Дисциплінарна відповідальність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Врегулювання конфлікту інтересів

Суспільна значимість завдань, поставлених перед публічними службовцями, зобов’язує до належного їх виконання. Інститут дисциплінарної відповідальності є тим механізмом, який спонукає особу дотримуватись правил і вимог, встановлених законодавством.

Практичні аспекти державної політики у сфері додержання встановлених правових та соціальних норм при виконанні функцій держави та місцевого самоврядування були розглянуті в ході тематичного короткотермінового семінару – тренінгу «Дисциплінарна відповідальність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Врегулювання конфлікту інтересів», який відбувся у Прилуцькій міській раді 18 липня 2019 року.

За участі кваліфікованих тренерів – спеціалістів юридичного відділу апарату Чернігівської облдержадміністрації – учасники семінару обговорили практичні аспекти застосування нормативно-правових актів, що регулюють питання притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування.

Значну увагу було приділено способам запобігання та врегулювання конфлікту інтересів при виконанні особою службових чи представницьких повноважень з метою запобігання впливу  на об’єктивність чи неупередженість прийняття рішень та вчинення дій під час виконання наданих повноважень.

Час оприлюднення: 18 липня 2019 р.

Виконавець: Левченко Н.

конт. тел.: (0462) 676 052