Дисциплінарна відповідальність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Врегулювання конфлікту інтересів

 Практичні аспекти державної політики у сфері додержання встановлених правових та соціальних норм при виконанні функцій держави та місцевого самоврядування були розглянуті в ході тематичного короткотермінового семінару – тренінгу «Дисциплінарна відповідальність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Врегулювання конфлікту інтересів», який відбувся у Деснянській районній у м. Чернігові раді 18 січня 2019 року.

 Слухачі ознайомились із практичними аспектами застосування нормативно-правових актів, що регулюють питання притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування.

 В процесі тренінгу були розглянуто способи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів при виконанні особою службових чи представницьких повноважень з метою запобігання впливу  на об’єктивність чи неупередженість прийняття рішень та вчинення дій під час виконання наданих повноважень.

 Час оприлюднення: 18 січня 2019 р.

Виконавець: Левченко Н.

конт. тел.: (0462) 676 052

 

У Луцьку презентували книгу В. Малиновського «Публічна служба в Україні»

 Презентація книги професора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Валентина Малиновського «Публічна служба в Україні» та біобібліографічного покажчика праць до 60-річчя вченого відбулася 17 січня 2019 р. До привітань на адресу ювіляра долучилися державні службовці, науковці, керівники та співробітники інституцій підвищення кваліфікації Луцька, Львова, Херсона, Чернівців та Чернігова.

 Вихід к ниги «Публічна служба в Україні» приурочений до 100-річчя державної служби в Україні. За словами автора вона була написана за дев’ять місяців. Учасники зустрічі в свою чергу відзначили новаторський характер книги, яка стала першим підручником для спеціальності «Публічне управління та адміністрування». В ньому представлена необхідна теоретична та законодавча база щодо поняття «публічна служба», її організаційно-правові та практичні аспекти. Автором запропонована класифікація з шести видів публічної служби та їх основні характеристики. Все це має відіграти важливу роль у просуванні ідей публічної служби, нового місцевого самоврядування та має прискорити прийняття відповідних норм у законодавстві.

Ділове українське мовлення у сфері державного управління

 Про українську мову як державну мову, її державотворчу та консолідуючу роль, положення мовного законодавства йдеться під час постійно діючого тематичного семінару «Ділове українське мовлення у сфері державного управління», що проходить в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 16 січня 2019 р. Серед присутніх на зустрічі –спеціалісти апарату, управлінь та відділів обласної державної адміністрації, виконавчого апарату обласної ради.

 Учасники семінару ознайомляться з концепціями походження української мови, висловлюватимуть свою думку про загрози та перспективи відносно мовної ситуації в Україні. Практичний аспект навчання охоплюватиме виявлення найбільш типових помилок в усному та писемному діловому мовленні працівників органів влади; основні завдання та організацію роботи з документами в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування; особливості та порядок підготовки розпорядчих документів.

Час оприлюднення: 16 січня 2019 р.

Виконавець: Казіміров Д.

конт. тел.: (0462) 676-052

ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ У 2018 р.: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 

 Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів працює як заклад післядипломної освіти для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування області та є водночас складовою загальнонаціональної мережі закладів післядипломної освіти працівників органів влади.

 У 2018 році  Центр у взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, вищими навчальними закладами, громадськими організаціями зосередив свої зусилля на виконанні плану-графіка навчання кадрів, керуючись нормативними актами України, рішеннями облдержадміністрації та обласної ради.

 Протягом року в Центрі підвищили свою кваліфікацію 4590 осіб:

 • 1384 – державних службовців місцевих органів державної виконавчої влади;
 • 264 – державних службовців територіальних підрозділів центральних органів державної виконавчої влади в області (за договорами);
 • 2894 – представників органів місцевого самоврядування (в тому числі 261 депутати місцевих рад);
 • 48 – працівників державних та комунальних підприємств, установ і організацій (відповідно до укладених договорів);
 • 35 – студентів ВНЗ, що навчалися за програмою залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

 Навчальна діяльність Центру спрямовувалася на вивчення питань, пов’язаних з процесами децентралізації, стратегічного планування,  розвитку територій; підготовкою проектів регіонального розвитку; реформуванням державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

 В організації навчання спостерігалися наступні тенденції:

