Ділове українське мовлення у сфері державного управління

 За програмою постійно діючого семінару «Ділове українське мовлення у сфері державного управління» в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 5 березня проходило друге заняття для спеціалістів апарату, управлінь та відділів обласної державної адміністрації, виконавчого апарату обласної ради.

  Під час практичних занять увага присутніх зверталася на ділові папери як засіб писемної професійної комунікації та загальні вимоги до складання та оформлювання організаційних документів та документів щодо особового складу; висвітлювалися особливості культури спілкування в мережі Інтернет та Культури усного ділового спілкування. Окрім цього, на конкретних прикладах були проаналізовані типові помилки в усному та писемному діловому мовленні державного службовця та посадової особи.

 Час оприлюднення: 5 березня 2019 р.

Виконавець: Казіміров Д.

конт. тел.: (0462) 676-052