Ділове українське мовлення у сфері державного управління

 Про українську мову як державну мову, її державотворчу та консолідуючу роль, положення мовного законодавства йдеться під час постійно діючого тематичного семінару «Ділове українське мовлення у сфері державного управління», що проходить в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 16 січня 2019 р. Серед присутніх на зустрічі –спеціалісти апарату, управлінь та відділів обласної державної адміністрації, виконавчого апарату обласної ради.

 Учасники семінару ознайомляться з концепціями походження української мови, висловлюватимуть свою думку про загрози та перспективи відносно мовної ситуації в Україні. Практичний аспект навчання охоплюватиме виявлення найбільш типових помилок в усному та писемному діловому мовленні працівників органів влади; основні завдання та організацію роботи з документами в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування; особливості та порядок підготовки розпорядчих документів.

Час оприлюднення: 16 січня 2019 р.

Виконавець: Казіміров Д.

конт. тел.: (0462) 676-052

ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ У 2018 р.: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 

 Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів працює як заклад післядипломної освіти для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування області та є водночас складовою загальнонаціональної мережі закладів післядипломної освіти працівників органів влади.

 У 2018 році  Центр у взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, вищими навчальними закладами, громадськими організаціями зосередив свої зусилля на виконанні плану-графіка навчання кадрів, керуючись нормативними актами України, рішеннями облдержадміністрації та обласної ради.

 Протягом року в Центрі підвищили свою кваліфікацію 4590 осіб:

 • 1384 – державних службовців місцевих органів державної виконавчої влади;
 • 264 – державних службовців територіальних підрозділів центральних органів державної виконавчої влади в області (за договорами);
 • 2894 – представників органів місцевого самоврядування (в тому числі 261 депутати місцевих рад);
 • 48 – працівників державних та комунальних підприємств, установ і організацій (відповідно до укладених договорів);
 • 35 – студентів ВНЗ, що навчалися за програмою залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

 Навчальна діяльність Центру спрямовувалася на вивчення питань, пов’язаних з процесами децентралізації, стратегічного планування,  розвитку територій; підготовкою проектів регіонального розвитку; реформуванням державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

 В організації навчання спостерігалися наступні тенденції:

 • особливої актуальності набули семінари з одночасною участю працівників райдержадміністрацій та апаратів виконкомів рад ОТГ, під час яких вдавалося розв’язувати й поточні питання взаємовідносин та співпраці;
 • скорочення обсягів довготривалого навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації;
 • збільшення частки виїзних одноденних семінарів безпосередньо за місцем роботи слухачів;
 • зростання кількості постійнодіючих семінарів на базі структурних підрозділів органів державної влади та самоврядування;
 • проведення курсів дистанційного навчання;
 • популярність семінарів з  питань публічних закупівель попри відсутність фундаментальних змін в законодавстві;
 • з’явилася важлива новація – попередня реєстрація слухачів за google-формою на навчання.

 2018 рік позначився розширенням викладацького складу Центру та залученням до навчального процесу міжнародних і відомих вітчизняних експертів, представників наукових інституцій, громадських організацій, чому сприяли дві міжнародні конференції, проведені за участі Центру: «Україна та Німеччина: міждержавні відносини в 1918–1924 рр.» (31 травня – 2 червня) та вже традиційна VIІ науково-практична конференція «Розумовські зустрічі» (1314 грудня).

 Центр продовжив співпрацю з українськими владними та науковими інституціями, громадськими, міжнародними організаціями, а саме – Інститутом історії НАН України, Українським інститутом національної пам’яті,  Національною академією державного управління при Президентові України, Інститутом законодавства Верховної Ради України, фондом Ганса Зайделя, Благодійним фондом сприяння ініціативам газети «День», Обласною універсальною бібліотекою імені В.Г. Короленка, Сіверським інститутом регіональних досліджень та іншими.

 У 2018 році Центром видано 2 книги: це збірка віршів Л. Тереховича «…До правди незалежного життя» і «Україна та Німеччина: міждержавні  відносини: збірник наукових праць»,  випущено п’ятий номер збірника наукових праць «Розумовські зустрічі» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ №20635 – 10435 від 24 лютого 2014 року). Підготовлено та видано 19 навчально-методичних збірників та посібників, записано та розміщено в мережі Internet 15 відеолекцій та відеосюжетів.

 В поточному році Центр продовжуватиме діяльність з надання освітніх послуг, співпрацю з органами державної влади, місцевого самоврядування, вітчизняними та зарубіжними громадськими, науковими та освітніми інституціями. Водночас працівники та викладачі закладу залучатимуться до розробки навчальних курсів, методичних посібників, організації наукових та громадських заходів за участю українських та зарубіжних фахівців.

Час оприлюднення: 16 січня 2019 року

Виконавець: Казіміров Д.

конт. тел.: (0462) 676 052