Продовжуємо вивчати англійську мову

   Як відомо, англійська мова є однією з офіційних мов Європейського Союзу. Володіння нею стає дедалі необхіднішим для спілкування з іноземними колегами, отримання нової інформації або участі в проектах за міжнародної підтримки, де заявки на участь або аплікаційні форми подаються виключно англійською мовою.

  Саме це мотивує працівників органів державної влади та місцевого самоврядування (на яких покладені обов’язки щодо питань європейської та євроатлантичної співпраці) до участі у другій сесії навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації з англійської мови (напрям 6.020303 «Філологія»).

  Навчання проходить з 25 листопада до 6 грудня в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. На матеріалах з англійської мови, з опануванням відповідної термінології його учасники з’ясовуватимуть сутність, основні принципи європейської міграційної політики; переваги та недоліки міграції в Європі та положення трудового права.

  Вони покращуватимуть своє вміння щодо повсякденного спілкування англійською мовою під час  ознайомлення з із загальними цілями європейської сільськогосподарської політики; пріоритетними напрямками розвитку сільського господарства в контексті європейської інтеграції. Мова йтиме також про форми підтримки сільського господарства в ЄС та питання розвитку міжнародної торгівлі.

  Вивчення граматики англійської мови включатиме роботу над узгодженням часів; опрацювання часових форм Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect та Future Perfect; вживання означеного та неозначеного артикля; структур had better, would rather.

  Учасники навчання виконають серію практичних вправ, спрямованих на розвиток усного та письмового ділового спілкування. Вони тренуватимуться в написанні офіційних листів-пропозицій; листів-нагадувань та доповідей; листів-замовлень; особистих ділових листів (поздоровлення, висловлення, співчуття) та інших письмових звернень.

 

Час оприлюднення: 26 листопада 2019 р.

Виконавець:Казіміров Д.

конт. тел.: (0462) 676 052