Основні засади реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування України

За програмою постійно діючого тематичного семінару «Основні засади реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування України» в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів розпочалося навчання для керівників апаратів райдержадміністрацій, керуючих справами виконавчих апаратів Чернігівської, Ніжинської, Прилуцької, Новгород-Сіверської міських рад.

29 травня керівники апаратів та керуючі справами взяли участь у зустрічі з головою  Національного агентства України з питань державної служби Костянтинтом Ващенком, присвяченій 100-річчю запровадження державної служби в Україні, під час якої йшлося про етапи становлення державної служби та її наближення до європейського зразка в сучасній Україні.

В рамках тематичної платформи бізнес-форуму Чернігівського національного технологічного університету «Державна служба – освіта – підприємництво: стратегія взаємодії» працювала підсекція менеджменту державної служби: «Особливості розвитку державної служби України в умовах децентралізації владних повноважень». Учасники семінару ознайомилися з особливостями розвитку державної служби України в умовах децентралізації владних повноважень; процесного підходу і синергетикою в удосконаленні системи державної влади. Також говорилося про децентралізацію владних повноважень як ефективний механізм регіонального розвитку; механізми децентралізації адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення; проблемні питання електронного урядування на шляху підвищення ефективності державного управління з розвитком інформаційного суспільства.

В наступні дні, 30 – 31 травня висвітлюються основні завдання та організація роботи із зверненнями громадян, з документами в органах влади відповідно до вимог з Інструкції з діловодства; питання кадрового забезпечення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; нормотворчої діяльності місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у процесі прийняття управлінських рішень» та створення консультаційно-інформаційних служб «гаряча лінія» з питань захисту прав споживачів в місцевих органах виконавчої влади. Під час практичних занять говоритиметься про розвиток лідерства, грамотність як показник професіоналізму державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування; суть, причини виникнення та шляхи подолання конфліктних ситуацій.

Час оприлюднення: 30 травня 2018 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052