Управління персоналом в органах державної виконавчої влади

За програмою постійно діючого тематичного семінару «Управління персоналом в органах державної виконавчої влади» в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 26 вересня проходить друге заняття для начальників відділів (завідувачів секторів) управління персоналом структурних підрозділів обласної державної адміністрації, апарату районних державних адміністрацій, на яких покладено обов’язки щодо здійснення кадрової роботи.

Державні службовці ознайомляться з порядком організації проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» та особливостями оформлення документів з кадрових питань.

Також говоритиметься про засади дисциплінарної відповідальності державних службовців; порядок врегулювання конфлікту інтересів; оцінювання службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» та інші актуальні питання застосування законодавства про державну службу.

Час оприлюднення: 26 вересня 2018 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Земельне законодавство України та практика його застосування

  За програмою тематичного короткотермінового семінару «Земельне законодавство України та практика  його застосування» в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів розпочалося навчання для землевпорядників апаратів виконкомів рад об’єднаних територіальних громад та сільських рад.

  Впродовж наступних трьох днів (25 – 27 вересня) відбудеться низка тематичних зустрічей, під час яких висвітлюватимуться правові аспекти виготовлення технічної документації з землеустрою для обслуговування об’єктів комунальної власності; роль містобудівної документації в розвитку сільського населеного пункту та проблематика територіального планування; розмежування повноважень щодо розпорядження земельними ділянками за межами населених пунктів та порядок надання в оренду об’єктів; особливості державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

  Практичний компонент семінару охоплюватиме ряд питань, що стосуються планування розвитку землекористування територіальних громад. Зокрема, йтиметься про законодавче забезпечення планування; планування розвитку землекористування в межах і за межами населених пунктів; інформаційне забезпечення планування (збір та формування відомостей про межі рад та населених пунктів в межах громади; про комунальну, приватну і державну власність на землю; про власників землі, землекористувачів, в т.ч. орендарів; про склад угідь; про обмеження у використанні земель; про розміри орендної плати, терміни оренди тощо; про нормативну грошову оцінку земель).

    В цьому контексті говоритиметься про надходження в бюджет від земельного податку (платники податку та пільговики в розрізі категорій земель та видів землекористування), орендної плати, екологічного податку, продажу земельних ділянок, права оренди та забруднення довкілля. Увага присутніх звертатиметься на резерви збільшення надходжень в бюджет від неповного обліку земельних ділянок та фактичного функціонального їх використання; від не використання земель запасу, відсутності обліку земель колективної власності; від недовикористання потенціалу земельних та інших природних ресурсів.

   Землевпорядники отримають також практичні поради щодо розробки місцевої програми використання і охорони земельних та інших природних ресурсів, розробки перспективних планів територіального розвитку землекористування (зонування земель) в межах громад; формування земель комунальної власності в проектах землеустрою щодо відновлення меж населених пунктів та їх реєстрації в державному земельному кадастрі; проектів формування землеволодінь та землекористувань.

Час оприлюднення: 25 вересня 2018 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Виявлення та надання соціальних послуг сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах

 Організація діяльності щодо виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, соціальний супровід сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; профілактика та протидія домашньому насильству і насильству за ознакою статі – ці та низка інших питань соціальної роботи з проблемними родинами обговорюються під час семінару «Виявлення та надання соціальних послуг сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах». Навчання проводиться Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів спільно з Обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для спеціалістів із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад з 20 по 21 вересня. Участь у відкритті семінару взяла директор Обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Алла Кот.

 Увага присутніх звертається на практичні аспекти роботи з сім’ями, що опинилися у складних життєвих обставинах, а саме: ведення випадку (мета, механізм, принципи, алгоритм; перший візит в сім’ю (комунікація, техніка консультування, технологія зміни опору клієнта), визначення складності випадку; повідомлення як дієвий інструмент раннього виявлення вразливих сімей та соціальний супровід сімей (міждисциплінарна команда: ролі та завдання).

