Щорічний публічний звіт Центру підвищення кваліфікації

 Про роботу Чернігівського центру підвищення кваліфікації кадрів у 2018 р. та напрямки діяльності на 2019 р. йшлося під час засідання навчально-методичної ради 22 лютого 2019 року.

 У 2018 р. навчальна діяльність спрямовувалася на опрацювання питань, пов’язаних з процесами децентралізації та спільного розвитку територій; положень антикорупційного законодавства підготовкою проектів регіонального розвитку; стратегічного планування; реформуванням державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. Проводилися семінари з питань публічних закупівель та навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації з англійської мови.  З урахуванням всіх категорій слухачів та форм навчання в 2018 р. в Центрі підвищили кваліфікацію 4590 осіб.

 У 2018 р. в Центрі збереглися тенденції до скорочення обсягів довготривалого навчання за професійними програмами та збільшення частки тематичних короткотермінових, постійно діючих семінарів, що проводилися на базі Центру та структурних підрозділів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Особливої актуальності набули семінари з одночасною участю працівників райдержадміністрацій та апаратів виконкомів рад ОТГ, під час яких вдавалося розв’язувати й поточні питання взаємовідносин та співпраці. Зросла кількість виїзних одноденних семінарів безпосередньо за місцем роботи слухачів; зберігався попит на семінари з  питань публічних закупівель попри відсутність фундаментальних змін в законодавстві та проведення курсів дистанційного навчання. Також запроваджена суттєва організаційна новація – попередня реєстрація слухачів за google-формою.

 Центр продовжив співпрацю з українськими владними та науковими інституціями, громадськими, міжнародними організаціями, а саме – Інститутом історії НАН України, Українським інститутом національної пам’яті,  Національною академією державного управління при Президентові України, Інститутом законодавства Верховної Ради України, фондом Ганса Зайделя, Благодійним фондом сприяння ініціативам газети «День», Науковим товариством історії дипломатії та міжнародних відносин, Обласною універсальною бібліотекою імені В.Г. Короленка, Сіверським інститутом регіональних досліджень та іншими. Серед результатів – виставка архівних документів, присвячених 100-літтю українсько-німецьких міждержавних відносин,  що демонструвалася як в Україні, так і в Німеччині.

 У 2018 р. Центр наповнював базу відео-виступів (оприлюднено в Інтернеті 19 відео-лекцій фахівців-практиків з органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців тощо). Проведено дві міжнародні конференції  – «Україна та Німеччина: міждержавні відносини в 1918 – 1924 рр.» та  традиційні, цього разу сьомі  «Розумовські зустрічі». Також продовжена видавнича діяльність. Надруковано дві книги та випущено четвертий номер збірника наукових праць «Розумовські зустрічі», підготовлено та видано 19 навчально-методичних збірників та посібників.

 В обговоренні взяли участь члени навчально-методичної ради Центру; Володимир Бобруйко – директор Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; Ірина Галайко  – заступник начальника Міжрегіонального управління Нацдержслужби у м. Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях; Алла Кот – директор обласного Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Юлія Олифіренко – заступник начальника служби у справах дітей облдержадміністрації; Олександра Негода – заступник начальника організаційного відділу виконавчого апарату обласної ради; Дмитро Никоненко – радник голови Чернігівської обласної ради; Зінаїда Рубан – викладач Центру; Сергій Проценко – завідувач сектору Державної регуляторної служби в області.

Володимир Бобруйко відзначив плідність співпраці з Центром в організації  просвітницьких заходів, спрямованих на зростання рівня правосвідомості та правової освіченості громадян. Також він подякував за надану можливість у висвітленні питань та новацій Мінюсту надання безоплатної правової допомоги перед представниками територіальних громад.

Ірина Галайко звернула увагу присутніх на актуальність тематики навчання в Центрі, пов’язаної з оцінюванням результатів службової діяльності державних службовців та оволодіння компетенціями, необхідними для виконання завдань на державній службі.

Алла Кот наголосила на важливості залучення до  навчань в Центрі соціальних працівників, які працюють в об’єднаних територіальних громадах  та зростаючу потребу у підвищенні їхньої кваліфікації в майбутньому.

Дмитро Никоненко звернув увагу на мобільність і новаційність Центру в донесенні інформації щодо законодавства та організації діяльності органів місцевого самоврядування. А завдяки просвітницькій та науковій діяльності Центру в суспільстві змінюється ставлення до ключових подій української історії.

Сергій Проценко навів низку актуальних питань для роботи Центру у поточному році, які пов’язані з прийняттям регуляторних актів при встановленні органами місцевого ставок місцевих податків та зборів та отриманими повноваженнями щодо здійснення заходів державного нагляду та контролю.

Зінаїда Рубан вказала на позитивний зворотний зв’язок зі слухачами, які брали  участь  у навчаннях з питань публічних закупівель. Центр продовжує зберігати якість надаваних послуг на належному рівні, незважаючи на зростаючу конкуренцію у цій сфері.

 Після доповідей та висловлених пропозицій щодо подальшої діяльності Центру навчально-методична рада ухвалила рішення про позитивну оцінку його роботи в 2018 р. Відзначено, що заклад на належному рівні виконує завдання щодо підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а його колектив і надалі розширює напрямки своєї роботи та підвищує свій професійний рівень.

 Час оприлюднення: 22 лютого 2019 року

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Сучасні інструменти управління людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування

 

  Принципи та методи побудови ефективних комунікацій; стратегії та способи вирішення конфліктних ситуацій в колективі; управління особистою ефективністю та інші питання, що стосуються міжособистісних відносин в органах місцевого самоврядування розглядаються під час семінару «Сучасні інструменти управління людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування», який проводиться в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 21 – 22 лютого 2019 р. Серед присутніх – начальники відділів (секторів) управління персоналом виконавчого апарату районних рад, Чернігівської, Ніжинської, Прилуцької, Новгород-Сіверської міських рад, апаратів виконкомів рад об’єднаних територіальних громад, на яких покладено обов’язки щодо здійснення кадрової роботи.

 Висвітлюються особливості проходження служби в органах місцевого самоврядування (умови та порядок надання відпусток, організація кадрового діловодства та приведення особових справ посадовців у відповідність до чинного законодавства); порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад на службі в органах місцевого самоврядування (умови проведення конкурсу, вимоги до професійної компетентності кандидатів, порядок проведення тестування, співбесіди та інших видів оцінювання кандидатів). Також увага слухачів звертатиметься на засоби вербальної та невербальної комунікації; культуру усного та писемного ділового мовлення як інструмент кар’єрного зростання посадовців.

 Час оприлюднення: 21 лютого 2019 р.

Виконавець: Казіміров Д.

конт. тел.: (0462) 676 052