Староста – місцевий лідер

Про професійні та особистісні компетенції старости об’єднаної територіальної громади йшлося під час семінару, який проходив у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 26 – 28 лютого 2019 р.

Старости ОТГ ознайомлювалися з фінансово-економічними аспектами децентралізації; положеннями ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування»; особливостями регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування та новаціями міністерства юстиції України (функціонування загальнонаціонального проекту «Я МАЮ ПРАВО»). Водночас висвітлювалися положення сучасного земельного законодавства; особливості реалізації повноважень старост, зокрема тих, що стосуються вчинення нотаріальних дій.

Увага слухачів зверталися на малі форми сільськогосподарського підприємництва на селі; перспективні види несільськогосподарської діяльності у сільській місцевості; можливості та порядок фінансування заходів з енергоаудиту будівель та забезпечення енергозбереження.

Практична  сторона семінару стосувалася можливостей застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в роботі старост; ведення публічних комунікацій для органів влади та органів місцевого самоврядування. Також  у форматі тренінгів учасники семінарі визначали ключові складові для налагодження ефективної комунікації та лідерства на місцевому рівні.

Час оприлюднення: 28 лютого 2019 р.

Виконавець: Казіміров Д.

конт. тел.: (0462) 676 052

Організація соціального захисту населення та надання соціальних послуг в об’єднаній територіальній громаді. Соціальний діалог

Про забезпечення соціального захисту та надання соціальних послуг різним категоріям населення йшлося під час тематичного короткотермінового семінару «Організація соціального захисту населення та надання соціальних послуг в об’єднаній територіальній громаді. Соціальний діалог», проведеного Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 28 лютого. Серед присутніх – працівники апаратів виконкомів рад об’єднаних територіальних громад (Вертіївська, Іванівська, Хмільницька, Новобілоуська, Киїнська, Тупичівська сільські ради; Куликівська, Олишівська, Гончарівська, Михайло-Коцюбинська селищні ради; Городнянська міська рада).

Під час зустрічей за участю фахівців Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації висвітлювалися особливості налагодження соціального діалогу; порядок призначення державних допомог та організація надання соціальних послуг.

Водночас обговорювалися питання надання пільг окремим категоріям громадян, соціального захисту осіб з інвалідністю та учасників антитерористичної операції. Окрім цього, було проаналізовано реалізацію державної політики з питань соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Час оприлюднення: 28 лютого 2019 р.

Виконавець: Казіміров Д.

конт. тел.: (0462) 676 052

Забезпечення ефективності та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування

Тематичний короткотерміновий семінар-тренінг з питань запобігання корупції проведено Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів спільно з Чернігівською райдержадміністрацією та Чернігівською районною радою 26 лютого 2019 р. До участі в семінарі запрошені посадові особи місцевого самоврядування, депутати районної ради,  державні службовці місцевих органів виконавчої влади та інші категорії слухачів за визначенням району. Зі вступним словом до учасників зібрання звернувся голова районної ради Олександр Ларченко.

Учасники семінару мали нагоду отримати практичні поради та роз’яснення стосовно застосування окремих положень ЗУ «Про запобігання корупції» в частині заходів фінансового контролю. Увага присутніх акцентувалася на нововведеннях, що стосуються подання та оприлюднення електронних декларацій,  зокрема щодо системи логічного та арифметичного контролю декларацій Єдиного державного реєстру, яка була запущена НАЗК в промислову експлуатацію 25 вересня 2018 р. Були проаналізовані типові помилки, що допускають декларанти; вказано на необхідність своєчасного подання декларації та достовірності відомостей, особливо тих, що стосуються родичів декларантів або їхнього майна.

Окрім цього, обговорено низку питань щодо підготовки антикорупційних програм органів державної влади та органів місцевого самоврядування; особливості відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень.

Час оприлюднення: 27 лютого 2019 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Щорічний публічний звіт Центру підвищення кваліфікації

 Про роботу Чернігівського центру підвищення кваліфікації кадрів у 2018 р. та напрямки діяльності на 2019 р. йшлося під час засідання навчально-методичної ради 22 лютого 2019 року.

