Семінар з питань формування бюджетних запитів

  Про формування місцевих бюджетів та новації бюджетного законодавства йдеться під час тематичного короткотермінового семінару «Формування бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», що проводиться Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів  для головних бухгалтерів відокремлених структурних підрозділів виконкомів рад об’єднаних територіальних громад 30 – 31 жовтня 2018 р.

 Висвітлюються новації в організації та здійсненні публічних закупівель в Україні; перспективи децентралізації в умовах бюджетного процесу 2019 р.; порядок нарахування та перерахування внесків, виплата допомог, що сплачуються за рахунок Фонду соціального страхування; особливості пенсійного законодавства України; перевірка стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності.

   Час оприлюднення: 30 жовтня 2018 р.

   Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Професійна програма підвищення кваліфікації з англійської мови

  Навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації з англійської мови за напрямом 6.020303 «Філологія» розпочалося в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 29 жовтня 2018 р. До участі в ньому запрошені спеціалісти апарату, управлінь та відділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та місцевих рад, на яких покладено обов’язки щодо питань європейської та євроатлантичної співпраці.

  Під час першої сесії, що триватиме з 29 жовтня до 9 листопада, державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування на матеріалах з англійської мови опрацьовуватимуть складові європейської інтеграції України та питання державної допомоги (захист від конкуренції) як одного з її пріоритетних напрямків. Обговорюватиметься специфіка державного управління; принципи належного врядування в європейському просторі; структура інституцій ЄС та засади європейської інтеграції. Увага присутніх звертатиметься на засади конкурентної політики, поняття конкуренції, її обмеження та визначення антиконкурентної поведінки; види монополій, захист від них та засади антимонопольної політики. Також тематика занять охоплюватиме питання економічного розвитку, економічної інфраструктури, організації виробництва, спаду економіки та безробіття; понять комерційного та підприємницького права.

  Робота над граматикою англійської мови передбачатиме розгляд форм минулого (Past), теперішнього (Present), майбутнього (Future) часу; модальних дієслів can/could/be able to, may/might, will/would, shall, should, ought to, must, need, та синонімів, що мають модальне значення. Водночас учасники навчання зможуть засвоювати отримані знання, спілкуючись між собою під час ситуацій, пов’язаних з діловим та повсякденним середовищем. Сюди відноситься налагодження комунікації, ведення переговорів, досягнення домовленостей, управління конфліктом, вирішення проблем, скарг, прийняття рішень, а також спілкування по телефону, у відрядженні, під час подорожей різними видами транспорту, засідань, ділових зустрічей та конференцій.

  Час оприлюднення: 30 жовтня 2018 р.

  Виконавець:Казіміров Д.В.

  конт. тел.: (0462) 676 052

Екологічна складова розвитку територій

   Про врахування екологічної складової як запоруку розвитку територій йдеться під час тематичного короткострокового семінару, який проводиться Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 29 жовтня для фахівців виконкомів рад ОТГ, райдержадміністрацій, міськвиконкомів міст обласного значення, відповідальних за екологічні питання та розроблення документів державного планування.
Обговорюються порядок планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного (державного) фонду охорони навколишнього природного середовища; практика застосування процедури оцінки впливу на довкілля та здійснення стратегічної екологічної оцінки в процесі формування документів державного планування.
Учасники семінару ознайомляться з особливостями використання та заходами охорони щодо природно-заповідних територій та організації діяльності у сфері поводження з відходами. Також висвітлюватиметься порядок передачі у користування водних об’єктів та розмежування повноважень щодо розпорядження землями за межами населених пунктів.

Час оприлюднення: 29 жовтня 2018 р.
Виконавець: Казіміров Д.В.
конт. тел.: (0462) 676 052

Семінар з питань формування бюджетних запитів

 Формування місцевих бюджетів, новації бюджетного законодавствата особливості перевірки стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності розглядаються під час тематичного короткотермінового семінару «Формування бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», що проводиться Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів  для головних бухгалтерів структурних підрозділів облдержадміністрації, бухгалтерів апарату райдержадміністрацій (23 жовтня) та головних бухгалтерів апаратів виконкомів рад об’єднаних територіальних громад, міст обласного значення, виконавчих апаратів районних рад, апаратів виконкомів, Деснянської та Новозаводської районних у м. Чернігові рад (24 – 25 жовтня 2018 р.)

 Обговорюються новації в організації та здійсненні публічних закупівель в Україні; особливості пенсійного законодавства України; перспективи децентралізації в умовах бюджетного процесу 2019 року та інші актуальні питання у веденні бухгалтерського обліку.

