Навчання новопризначених спеціалістів державних органів влади

 За професійною програмою підвищення кваліфікації в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів розпочалося навчання новопризначених спеціалістів обласної державної адміністрації,  структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій (І сесія).

 Впродовж 22 – 26 жовтня вони братимуть участь у серії тематичних зустрічей та обговорень, під час яких йтиметься про державну службу як публічно-правовий інститут та різновид управлінської діяльності; закон України «Про державну службу»; державну політику України у сфері запобігання корупції та корупційні ризики в діяльності державних службовців. Державні службовці ознайомляться з традиціями публічного управління в Україні та історією владних інституцій Чернігово-Сіверщини; державними організаційно-правовими механізмами забезпечення принципу рівноправності жінок і чоловіків у суспільстві (гендерні відносини) та соціальними аспектами запобігання торгівлі людьми.

 До уваги присутніх пропонується огляд альтернативних джерел енергії та технічно досяжний потенціал їхнього використання в Чернігівській області; основні напрями політики держави у сфері туризму (стан, перспективи тенденції розвитку галузі); очікуваний вплив Угоди про асоціацію на аграрний сектор та тенденції розвитку сільських територій  Чернігівщини.

 Тематика практичних занять та тренінгів охоплюватиме особливості застосування публічних комунікацій в роботі органів державної влади; питання культури усного та писемного ділового мовлення; засади ораторського мистецтва, ділової риторики та принципи мовного впливу. Слухачі отримають практичні настанови щодо професійної мотивації та цілепокладання; управління конфліктними ситуаціями, поглиблять свої знання щодо використання сучасних інформаційних технологій в діяльності органів влади.

 Час оприлюднення: 22 жовтня 2018 р.

 Виконавець: Казіміров Д.В.

 конт. тел.: (0462) 676 052