 У 2018 р. навчальна діяльність спрямовувалася на опрацювання питань, пов’язаних з процесами децентралізації та спільного розвитку територій; положень антикорупційного законодавства підготовкою проектів регіонального розвитку; стратегічного планування; реформуванням державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. Проводилися семінари з питань публічних закупівель та навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації з англійської мови.  З урахуванням всіх категорій слухачів та форм навчання в 2018 р. в Центрі підвищили кваліфікацію 4590 осіб.

 У 2018 р. в Центрі збереглися тенденції до скорочення обсягів довготривалого навчання за професійними програмами та збільшення частки тематичних короткотермінових, постійно діючих семінарів, що проводилися на базі Центру та структурних підрозділів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Особливої актуальності набули семінари з одночасною участю працівників райдержадміністрацій та апаратів виконкомів рад ОТГ, під час яких вдавалося розв’язувати й поточні питання взаємовідносин та співпраці. Зросла кількість виїзних одноденних семінарів безпосередньо за місцем роботи слухачів; зберігався попит на семінари з  питань публічних закупівель попри відсутність фундаментальних змін в законодавстві та проведення курсів дистанційного навчання. Також запроваджена суттєва організаційна новація – попередня реєстрація слухачів за google-формою.

 Центр продовжив співпрацю з українськими владними та науковими інституціями, громадськими, міжнародними організаціями, а саме – Інститутом історії НАН України, Українським інститутом національної пам’яті,  Національною академією державного управління при Президентові України, Інститутом законодавства Верховної Ради України, фондом Ганса Зайделя, Благодійним фондом сприяння ініціативам газети «День», Науковим товариством історії дипломатії та міжнародних відносин, Обласною універсальною бібліотекою імені В.Г. Короленка, Сіверським інститутом регіональних досліджень та іншими. Серед результатів – виставка архівних документів, присвячених 100-літтю українсько-німецьких міждержавних відносин,  що демонструвалася як в Україні, так і в Німеччині.

 У 2018 р. Центр наповнював базу відео-виступів (оприлюднено в Інтернеті 19 відео-лекцій фахівців-практиків з органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців тощо). Проведено дві міжнародні конференції  – «Україна та Німеччина: міждержавні відносини в 1918 – 1924 рр.» та  традиційні, цього разу сьомі  «Розумовські зустрічі». Також продовжена видавнича діяльність. Надруковано дві книги та випущено четвертий номер збірника наукових праць «Розумовські зустрічі», підготовлено та видано 19 навчально-методичних збірників та посібників.

 В обговоренні взяли участь члени навчально-методичної ради Центру; Володимир Бобруйко – директор Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; Ірина Галайко  – заступник начальника Міжрегіонального управління Нацдержслужби у м. Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях; Алла Кот – директор обласного Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Юлія Олифіренко – заступник начальника служби у справах дітей облдержадміністрації; Олександра Негода – заступник начальника організаційного відділу виконавчого апарату обласної ради; Дмитро Никоненко – радник голови Чернігівської обласної ради; Зінаїда Рубан – викладач Центру; Сергій Проценко – завідувач сектору Державної регуляторної служби в області.

Володимир Бобруйко відзначив плідність співпраці з Центром в організації  просвітницьких заходів, спрямованих на зростання рівня правосвідомості та правової освіченості громадян. Також він подякував за надану можливість у висвітленні питань та новацій Мінюсту надання безоплатної правової допомоги перед представниками територіальних громад.

Ірина Галайко звернула увагу присутніх на актуальність тематики навчання в Центрі, пов’язаної з оцінюванням результатів службової діяльності державних службовців та оволодіння компетенціями, необхідними для виконання завдань на державній службі.

Алла Кот наголосила на важливості залучення до  навчань в Центрі соціальних працівників, які працюють в об’єднаних територіальних громадах  та зростаючу потребу у підвищенні їхньої кваліфікації в майбутньому.

