ПРИТЯГНЕННЯ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад. Мужикова Н.М., Євсюкова Г.В.: – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2019. – 19 с.

Рекомендовано до видання інформаційно-методичною радою Чернігівського Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, протокол № 1 від 22 лютого 2019 р.

Укладачі: Мужикова Наталія Михайлівна – начальник юридичного відділу апарату Чернігівської обласної державної адміністрації.

Євсюкова Галина Вікторівна – викладач Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підрозділів, установ і організацій.

   

Інформаційно-методичний збірник призначений для посадових осіб органів місцевого самоврядування для інформування щодо нормативно-правових актів, що регулюють питання притягнення до дисциплінарної ввідповідальності.

Притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування