ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Посібник для енергоменеджера по проведенню енергетичного аудиту муніципальних будівель

Енергетичний менеджмент: Посібник для енергоменеджера по проведенню енергетичного аудиту муніципальних будівель / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад.: Зінченко С.В. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2019. – 29 с.

Затверджено до друку навчально-методичною радою Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, протокол № 2 від 17 травня 2019 р.

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Посібник для енергоменеджера по проведенню енергетичного аудиту муніципальних будівель