Дмитро Никоненко звернув увагу на мобільність і новаційність Центру в донесенні інформації щодо законодавства та організації діяльності органів місцевого самоврядування. А завдяки просвітницькій та науковій діяльності Центру в суспільстві змінюється ставлення до ключових подій української історії.

Сергій Проценко навів низку актуальних питань для роботи Центру у поточному році, які пов’язані з прийняттям регуляторних актів при встановленні органами місцевого ставок місцевих податків та зборів та отриманими повноваженнями щодо здійснення заходів державного нагляду та контролю.

Зінаїда Рубан вказала на позитивний зворотний зв’язок зі слухачами, які брали  участь  у навчаннях з питань публічних закупівель. Центр продовжує зберігати якість надаваних послуг на належному рівні, незважаючи на зростаючу конкуренцію у цій сфері.

 Після доповідей та висловлених пропозицій щодо подальшої діяльності Центру навчально-методична рада ухвалила рішення про позитивну оцінку його роботи в 2018 р. Відзначено, що заклад на належному рівні виконує завдання щодо підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а його колектив і надалі розширює напрямки своєї роботи та підвищує свій професійний рівень.

 Час оприлюднення: 22 лютого 2019 року

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Сучасні інструменти управління людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування

 

  Принципи та методи побудови ефективних комунікацій; стратегії та способи вирішення конфліктних ситуацій в колективі; управління особистою ефективністю та інші питання, що стосуються міжособистісних відносин в органах місцевого самоврядування розглядаються під час семінару «Сучасні інструменти управління людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування», який проводиться в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 21 – 22 лютого 2019 р. Серед присутніх – начальники відділів (секторів) управління персоналом виконавчого апарату районних рад, Чернігівської, Ніжинської, Прилуцької, Новгород-Сіверської міських рад, апаратів виконкомів рад об’єднаних територіальних громад, на яких покладено обов’язки щодо здійснення кадрової роботи.

 Висвітлюються особливості проходження служби в органах місцевого самоврядування (умови та порядок надання відпусток, організація кадрового діловодства та приведення особових справ посадовців у відповідність до чинного законодавства); порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад на службі в органах місцевого самоврядування (умови проведення конкурсу, вимоги до професійної компетентності кандидатів, порядок проведення тестування, співбесіди та інших видів оцінювання кандидатів). Також увага слухачів звертатиметься на засоби вербальної та невербальної комунікації; культуру усного та писемного ділового мовлення як інструмент кар’єрного зростання посадовців.

 Час оприлюднення: 21 лютого 2019 р.

Виконавець: Казіміров Д.

конт. тел.: (0462) 676 052

Дрібний бізнес як основа розвитку держави

 Це стало лейтмотивом для семінару «Європейські інструменти для розвитку малого та середнього бізнесу України», що проходить в Чернігові 21-22 лютого. Він започаткував серію подібних заходів в рамках проекту «Використання європейських фінансових інструментів для розвитку агропромислового сектору (МСП) України», за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» у рамках проекту «Громадська синергія».

 У семінарі беруть участь підприємці та фермери не лише з Чернігівщини, а й з Київської та Черкаської областей, фахівці з питань розвитку економіки, аграрного сектору районних державних адміністрацій та об’єднаних громад, представники громадських організацій.

 Впродовж наступних двох днів вони дізнаються про фінансові установи та фонди, які надають кредити та гранти на розвиток МСП, яку допомогу можуть надати громадські організації та дорадчі служби щодо підготовки проектних заявок. Також завданням семінару є презентація успішних практик, подолання міфів щодо недоступності європейської допомоги та усунення комунікаційного бар’єру між підприємцями, що вже скористалися цією допомогою та тими, хто її потребує.

