Вимоги до документів, що готуються під час правотворчості та правозастосування

Тематичний короткотерміновий семінар-тренінг «Вимоги до документів, що готуються під час правотворчості та правозастосування» проведений у Новозаводській районній у місті Чернігові раді для посадових осіб місцевого самоврядування.

Під час семінару розглядалися загальні засади правотворчості в органах місцевого самоврядування та нормативно-правові акти, що її регулюють. Висвітлювалися особливості підготовки, погодження та види актів органів місцевого самоврядування; аспекти застосування права під час створення та реалізації правозастосовних актів.

У заході взяла участь Мужикова Наталія Михайлівна – начальник юридичного відділу апарату Чернігівської облдержадміністрації.

 

Час оприлюднення: 11 грудня 2018 р.

Виконавець: Левченко Н.

конт. тел.: (0462) 676 052

Управління персоналом в органах державної виконавчої влади

     В рамках постійно діючого тематичного семінару «Управління персоналом в органах державної виконавчої влади» Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів проводить 11 грудня третє заняття для начальників відділів (завідувачів секторів) управління персоналом структурних підрозділів облдержадміністрації, апаратів районних державних адміністрацій, на яких покладено обов’язки щодо здійснення кадрової роботи.

  Програма навчання включає серію практичних занять та тренінгів, присвячених особливостям прийняття управлінських рішень; управління особистою ефективністю та вирішення конфліктних ситуацій в системі управління персоналом. Також державні службовці оновлюватимуть свої знання з ділового українського мовлення, що необхідною складовою їхньої професійної майстерності.

 

Час оприлюднення: 11 грудня 2018 р.

Виконавець: Казіміров Д.

конт. тел.: (0462) 676 052

Навчання новопризначених спеціалістів

        Зміни до Законів України щодо окремих питань проходження державної служби; оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, застосування сучасних інформаційних технологій, управління конфліктами на державній службі розглядаються під час тижневого навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації, що проходить з 10 по 14 грудня 2018 р.

    На початку другої сесії новопризначені спеціалісти облдержадміністрації, районних державних адміністрацій взяли участь у зустрічі за «круглим столом», де обговорювалася роль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в наданні безоплатної правової допомоги та механізм реалізації права на безоплатну правову допомогу.

     Серія тренінгів буде присвячена пошуку шляхів вирішення проблем Чернігівської області та застосуванню формату світового кафе як інструменту розвитку громади; проблем, пов’язаних із зміною клімату та програм підтримки населення до впровадження енергоефективних заходів. Також мова йтиме про природно-техногенні загрози та заходи, щодо їх усунення і мінімізації; культуру усного та писемного ділового мовлення; спілкування в мережі Інтернет;  нетикет ділового спілкування та основ ораторського мистецтва при підготовці публічного виступу. Завершиться навчання підсумковим тестуванням та захистом випускних робіт, після чого слухачі отримають свідоцтва про підвищення кваліфікації.

 

Час оприлюднення: 10 грудня 2018 р.

Виконавець: Казіміров Д.

конт. тел.: (0462) 676 052

Навчання з англійської мови

 

     За професійною програмою підвищення кваліфікації в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів розпочалося навчання з англійської мови (напрям 6.020303 «Філологія»). Під час другої сесії, що триватиме з 10 по 21 грудня, спеціалісти апарату, управлінь та відділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та місцевих рад, на яких покладено обов’язки щодо питань європейської та євроатлантичної співпраці, ознайомляться з основними принципами міграційної політики; перевагами та недоліками міграції в Європі; сутністю трудової міграції та положеннями трудового права.

       На матеріалах з англійської мови учасники навчання ознайомляться із засадами європейської політики щодо прикордонного контролю, надання тимчасового притулку та імміграції; загальними цілями європейської сільськогосподарської політики; пріоритетними напрямками розвитку сільського господарства в контексті європейської інтеграції. Мова йтиме також про форми підтримки сільського господарства в ЄС та питання розвитку міжнародної торгівлі.

       Вивчення граматики англійської мови включатиме роботу над узгодженням часів; опрацювання часових форм Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect та Future Perfect; вживання означеного та неозначеного артикля; структур had better, would rather. Практичні вправи з усного та письмового ділового спілкування включатимуть підготовку листів-пропозицій; офіційних листів-нагадувань та доповідей; листів-замовлень; електронних листів; особистих ділових листів (поздоровлення, висловлення, співчуття) та інформативного мемо.

 

Час оприлюднення: 10 грудня 2018 р.

Виконавець:Казіміров Д.

конт. тел.: (0462) 676 052