Семінар з питань формування бюджетних запитів

  Про формування місцевих бюджетів та новації бюджетного законодавства йдеться під час тематичного короткотермінового семінару «Формування бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», що проводиться Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів  для головних бухгалтерів відокремлених структурних підрозділів виконкомів рад об’єднаних територіальних громад 30 – 31 жовтня 2018 р.

 Висвітлюються новації в організації та здійсненні публічних закупівель в Україні; перспективи децентралізації в умовах бюджетного процесу 2019 р.; порядок нарахування та перерахування внесків, виплата допомог, що сплачуються за рахунок Фонду соціального страхування; особливості пенсійного законодавства України; перевірка стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності.

   Час оприлюднення: 30 жовтня 2018 р.

   Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Професійна програма підвищення кваліфікації з англійської мови

  Навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації з англійської мови за напрямом 6.020303 «Філологія» розпочалося в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 29 жовтня 2018 р. До участі в ньому запрошені спеціалісти апарату, управлінь та відділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та місцевих рад, на яких покладено обов’язки щодо питань європейської та євроатлантичної співпраці.

  Під час першої сесії, що триватиме з 29 жовтня до 9 листопада, державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування на матеріалах з англійської мови опрацьовуватимуть складові європейської інтеграції України та питання державної допомоги (захист від конкуренції) як одного з її пріоритетних напрямків. Обговорюватиметься специфіка державного управління; принципи належного врядування в європейському просторі; структура інституцій ЄС та засади європейської інтеграції. Увага присутніх звертатиметься на засади конкурентної політики, поняття конкуренції, її обмеження та визначення антиконкурентної поведінки; види монополій, захист від них та засади антимонопольної політики. Також тематика занять охоплюватиме питання економічного розвитку, економічної інфраструктури, організації виробництва, спаду економіки та безробіття; понять комерційного та підприємницького права.

  Робота над граматикою англійської мови передбачатиме розгляд форм минулого (Past), теперішнього (Present), майбутнього (Future) часу; модальних дієслів can/could/be able to, may/might, will/would, shall, should, ought to, must, need, та синонімів, що мають модальне значення. Водночас учасники навчання зможуть засвоювати отримані знання, спілкуючись між собою під час ситуацій, пов’язаних з діловим та повсякденним середовищем. Сюди відноситься налагодження комунікації, ведення переговорів, досягнення домовленостей, управління конфліктом, вирішення проблем, скарг, прийняття рішень, а також спілкування по телефону, у відрядженні, під час подорожей різними видами транспорту, засідань, ділових зустрічей та конференцій.

  Час оприлюднення: 30 жовтня 2018 р.

  Виконавець:Казіміров Д.В.

  конт. тел.: (0462) 676 052