 “Цей семінар став можливим завдяки зусиллям експертів, які впродовж останніх місяців по шматочках зібрали та систематизували інформацію про європейські інструменти підтримки для малого та середнього бізнесу, зокрема можливості щодо отримання грантів, кредитів, які надають європейські інституції. Сьогодні Ви дізнаєтеся, до кого звернутися з необхідною інформацією про обсяги допомоги та вимоги щодо її отримання, як писати проекти та де цьому навчитися. Бо грант – це не засіб для отримання прибутку. Це ресурс для розвитку підприємства, підвищення кваліфікації його працівників або оновлення обладнання”, – зазначила директор проектів Сіверського інституту Людмила Чабак, яка презентувала також брошуру з інфографікою за темою проекту.

 “Чернігівська обласна рада надає сприяння у проведенні будь-яких заходів спрямованих на розвиток економіки та бізнесу на теренах Чернігівщини. Так склалося, що наша область є аграрним краєм, і тому ми повинні скористатися цією перевагою, здобувати необхідний досвід та мати бажання його примножувати”, – наголосив радник обласної ради Дмитро Никоненко.

 “Бізнес – основа будь-якої економіки. У розвинутих країнах світу 40-70% ВВП формується з прибутків малого та середнього бізнесу. Бо це – ініціатива кожної людини, спрямована на покращення свого добробуту, своїх близьких, друзів та громади, а потім – і всієї держави. Як свідчить історичний досвід, аграрна галузь та передусім дрібне фермерство є стартовим майданчиком для відновлення країни. Наприклад, США розпочиналися як аграрна країна, а першою особою була його величність фермер. Завдяки аграрній галузі в  повоєнні роки відновилася Німеччина. Врешті решт, саме завдяки капіталу, заробленому фермерами, відбувався подальший промисловий розвиток держав”, – пі дкреслив директор Сіверського інституту Сергій Лепявко.

  Захід проводиться в рамках проекту «Використання європейських фінансових інструментів для розвитку агропромислового сектору (МСП) України», який реалізується Сіверським інститутом регіональних досліджень за фінансової підтримки Європейського Союзу та  Міжнародного фонду «Відродження» в рамках грантового компоненту «Громадська синергія» під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна–ЄС та Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. Окремі думки, озвучені на заході, є особистою позицією авторів/спікерів і необов’язково  відображають точку зору Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».

Новації законодавства у сфері житлово-комунального господарства та їх практичне застосування

 Як управляти багатоквартирним житловим будинком, зробити його енергоощадним, залучити для цього необхідні ресурси та інші питання житлово-комунальної сфери йдеться під час семінару «Новації законодавства у сфері житлово-комунального господарства та їх практичне застосування», який проводиться в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 19 – 20 лютого 2019 р. Участь у семінарі беруть начальники відділів, відповідальні за роботу житлово-комунального господарства апаратів виконкомів рад об’єднаних територіальних громад, міст обласного значення та районних державних адміністрацій.

 Висвітлюються особливості здійснення управління багатоквартирним будинком; новели порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на комунальні послуги та організаційно-фінансовий механізм реалізації проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві. Також розглядатимуться  особливості укладення і виконання договорів оренди комунального майна; питання пожежної безпеки багатоквартирних житлових будинків та поводження з твердими побутовими відходами.

 Практична складова семінару охоплюватиме досвід застосування альтернативних джерел енергії в бюджетних будівлях та оптимізації схем теплопостачання; створення ОСББ та їх діяльність з утримання будинків та прибудинкової території; впровадження Програми підтримки населення щодо впровадження енергоефективних заходів; енергоефективність та енергоаудит житлових будівель. Зокрема, слухачі дізнаються про проект HOUSES, що фінансується Європейським Союзом та впроваджується ПРООН в Україні – «Об’єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень».

 Час оприлюднення: 19 лютого 2019 р.

Виконавець: Казіміров Д.

конт. тел.: (0462) 676 052

Навчання новопризначених працівників органів місцевого самоврядування

 За професійною програмою підвищення кваліфікації в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 18 лютого 2019 р. розпочалося  навчання новопризначених спеціалістів апаратів виконкомів рад об’єднаних територіальних громад, міст обласного та районного значення та виконавчих апаратів районних рад (І сесія).

