Інформація про підвищення кваліфікації

ІНФОРМАЦІЯ
про підвищення кваліфікації державних службовців органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад у Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій упродовж І півріччя 2018 року.
Протягом січня – червня 2018 року діяльність Центру спрямовувалася, в першу чергу, на виконання своїх статутних завдань, а також Плану-графіка підвищення кваліфікації кадрів, затвердженого спільним розпорядженням голови облдержадміністрації і голови обласної ради від 29 грудня 2017 р. № 107 та погодженого Національним агентством України з питань державної служби, в тому числі інших нормативно-правових актів.
Навчання в Центрі проходило за визначеними чинним законодавством України видами підвищення
кваліфікації відповідно до затверджених навчально-тематичних планів та розкладів занять.
Так, протягом І півріччя 2018 року в Центрі підвищили кваліфікацію – 2555 слухачів. З них:
• державних службовців місцевих органів виконавчої влади – 941;
• державних службовців територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в області – 101 (за договорами);
• посадових осіб місцевого самоврядування – 1493 (у тому числі депутатів місцевих рад – 136);
• представників державних підприємств, установ і організацій – 20.

Слухачі Центру підвищували свою кваліфікацію упродовж І півріччя ц.р. за такими видами навчання:
• за професійними програмами – 121 слухач (21 – державний службовець, 100 – посадових осіб місцевого самоврядування);
• за програмами тематичних короткострокових семінарів – 741 слухач (289 – державних службовців, 432 – посадових осіб місцевого самоврядування, 20 – представників державних підприємств, установ і організацій);
• за програмами тематичних короткострокових семінарів-тренінгів – 1081 слухач (212 – державних службовців, 869 – посадових осіб місцевого самоврядування);
• за програмами постійно діючих тематичних семінарів – 612 слухачів (520 – державних службовців, 92 – посадових осіб місцевого самоврядування).

* * * * *
Для урізноманітнення навчального процесу, активізації комунікативних процесів між слухачами Центру та представниками громадськості, експертами, розширення змісту та форм навчання Центр організовував та проводив суспільно-політичні комунікативні заходи, залучаючи до них слухачів навчального закладу.
Серед значущих, зокрема, було організовано такі як:
24 січня – розширене засідання координаційних рад з питань національно-патріотичного виховання при Івано-Франківській, Миколаївській та Чернігівській обласних державних адміністраціях у форматі веб-конференції (в рамках відзначення 99-ої річниці Злуки УНР та ЗУНР та 100-річчя бою під Крутами).
21 лютого – зустріч «Джеймс Мейс і концепція постгеноцидного суспільства», на якій йшлося про спадщину визначного американського історика та публіциста Джеймса Мейса, його передбачення та перестороги для сучасної України, зв’язки з Чернігівщиною тощо.
14 – 17 травня – освітньо-інформаційний візит голів об`єднаних територіальних громад Чернігівщини до Польщі «Польсько-українська співпраця для будівництва самоуправління та інтеграції Східної Європи».
31 травня – 2 червня – міжнародна наукова конференція «Україна та Німеччина: міждержавні відносини в 1918 –1924 рр.», присвячена столітньому ювілею встановлення дипломатичних відносин між країнами, а також низку інших не менш важливих заходів.