  В цьому контексті аналізується соціальний супровід сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти; визначаються концептуальні засади оцінки потреб дитини та її сім’ї. Зокрема, мова йде про наставництво як ефективну форму допомоги дітям у соціалізації та адаптації до самостійного життя та патронат над дитиною як комплексну соціальну послугу.

 Час оприлюднення: 20 вересня 2018 р.

 Виконавець: Казіміров Д.В.

 конт. тел.: (0462) 676 052

Про особливості формування місцевих бюджетів

 

   йшлося під час тематичного короткотермінового семінару «Складання, розгляд та затвердження місцевих бюджетів», проведеного Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 20 вересня 2018 р. Участь у заході взяли голови (депутати) постійних комісій рад об’єднаних територіальних громад, міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Новгород-Сіверського, районних рад з питань бюджету та фінансів.

   Обговорювалися особливості формування та виконання місцевих бюджетів (новації бюджетного законодавства); фінансово-економічні аспекти формування та затвердження бюджетів; залучення інвестицій до об`єднаних територіальних громад.

 Окрім цього, доповідачі детально зупинилися на організаційному забезпеченні діяльності постійних комісій, що включає планування їхньої роботи, підготовку та розгляд питань на засіданнях комісій. В цьому контексті було висвітлено особливості роботи постійної комісії обласної ради з питань бюджету і фінансів.

        Час оприлюднення: 20 вересня 2018 р.

        Виконавець: Казіміров Д.В.

        конт. тел.: (0462) 676 052

«Основні аспекти організації роботи гуманітарної та соціальної сфер в області»

Тематичний короткотерміновий семінар під такою назвою провів Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 18–19 вересня 2018 р. Участь у навчанні взяли заступників із гуманітарних та соціальних питань голів об’єднаних територіальних громад, голів райдержадміністрацій, міських голів міст обласного значення.

У програмі семінару – ціла серія тематичних зустрічей з керівниками  структурних підрозділів обласної державної адміністрації, керівниками територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади. Протягом двох днів обговорювалися питання реалізації повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі соціального захисту населення, у сфері сім’ї, молоді, оздоровлення, фізичної культури та спорту, проблемні питання охорони культурної спадщини, розвитку туризму, реформування бібліотечної системи в умовах децентралізації, реформування первинної та вторинної ланки медичної допомоги,  викликам на ринку праці та шляхам їх вирішення.

Окремо приділена увага старту Нової української школи та таким питанням як захист прав дітей в умовах децентралізації і організації надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах.

Також проведена зустріч з керівництвом Чернігівської дирекції ДП «Укрпошта» з питань впровадження пілотного проекту з реформування поштових відділень у селах Чернігівщини. Всі зустрічі проходили у формі конструктивного діалогу, учасники обговорили проблеми, обмінялися досвідом.

Час оприлюднення: 19 вересня 2018 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Навіщо залучати мешканців громад до стратегічного планування?

 Відповідь на це запитання шукали учасники Форуму зі стратегічного планування громад Чернігівської та Київської областей, що проходив 17 вересня в Чернігові в рамках реалізації проекту «Підтримка реформи місцевого самоврядування – впровадження партисипативної моделі стратегічного планування в громадах Північної, Центральної та Західної України».


«Підтримка самоврядування на місцевому рівні надання допомоги в розвитку громадянського суспільства в межах самоврядних одиниць – головні завдання, які Фонд розвитку місцевої демократії (FRDL) реалізує на протязі більше ніж 25 років своєї діяльності в Польщі, а віднедавна – і на території України», – наголосив експерт проекту, представник Малопольського інституту територіального самоврядування і адміністрації Войцех Одзімек.

«В основі напрацьованої нашими експертами методології розробки стратегій розвитку громад лежить партисипативний підхід, що передбачає активну участь їхніх мешканців у цих процесах. Тільки після вивчення висловлених ними думок та пропозицій йде подальше напрацювання стратегії розвитку громади. Важливим є не лише отриманий документ, як результат роботи, а також яким чином він розроблявся, яким був рівень залученості пересічних жителів. Зазначені підходи почали впроваджуватися під час реалізації програми DOBRE, що охопила 7 областей України. Ідея нашого проекту – поширити цю модель і на інші області, серед яких Чернігівщина виявила чи не найбільшу зацікавленість», – зазначила радник правління FRDL з питань співпраці з країнами Східної Європи, координатор проекту Наталія Гмурковська.