 Впродовж тижня відбудеться серія тематичних зустрічей та конверсаторіумів, під час яких висвітлюватимуться практичні аспекти ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію»; особливості регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування; засади державної політики України у сфері запобігання корупції та корупційні ризики в діяльності публічних службовців.

 Увага присутніх звертатиметься на державні організаційно-правові механізми забезпечення принципу рівноправності жінок і чоловіків у суспільстві та гендерні відносини; новації міністерства юстиції України (функціонування загальнонаціонального проекту «Я МАЮ ПРАВО»); складові корпоративної культури та імідж посадової особи місцевого самоврядування. Водночас говоритиметься про особливості надання безоплатної правової допомоги та соціальні аспекти вирішення такої проблеми як торгівля людьми.

 Під час тренінгів учасники навчання відпрацьовуватимуть вміння налагоджувати ефективні комунікації; налаштовуватися на позитивне мислення та залагоджувати конфліктні ситуації. Також мова йтиме про практику публічних комунікацій для органів місцевого самоврядування; принципи та методи побудови ефективних комунікацій; особливості ділового мовлення публічних службовців та застосування сучасних інформаційних технологій в діяльності органів місцевого самоврядування.

 Час оприлюднення: 18 лютого 2019 р.

Виконавець: Казіміров Д.

конт. тел.: (0462) 676 052

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИПУСКНИХ КУРСІВ УНІВЕРСИТЕТІВ.

 До 20 лютого 2019 р. включно можна зареєструватися для проходження відбору щодо участі на семінарі “Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування: в Україні: правовий статус, стиль і методи роботи”. Організаційна зустріч відбудеться 21 лютого в приміщенні Чернігівського центру підвищення кваліфікації кадрів за адресою: пр. Миру, 43. Початок – о 15.00. Детальніше та реєстраційна форма – за посиланням

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3xmdYYycivKnzUsisFqbi-XoJcK6wHa3ZS2M3Rwc-GL6d1A/viewform?usp=sf_link

Можливості для розвитку сільських територій обговорили в Хмільницькій громаді

 Процеси децентралізації, формування об’єднаних територіальних громад змінюють парадигму розвитку сільських територій, спонукають до освоєння нових видів підприємництва та залучення до цього ресурсів, які раніше не використовувалися. Але як скористатися цими можливостями, навчитися конкурувати з великими агропідприємствами, зайняти свою нішу на ринку та  вміти презентувати свою продукцію або послуги?

 Саме про це говорилося під час спілкування з гостинними мешканцями Хмільницької громади, яке проходило 7 лютого 2019 р. в рамках семінару-тренінгу «Сільський розвиток та сільське господарство», організованого Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

 Як зазначив завідувач кафедри аграрних технологій та лісового господарства  ЧНТУ, кандидат економічних наук Михайло Селінний, невеликі сільські та фермерські господарства можуть спробувати себе у вирощуванні овочевих, плодово-ягідних культур, квітникарстві, садівництві, вирощуванні лікарських трав розведенні декоративних видів тварин та птахів та ін. Гарні перспективи для зайнятості жителів села створює розвиток сфери послуг, сільського туризму, народних ремесел та промислів.

 Голова ГО «Центр сприяння розвитку громад» Римма Олексенко закликала присутніх долати шаблонність у мисленні та світогляді, не боятися діяти, а в розвитку своєї громади бачити передусім можливості, а не лише проблеми. Під час виконан ня практичних завдань учасники тренінгу вчилися працювати в команді та опановували вміння презентувати власні ідеї та проекти.

 Також обговорювалися складові інноваційності та екологічні аспекти сталого сільського розвитку; значення кооперації для розвитку малого сільгосппідприємництва; були проаналізовані підходи та приклади з досвіду діяльності підприємців і фермерів з України та європейських країн.

 Час оприлюднення: 8 лютого 2019 р.

Виконавець: Казіміров Д.

 конт. тел.: (0462) 676 052