 Час оприлюднення: 24 жовтня 2018 р.

 Виконавець: Казіміров Д.В.

  конт. тел.: (0462) 676 052

Налагоджено співпрацю з інформаційно-правовим центром «Захист права на інформацію»

 Меморандум про співпрацю між Чернігівським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів та ГО «Інформаційно-правовий центр “Захист права на інформацію”» підписали 23 жовтня директор Центру Володимир Бойко та голова Організації Олександр Лашко.

 Організації співпрацюватимуть в напрямку налагодження взаємодії на рівні між державою, місцевим самоврядуванням та громадянами, різними гілками державної влади, між державою та державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування.

 Планується спільна розробка та впровадження навчальних та інформаційних програм, різноманітних проектів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності щодо вивчення та узагальнення вітчизняного та світового досвіду роботи з налагодження комунікацій, забезпечення доступу до публічної інформації. Також передбачається здійснення заходів з вивчення громадської думки щодо правових, соціально-економічних, експертно-аналітичних, інформаційних та інших питань; координація та супроводження робіт з впровадження новітніх технологій в частині інформатизації та зв’язку; надання інформаційної та консультативно-дорадчої допомоги об’єднаним територіальним громадам та органам місцевої державної влади.

Як зазначали підписанти, спільна діяльність покликана сприяти розвитку електронної демократії, інформаційної економіки, електронних соціальних і господарюючих мереж, цифрових ринків, електронної держави та  уряду загалом.

Час оприлюднення: 24 жовтня 2018 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Маркетинг та брендування об’єднаної територіальної громади

 Про формування бренду об’єднаної територіальної громади, пошук можливостей для розвитку туризму на її території йдеться під час семінару «Маркетинг об’єднаної територіальної громади, брендування території та розвиток туристичного потенціалу», який проходить в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 23 – 24 жовтня 2018 р. До участі в обговореннях запрошені голови або їхні заступники, працівники апаратів виконкомів рад об’єднаних територіальних громад, відповідальні за зазначений напрям роботи.

 Увага присутніх звертатиметься на цілі та інструменти маркетингу територій в контексті розвитку ОТГ; шляхи позиціонування туристичного потенціалу на внутрішньому та зовнішньому ринку туристичних послуг; основні аспекти розвитку музейної справи в області. Спілкуючись з працівниками Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського, представники громад ознайомляться з такими напрямами роботи музеїв, як комплектування та зберігання фондів, інвентаризація та каталогізація колекцій, формування та презентація тематичних експозицій, екскурсійне обслуговування та інше. Говоритиметься й про організацію на території ОТГ роботи бібліотечної системи.

 Окрім цього, учасники семінару матимуть нагоду висловити власні думки щодо позиціонування своїх громад під час зустрічі за «круглим столом» на тему «Туризм – один із пріоритетних напрямів розвитку ОТГ» за участі представників туристичних садиб та парків природи.

Час оприлюднення: 24 жовтня 2018 р.

 Виконавець: Казіміров Д.В.

 конт. тел.: (0462) 676 052

Функціонування служби технічного захисту інформації та аналіз стану інформаційної безпеки в органах Пенсійного фонду

 Тематичний короткотерміновий семінар «Функціонування служби технічного захисту інформації та аналіз стану інформаційної безпеки в органах Пенсійного фонду» проходить в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів  з 23 по 26 жовтня 2018 р. До участі в ньому запрошені спеціалісти адміністрування, супроводження інформаційних систем, електронних реєстрів та захисту інформації головного та об’єднаних управлінь Пенсійного фонду України в Чернігівській області.

 Увага присутніх звертатиметься на концепцію розвитку та особливості функціонування інформаційно-аналітичних систем, сервісів Пенсійного фонду України; питання захисту інформації, аналіз функцій служби технічного захисту інформації; порядок обліку, зберігання і  використання документів, справ, матеріальних  носіїв інформації, які містять службову інформацію та положення антикорупційного законодавства України.

 Програмою семінару запланована серія практичних занять, тематика яких стосуватиметься роботи з веб-порталом електронних послуг Пенсійного фонду України; співставлення даних в автоматизованих системах та аналізу використання даних; забезпечення ведення обліку засобів комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, що перебувають на балансі в органах ПФУ в області. Також йтиметься про забезпечення ідентифікації доступу користувачів до підсистем Інформаційно-телекомунікаційної системи, електронних реєстрів, баз даних та систему антивірусного захисту в органах Пенсійного фонду.