Подальша увага учасників Форуму зосереджувалася на компонентах моделі партисипативного стратегічного планування з висвітленням відповідної методології та інструментів, що застосовуються в роботі експертів. Поряд з особливостями залучення громадян обговорювалися також шляхи зміцнення механізмів співпраці між місцевими органами влади та громадянським суспільством (включаючи бюджет участі, громадські консультації). Присутні мали нагоду ознайомитися з найкращими стандартами FRDL в цій галузі в Україні та успішними практиками з реалізації стратегічного планування. Вони переконалися в тому, що участь громадськості є важливою складовою успіху цих процесів, означає свідоме використання нею можливості впливу на спосіб управління публічними справами обраними демократичними органами влади та є просто необхідною, бо в сучасному складному суспільстві вже не можна керувати без згоди тих, ким керують.

Проект «Підтримка реформи місцевого самоврядування – впровадження партисипативної моделі стратегічного планування в громадах Північної, Центральної та Західної України» співфінансується в рамках співпраці у сфері розвитку «Польська допомога» Міністерства закордонних справ Республіки Польща і реалізується Фондом Розвитку Місцевої Демократії (FRDL, Польща) за участі регіональних партнерів в Україні: ГО “Європейський діалог” (Львів), “Творчий центр ТЦК” (Київ), Сіверського інституту регіональних досліджень (Чернігів), Бюро аналізу політики (Суми) та благодійної організації «Фонд регіонального та місцевого розвитку “Синергія”» (Полтава).

Що таке міжмуніципальне співробітництво і як треба взаємодіяти громадам для спільного сталого розвитку

розказували викладачі Центру підвищення кваліфікації кадрів Олександра Негода та Людмила Чабак під час виїзного семінару-тренінгу «Міжмуніципальне співробітництво територіальних громад», проведеного на базі Гончарівської селищної ради 14 вересня 2018 р.

У відкритті семінару-тренінгу взяла участь секретар Гончарівської селищної ради Ніна Півень, яка підкреслила необхідність проведення такого роду навчань з метою підвищення рівня обізнаності членів виконкому, депутатів з можливостями міжмуніципального співробітництва територіальних громад.

Учасники семінару ознайомилися з Законодавством про співробітництво територіальних громад, можливими організаційними формами такого співробітництва. Окремо йшла мова державне стимулювання співробітництва громад та співробітництво місцевого самоврядування з європейськими інституціями, міжнародними фінансовими та донорськими організаціями.

Підбиваючи підсумки, викладачі наголосили, що співпраця територіальних громад сприяє підвищенню спроможності органів місцевого самоврядування у наданні якісніших послуг громадянам.

      Час оприлюднення: 14 вересня 2018року.
Виконавець: Коваленко Н.В.
конт. тел.: (0462) 676 052

 

Обмін досвідом – шлях до удосконалення

12 вересня ц.р. у рамках другого заняття за програмою постійно діючого тематичного семінару «Основні засади реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування України» Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для керівників апаратів райдержадміністрацій, керуючих справами виконавчих апаратів Чернігівської, Ніжинської, Прилуцької, Новгород-Сіверської міських рад провів виїзне заняття у Менському районі.

Практичні заняття для учасників семінару розпочалися із ознайомилися з роботою Менської райдержадміністрації. Відкрив заняття та проаналізував соціально-економічну ситуацію на Менщині голова райдержадміністрації Валерій Щукін. Він, зокрема, зазначив, що економіка району вже другий рік поспіль демонструє позитивну динаміку. Водночас є питання щодо її структури тощо.

