МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ТА ЖОРСТОКОМУ ПОВОДЖЕННЮ ЩОДО ДІТЕЙ (на допомогу працівникам служб у справах дітей)

Методичні матеріали з питання протидії домашньому насильству та жорстокому поводженню щодо дітей (на допомогу працівникам служб у справах дітей) / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад. Олифіренко Ю.І., Чередник О.М.: – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – 72 с.

Затверджено до друку навчально-методичною радою Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, протокол № 1 від 22 лютого 2019 р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ТА ЖОРСТОКОМУ ПОВОДЖЕННЮ ЩОДО ДІТЕЙ