Забезпечення ефективності запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування

 

 

 Про рівень корупції в Україні та індекс її сприйняття, причини, що спонукають до вчинення корупційних дій та заходи державної політики в сфері запобігання корупції йшлося під час тематичного короткотермінового семінару «Забезпечення ефективності запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування», який пройшов у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 23 квітня 2019 р. Участь у семінарі взяли працівники апаратів виконкомів рад об’єднаних територіальних громад, міст обласного значення, апаратів райдержадміністрацій, виконавчих апаратів районних рад, структурних підрозділів облдержадміністрації.

 Увага слухачів зверталася на відповідні положення чинного антикорупційного законодавства України (ЗУ «Про запобігання корупції»). Учасники семінару мали нагоду оновити свої знання щодо повноважень спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування; особливостей відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень; порядку врегулювання конфлікту інтересів. Практична складова семінару стосувалася психологічних аспектів запобігання корупційним правопорушенням в органах державної влади та місцевого самоврядування.

  Час оприлюднення: 23 квітня 2019 року.

Виконавець: Казіміров Д.

конт. тел.: (0462) 676 052