Дисциплінарна відповідальність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Врегулювання конфлікту інтересів

 Суспільна значимість завдань, поставлених перед публічними службовцями, зобов’язує до їх належного виконання. Інститут дисциплінарної відповідальності є тим механізмом, який спонукає особу дотримуватись правил і вимог, встановлених законодавством.

 Практичні аспекти державної політики у сфері додержання встановлених правових та соціальних норм при виконанні функцій держави та місцевого самоврядування були розглянуті в ході тематичного короткотермінового семінару – тренінгу «Дисциплінарна відповідальність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Врегулювання конфлікту інтересів», який відбувся в Ніжинській  міській раді 16 квітня 2019 року.

 Під час спілкування зі спеціалістами юридичного відділу апарату Чернігівської облдержадміністрації слухачі ознайомились із практичними аспектами застосування нормативно-правових актів, що регулюють питання притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування.

 В процесі тренінгу були розглянуто способи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів при виконанні особою службових чи представницьких повноважень з метою запобігання впливу на об’єктивність чи неупередженість прийняття рішень та вчинення дій під час виконання наданих повноважень.

 Час оприлюднення: 17 квітня 2019 р.

Виконавець: Левченко Н.

конт. тел.: (0462) 676 052