 • особливої актуальності набули семінари з одночасною участю працівників райдержадміністрацій та апаратів виконкомів рад ОТГ, під час яких вдавалося розв’язувати й поточні питання взаємовідносин та співпраці;
 • скорочення обсягів довготривалого навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації;
 • збільшення частки виїзних одноденних семінарів безпосередньо за місцем роботи слухачів;
 • зростання кількості постійнодіючих семінарів на базі структурних підрозділів органів державної влади та самоврядування;
 • проведення курсів дистанційного навчання;
 • популярність семінарів з  питань публічних закупівель попри відсутність фундаментальних змін в законодавстві;
 • з’явилася важлива новація – попередня реєстрація слухачів за google-формою на навчання.

 2018 рік позначився розширенням викладацького складу Центру та залученням до навчального процесу міжнародних і відомих вітчизняних експертів, представників наукових інституцій, громадських організацій, чому сприяли дві міжнародні конференції, проведені за участі Центру: «Україна та Німеччина: міждержавні відносини в 1918–1924 рр.» (31 травня – 2 червня) та вже традиційна VIІ науково-практична конференція «Розумовські зустрічі» (1314 грудня).

 Центр продовжив співпрацю з українськими владними та науковими інституціями, громадськими, міжнародними організаціями, а саме – Інститутом історії НАН України, Українським інститутом національної пам’яті,  Національною академією державного управління при Президентові України, Інститутом законодавства Верховної Ради України, фондом Ганса Зайделя, Благодійним фондом сприяння ініціативам газети «День», Обласною універсальною бібліотекою імені В.Г. Короленка, Сіверським інститутом регіональних досліджень та іншими.

 У 2018 році Центром видано 2 книги: це збірка віршів Л. Тереховича «…До правди незалежного життя» і «Україна та Німеччина: міждержавні  відносини: збірник наукових праць»,  випущено п’ятий номер збірника наукових праць «Розумовські зустрічі» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ №20635 – 10435 від 24 лютого 2014 року). Підготовлено та видано 19 навчально-методичних збірників та посібників, записано та розміщено в мережі Internet 15 відеолекцій та відеосюжетів.

 В поточному році Центр продовжуватиме діяльність з надання освітніх послуг, співпрацю з органами державної влади, місцевого самоврядування, вітчизняними та зарубіжними громадськими, науковими та освітніми інституціями. Водночас працівники та викладачі закладу залучатимуться до розробки навчальних курсів, методичних посібників, організації наукових та громадських заходів за участю українських та зарубіжних фахівців.

Час оприлюднення: 16 січня 2019 року

Виконавець: Казіміров Д.

конт. тел.: (0462) 676 052

Як ефективно спілкуватися, вирішувати конфлікти та не «згоріти» на роботі?

Саме про ці та інші моменти в повсякденному спілкуванні працівників органів влади йдеться під час семінару «Соціально-психологічні аспекти діяльності державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування», що проходить в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з 10 по 11 січня. До участі в навчанні запрошені спеціалісти апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, обласної ради та об’єднаних територіальних громад.

Зі вступним словом до присутніх звернулася заступник голови облдержадміністрації Наталія Романова. Вона наголосила, що публічні службовці перш за все є комунікаторами, які мають знаходити підхід до людей, доступною мовою пояснювати зміни в законодавчому полі та порядок вирішення окремих практичних питань.

Водночас специфіка роботи працівника органу влади пов’язана з постійним впливом стресогенних факторів та емоційною напруженістю. Це призводить до професійного вигорання службовців, змушує сумніватися у результатах своєї діяльності. Тому навчання, що здійснюється у формі тренінгів, передбачає активне спілкування між слухачами, спрямоване на виявлення факторів, що призводять до професійного вигорання; напрацювання навиків до позитивного мислення, саморегуляції та стресостійкості.

Учасники семінару виконають також низку вправ, спрямованих на формування лідерських якостей; управління конфліктними ситуаціями; застосування прийомів вербальної та невербальної комунікації; дотримання етичних норм, застосування критики, компліментів та виявлення маніпуляцій у діловому спілкуванні.

 

Час оприлюднення: 10 січня 2019 р.

Виконавець: Казіміров Д.

конт. тел.: (0462) 676 052