Семінар з питань формування бюджетних запитів

 Формування місцевих бюджетів, новації бюджетного законодавствата особливості перевірки стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності розглядаються під час тематичного короткотермінового семінару «Формування бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», що проводиться Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів  для головних бухгалтерів структурних підрозділів облдержадміністрації, бухгалтерів апарату райдержадміністрацій (23 жовтня) та головних бухгалтерів апаратів виконкомів рад об’єднаних територіальних громад, міст обласного значення, виконавчих апаратів районних рад, апаратів виконкомів, Деснянської та Новозаводської районних у м. Чернігові рад (24 – 25 жовтня 2018 р.)

 Обговорюються новації в організації та здійсненні публічних закупівель в Україні; особливості пенсійного законодавства України; перспективи децентралізації в умовах бюджетного процесу 2019 року та інші актуальні питання у веденні бухгалтерського обліку.

 Час оприлюднення: 24 жовтня 2018 р.

 Виконавець: Казіміров Д.В.

  конт. тел.: (0462) 676 052

Налагоджено співпрацю з інформаційно-правовим центром «Захист права на інформацію»

 Меморандум про співпрацю між Чернігівським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів та ГО «Інформаційно-правовий центр “Захист права на інформацію”» підписали 23 жовтня директор Центру Володимир Бойко та голова Організації Олександр Лашко.

 Організації співпрацюватимуть в напрямку налагодження взаємодії на рівні між державою, місцевим самоврядуванням та громадянами, різними гілками державної влади, між державою та державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування.

 Планується спільна розробка та впровадження навчальних та інформаційних програм, різноманітних проектів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності щодо вивчення та узагальнення вітчизняного та світового досвіду роботи з налагодження комунікацій, забезпечення доступу до публічної інформації. Також передбачається здійснення заходів з вивчення громадської думки щодо правових, соціально-економічних, експертно-аналітичних, інформаційних та інших питань; координація та супроводження робіт з впровадження новітніх технологій в частині інформатизації та зв’язку; надання інформаційної та консультативно-дорадчої допомоги об’єднаним територіальним громадам та органам місцевої державної влади.

Як зазначали підписанти, спільна діяльність покликана сприяти розвитку електронної демократії, інформаційної економіки, електронних соціальних і господарюючих мереж, цифрових ринків, електронної держави та  уряду загалом.

Час оприлюднення: 24 жовтня 2018 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Маркетинг та брендування об’єднаної територіальної громади

 Про формування бренду об’єднаної територіальної громади, пошук можливостей для розвитку туризму на її території йдеться під час семінару «Маркетинг об’єднаної територіальної громади, брендування території та розвиток туристичного потенціалу», який проходить в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 23 – 24 жовтня 2018 р. До участі в обговореннях запрошені голови або їхні заступники, працівники апаратів виконкомів рад об’єднаних територіальних громад, відповідальні за зазначений напрям роботи.

 Увага присутніх звертатиметься на цілі та інструменти маркетингу територій в контексті розвитку ОТГ; шляхи позиціонування туристичного потенціалу на внутрішньому та зовнішньому ринку туристичних послуг; основні аспекти розвитку музейної справи в області. Спілкуючись з працівниками Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського, представники громад ознайомляться з такими напрямами роботи музеїв, як комплектування та зберігання фондів, інвентаризація та каталогізація колекцій, формування та презентація тематичних експозицій, екскурсійне обслуговування та інше. Говоритиметься й про організацію на території ОТГ роботи бібліотечної системи.

 Окрім цього, учасники семінару матимуть нагоду висловити власні думки щодо позиціонування своїх громад під час зустрічі за «круглим столом» на тему «Туризм – один із пріоритетних напрямів розвитку ОТГ» за участі представників туристичних садиб та парків природи.

Час оприлюднення: 24 жовтня 2018 р.

 Виконавець: Казіміров Д.В.

 конт. тел.: (0462) 676 052

Функціонування служби технічного захисту інформації та аналіз стану інформаційної безпеки в органах Пенсійного фонду

 Тематичний короткотерміновий семінар «Функціонування служби технічного захисту інформації та аналіз стану інформаційної безпеки в органах Пенсійного фонду» проходить в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів  з 23 по 26 жовтня 2018 р. До участі в ньому запрошені спеціалісти адміністрування, супроводження інформаційних систем, електронних реєстрів та захисту інформації головного та об’єднаних управлінь Пенсійного фонду України в Чернігівській області.

 Увага присутніх звертатиметься на концепцію розвитку та особливості функціонування інформаційно-аналітичних систем, сервісів Пенсійного фонду України; питання захисту інформації, аналіз функцій служби технічного захисту інформації; порядок обліку, зберігання і  використання документів, справ, матеріальних  носіїв інформації, які містять службову інформацію та положення антикорупційного законодавства України.

 Програмою семінару запланована серія практичних занять, тематика яких стосуватиметься роботи з веб-порталом електронних послуг Пенсійного фонду України; співставлення даних в автоматизованих системах та аналізу використання даних; забезпечення ведення обліку засобів комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, що перебувають на балансі в органах ПФУ в області. Також йтиметься про забезпечення ідентифікації доступу користувачів до підсистем Інформаційно-телекомунікаційної системи, електронних реєстрів, баз даних та систему антивірусного захисту в органах Пенсійного фонду.

 Серія тренінгів буде присвячена культурі усного та писемного ділового мовлення; управління особистою ефективністю; психологічним засадам продуктивності ділового спілкування, способам невербальної комунікації та управлінню конфліктними ситуаціями.

 Час оприлюднення: 24 жовтня 2018 р.

 Виконавець: Казіміров Д.В.

 конт. тел.: (0462) 676 052