ІНФОРМАЦІЯ

про підвищення кваліфікації державних службовців органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад у Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

упродовж І кварталу 2019 року

Протягом січня – березня 2019 року діяльність Центру спрямовувалася, в першу чергу, на виконання своїх статутних завдань, а також Плану-графіка підвищення кваліфікації кадрів, затвердженого спільним розпорядженням голови  облдержадміністрації і голови обласної ради від 18 грудня 2018 р. № 96 та погодженого Національним агентством України з питань державної служби, в тому числі інших нормативно-правових актів.

Навчання в Центрі проходило за визначеними чинним законодавством України видами підвищення кваліфікації відповідно до затверджених навчально-тематичних планів та розкладів занять.

Так, протягом І кварталу 2019 року в Центрі підвищили кваліфікацію –1361 слухачів. З них:

  • державних службовців місцевих органів виконавчої влади – 665;
  • державних службовців територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в області – 45 (за договорами);
  • посадових осіб місцевого самоврядування – 643 (у тому числі депутатів місцевих рад – 77);
  • представників державних підприємств, установ і організацій – 8.

Слухачі Центру підвищували свою кваліфікацію упродовж І кварталу ц.р. за такими видами навчання:

  • за професійними програмами – 78 слухачів (24 – державний службовець, 54 – посадових осіб місцевого самоврядування);
  • за програмами тематичних короткострокових семінарів – 411 слухач (192 – державних службовця, 211 – посадових осіб місцевого самоврядування, 8 – представників державних підприємств, установ і організацій);
  • за програмами тематичних короткострокових семінарів-тренінгів – 422 слухача (98 – державних службовців, 324 – посадових осіб місцевого самоврядування);
  • за програмами постійно діючих тематичних семінарів – 450 слухачів (396 – державних службовців, 54 – посадових осіб місцевого самоврядування).