 Серія тренінгів буде присвячена культурі усного та писемного ділового мовлення; управління особистою ефективністю; психологічним засадам продуктивності ділового спілкування, способам невербальної комунікації та управлінню конфліктними ситуаціями.

 Час оприлюднення: 24 жовтня 2018 р.

 Виконавець: Казіміров Д.В.

 конт. тел.: (0462) 676 052

Навчання новопризначених спеціалістів державних органів влади

 За професійною програмою підвищення кваліфікації в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів розпочалося навчання новопризначених спеціалістів обласної державної адміністрації,  структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій (І сесія).

 Впродовж 22 – 26 жовтня вони братимуть участь у серії тематичних зустрічей та обговорень, під час яких йтиметься про державну службу як публічно-правовий інститут та різновид управлінської діяльності; закон України «Про державну службу»; державну політику України у сфері запобігання корупції та корупційні ризики в діяльності державних службовців. Державні службовці ознайомляться з традиціями публічного управління в Україні та історією владних інституцій Чернігово-Сіверщини; державними організаційно-правовими механізмами забезпечення принципу рівноправності жінок і чоловіків у суспільстві (гендерні відносини) та соціальними аспектами запобігання торгівлі людьми.

 До уваги присутніх пропонується огляд альтернативних джерел енергії та технічно досяжний потенціал їхнього використання в Чернігівській області; основні напрями політики держави у сфері туризму (стан, перспективи тенденції розвитку галузі); очікуваний вплив Угоди про асоціацію на аграрний сектор та тенденції розвитку сільських територій  Чернігівщини.

 Тематика практичних занять та тренінгів охоплюватиме особливості застосування публічних комунікацій в роботі органів державної влади; питання культури усного та писемного ділового мовлення; засади ораторського мистецтва, ділової риторики та принципи мовного впливу. Слухачі отримають практичні настанови щодо професійної мотивації та цілепокладання; управління конфліктними ситуаціями, поглиблять свої знання щодо використання сучасних інформаційних технологій в діяльності органів влади.

 Час оприлюднення: 22 жовтня 2018 р.

 Виконавець: Казіміров Д.В.

 конт. тел.: (0462) 676 052

Регулювання містобудівної діяльності на місцевому рівні. Схема планування території громади

Схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад, як основний інструмент просторового планування в об’єднаних територіальних громадах та їхнє використання розглядалися під час семінару «Регулювання містобудівної діяльності на місцевому рівні. Схема планування території громади», що пройшов у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для сільських, селищних голів або секретарів відповідних рад  18 жовтня 2018 р. До участі у заході були запрошені представники уповноважених підрозділів рад об’єднаних територіальних громад, райдержадміністрацій з питань містобудування та архітектури.

Увага присутніх зверталася на основне призначення та напрямки використання схем планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад; нормативно-правове забезпечення та особливості порядку розроблення схем планування цих територій та їхнє використання в ґеоінформаційних системах управління розвитком територій та містобудівного кадастру. Також під час семінару йшлося про санітарні зони, розриви, їх вплив на розвиток територій об’єднаних громад та вимоги нового екологічного законодавства щодо містобудівної документації.

Час оприлюднення: 19 жовтня 2018 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Про міжмуніципальне співробітництво територіальних громад

йшла мова під час однойменного виїзного семінару-тренінгу,  який  проводив Центр підвищення кваліфікації кадрів на базі Коропської селищної ради 19 жовтня 2018 р.  Які є можливості взаємодії громад для спільного розвитку розказували заступник начальника організаційного відділу виконавчого апарату обласної ради Олександра Негода та радник із питань децентралізації Чернігівського відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» Людмила Чабак.

Учасники семінару ознайомилися з Законодавством про співробітництво територіальних громад, можливими організаційними формами такого співробітництва. Говорили і про державне стимулювання співробітництва громад та співробітництво місцевого самоврядування з європейськими інституціями, міжнародними фінансовими та донорськими організаціями.

Про роль та значення співробітництва громад для розвитку територій дискутували присутні.  У підсумку дійшли висновку, що села та міста нині мають багато питань, які складно вирішити самим, але якщо об’єднувати кошти та зусилля із сусідніми громадами то можна  підвищити спроможність органів місцевого самоврядування у наданні якісніших послуг громадянам.

      Час оприлюднення: 19 жовтня 2018року.
Виконавець: Коваленко Н.В.
конт. тел.: (0462) 676 052