному семінарі-тренінгу для працівників виконавчого комітету ради об’єднаної територіальної громади, старост, депутатів Височанської сільської ради, який провів Центр підвищення кваліфікації кадрів.

Під час семінару Негода Олександра Іванівна – заступник начальника організаційного відділу виконавчого апарату обласної ради розповіла посадовим особам місцевого самоврядування про організацію діяльності виконавчого комітету  ради: структуру виконавчого органу ради; регламент та планування роботи органу місцевого самоврядування; підготовку та проведення засідань виконкому та сесій;  роботу постійних депутатських комісій тощо.

Про повноваження органу місцевого самоврядування у сфері володіння, користування та розпорядження об`єктами комунальної власності йшлося у виступі Гаврилка Миколи Петрович – начальника відділу обліку, відчуження та управління майном обласної ради Управління комунального майна обласної ради. У ході семінару дав вичерпні відповіді на запитання посадовців стосовно повноважень органів місцевого самоврядування щодо передачі майна в користування на умовах оренди, субаренди тощо.

Підгайний Петро Михайлович – заступник директора Центру, магістр державної служби акцентував увагу присутніх на основних завданнях та організації роботи з документами в органах місцевого самоврядування відповідно до Регламенту та Інструкції з діловодства, зокрема на вимогах до оформлювання організаційно-розпорядчих документів – розпоряджень, наказів, положень, рішень, протоколів, актів, листів тощо, створюваних в результаті діяльності органу місцевого самоврядування. Також надав методичні рекомендації щодо розробки конкретних професійно-кваліфікаційних характеристик посад посадових осіб місцевого самоврядування та розповів про вимоги до рівнів та ступенів вищої освіти. Окремо зупинився на розробленні та затвердженні Положення про експертну комісію сільської ради та її функціях тощо.

Час оприлюднення: 23 квітня 2018 року.
Виконавець: Підгайний П.М.
конт. тел.: (0462) 676 052

Теоретичні та практичні аспекти реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

Тематичний короткотерміновий семінар з питань реформування системи інституційного нагляду та виховання дітей проводиться Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів спільно зі службою у справах дітей облдержадміністрації та Представництвом благодійної організації «Надія і житло для дітей» з  19 по 20 квітня 2018 р. Одним із ключових питань семінару є становлення роботи служб у справах дітей в умовах децентралізації. Тому до участі в ньому запрошені представники служб у справах дітей райдержадміністрацій та заступники голів рад об’єднаних територіальних громад, які координують роботу служб, відповідальних за роботу з дітьми апаратів виконкомів рад об’єднаних територіальних громад.

Розпочався з семінар з виробничої наради «Про стан соціально-правового захисту дітей в області». До присутніх звернулася заступник голови обласної державної адміністрації Наталія Романова. Вона наголосила на необхідності підвищення рівня координації в діяльності відповідних органів та служб з метою захисту інтересів дітей та попередженню в подальшому ситуацій, коли здоров’я або життя дітей опиняється під загрозою.

  Програмою семінару запланована серія тренінгів, під час яких йтиметься про деінституціалізацію та завдання Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей; роль органів органів місцевого самоврядування у здійсненні реформування цієї системи та розвиток соціальних послуг в громадах, спрямованих на попередження вилучення дітей із сімей.

Далі висвітлюватимуться повноваження  виконавчих комітетів міських, сільських, селищних рад у сфері соціально-правового захисту дітей та соціально-правовий захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Водночас обговорюватимуться  підстави надання статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та інші питання захисту прав дитини; основні засади функціонування прийомних сімей та дитячий будинків сімейного типу та провадження діяльності з усиновлення дітей, призначення опіки та піклування.

Час оприлюднення: 19 квітня 2018 року
Виконавець: Казіміров Д.В.
конт. тел.: (0462) 676 052

Організація контролю й роботи з документами та забезпечення органами місцевої влади доступу до публічної інформації

Про організацію контролю та роботи з документами в органах виконавчої влади йдеться під час семінару, що проводиться в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з 19 по 20 квітня 2018 р. Участь у семінарі беруть працівники структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, Чернігівської, Ніжинської, Прилуцької, Новгород-Сіверської міських рад, працівники виконавчих апаратів рад об’єднаних територіальних громад, на яких покладено обов’язки щодо здійснення документообігу та контролю.

Присутні на семінарі отримають практичні поради щодо належного виконання законодавства про доступ до публічної інформації; дізнаються про заходи з удосконалення системи контролю за виконанням завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адміністрації та станом реагування на запити, звернення, листи депутатів усіх рівнів.

Далі висвітлюватимуться основні завдання та організація роботи з документами (в тому числі для службового користування) в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування; порядок підготовки розпорядчих документів, протоколів, доручень, листів; робота з архівними документами в райдержадміністраціях, міських радах міст обласного значення, ОТГ та питання додержання вимог законодавства про мови посадовими і службовими особами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування під час виконання ними службових обов’язків.

Під час практичних занять обговорюватимуться складові комунікативної компетентності державного службовця та застосування інформаційних технологій в державному управлінні (комп’ютеризація документообігу в органі влади).

Час оприлюднення: 19 квітня 2018 року
Виконавець: Казіміров Д.В.
конт. тел.: (0462) 676 052

Організація цивільного захисту в об’єднаній територіальній громаді

    Під такою назвою 3 – 4 квітня в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів проводиться тематичний короткостроковий семінар з питань цивільного захисту для голів, заступників рад об’єднаних територіальних громад.

     Під час зустрічі за «круглим столом» з керівництвом Департаменту цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації обговорювалися завдання органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівників суб’єктів господарювання в організації життєзабезпечення постраждалого населення внаслідок НС. Також йшлося про організацію цивільного захисту в об’єднаній територіальній громаді, повноваження комісії ТЕБ та НС та місцеві пожежні команди.

   Тематика наступних тематичних зустрічей охоплюватиме засади державної політики у сфері цивільного захисту; аналіз надзвичайних ситуацій Чернігівської області; основні характеристики заходів цивільного захисту та особливості організації проходження функціонального навчання з питань цивільного захисту. Далі висвітлюватимуться основні аспекти ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування», підзаконні нормативно-правові акти з питань проходження служби в органах місцевого самоврядування; шляхи запобiгання та протидiї легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

    Окрім цього, керівники місцевого самоврядування дізнаються про основні підходи до управління особистою ефективністю; шляхи розв’язання конфліктів в об’єднаній територіальній громаді; методи профілактики та  подолання синдрому професійного вигорання працівника публічної служби.

   Час оприлюднення: 3 квітня 2018 року
Виконавець: Казіміров Д.В.
конт. тел.: (0462) 676 052