Керівник апарату Менської райдержадміністрації Вікторія Неруш ознайомила присутніх із стилем, формами та методами роботи, проаналізувала  якісний та кількісний склад державних службовців, розповіла про актуальні питання в кадровій діяльності, про планування роботи та проведення організаційно-масових заходів у райдержадміністрації.

Аналіз проблем та досягнень, досвід роботи на конкретних прикладах – усе це викликало живий діалог учасників виїзного заняття.

Надалі в форматі зустрічі за «круглим столом» керівники апаратів райдержадміністрацій, керуючі справами виконкомів міських рад обмінялися думками щодо поточної діяльності.

Чи не найболючіший блок питань – взаємодія з виконкомами об`єднаних територіальних громад. У зв`язку з цим висловлювалося побажання до керівництва держави – як можна швидше розмежувати повноваження, аби уникнути нікому не потрібного дублювання функцій та визначитися з майбутньою структурою субрегіонального рівня.

Згодом учасники виїзного заняття відвідали низку об`єктів соціально-культурної сфери району (як діючі, так і потенційні), обговоривши на їх прикладі можливості для розвитку території, зокрема, туризму.

Час оприлюднення: 13 вересня 2018 р.

Виконавець: Бойко В.М., Підгайний П.М.

конт. тел.: (0462) 676 052

Основні засади реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування України

За програмою постійно діючого тематичного семінару «Основні засади реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування України» в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 11 – 13 вересня проходить друге заняття для керівників апаратів райдержадміністрацій, керуючих справами виконавчих апаратів Чернігівської, Ніжинської, Прилуцької, Новгород-Сіверської міських рад.

Обговорюються питання про внесення змін до нормативно-правових актів з питань управління персоналом; проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, оцінювання результатів службової діяльності; деякі аспекти ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом удосконалення порядку стягнення аліментів» (порядок виїзду дітей за кордон).

Увага присутніх звертатиметься на перебіг децентралізаційних процесів на Чернігівщині; нормотворчу діяльність місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у процесі прийняття управлінських рішень; організаційно-масову роботу в органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування як складову реалізації реформи державного управління.

Під час практичних занять йтиметься про розвиток лідерства на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування; конфлікти в системі управління персоналом; культуру мовлення як складову професійної майстерності посадовця та основні зміни до проекту редакції Українського правопису. Також в рамках семінару 12 вересня відбудуться виїзні заняття в м. Мена з метою ознайомлення учасників семінару  організацією роботи місцевої райдержадміністрації.

Час оприлюднення: 11 вересня 2018 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Навчання новопризначених працівників органів місцевого самоврядуванняv

За професійною програмою підвищення кваліфікації в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з 10 по 14 вересня 2018 р. проходить навчання працівники апаратів виконкомів рад об’єднаних територіальних громад, міст обласного та районного значення, виконавчих апаратів районних рад, які раніше не працювали на посадах служби в органах місцевого самоврядування чи на державній службі.

Програмою навчання передбачена низка тематичних зустрічей та тренінгів, під час яких працівники органів місцевого самоврядування ознайомляться з особливостями та прикладами застосування альтернативних джерел в Чернігівській області; можливостями, які дає Угода про асоціацію з ЄС для розвитку сільських територій, аграрного сектору та перспективами розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону. За допомогою практичних вправ вони набуватимуть вміння налагоджувати ефективні комунікації; налаштовуватися на позитивне мислення та готувати публічні виступи. Також мова йтиме про ділову риторику та принципи мовного впливу; етикет в ділових комунікаціях та культуру спілкування, збір та обробку інформації в мережі Інтернет.

Далі обговорюватимуться напрями співробітництва України та НАТО в умовах агресії Росії; система державного управління безпекою в надзвичайних ситуаціях та основні заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій; основні аспекти ЗУ «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію» та функціонування накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в Україні. Наостанок учасники навчання пройдуть тестування на предмет засвоєння знань отриманих впродовж двох сесій та отримають свідоцтва про підвищення кваліфікації.

Час оприлюднення: 10 вересня 2018 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052