Державна служба в Україні: історичний дискурс та сучасність

Історичні аспекти становлення державної служби, її роль в процесі розбудови демократичної, правової та соціальної держави в сучасній Україні; професіоналізм як необхідна складова у формуванні позитивну іміджу державних службовців, – ці та інші теми, обговорювалися під час науково-практичного семінару «Державна служба в Україні: історичний дискурс та сучасність», присвяченого 100-річчюзапровадження державної служби України. До спілкування через мережу Інтернет долучилися представники Центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, державні службовці, представники органів місцевого самоврядування, науковці та викладачі вищих навчальних закладів з Івано-Франківська, Миколаєва та Чернігова.

Насамперед учасники зустрічі звернули увагу на три закони Гетьмана Павла Скоропадського, які власне започаткували традицію державної служби в Україні навесні – влітку 1918 р. Закон про урочисту обітницю (присягу) урядовців, суддів та військових на вірність Українській державі (30.05.1918 р.), Закон про нормальний розпис утримання службовців в центральних установах (26.06.1918 р.) та Закон про порядок призначення на урядову службу (24.07.1918 р.) визначили коло посадовців, для яких служіння державі стало професійною справою, умови їхнього матеріального забезпечення та процедуру вступу на ту чи іншу посаду. Вважаючи побудову професійної державної служби одним із своїх основних завдань, Павло Скоропадський не забував і про належне утримання її представників, що мало підняти престиж державної служби в цілому.

Водночас йшлося про регіональні аспекти українського державотворення в добу національно-визвольних змагань 1917 – 1921 рр., формування владних інституцій, військових частин, діяльність громадських об’єднань (зокрема, «Просвіт») та випуск місцевих періодичних видань.

Подальша дискусія стосувалася системи підвищення кваліфікації як механізму реалізації безперервної освіти та розвитку професійної компетентності публічних службовців. Обговорювався досвід підготовки та професійного навчання фахівців з публічного управління в університетах та закладах післядипломної освіти на Івано-Франківщині та Миколаївщині. Також говорилося про трансформацію особистісних якостей державного службовця та роль медіа грамотності публічних службовців в умовах розвитку громадянського суспільства.

Час оприлюднення: 5 жовтня 2018 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052