Консолідуюча роль української мови як державної мови України, –

про це йшлося на першому занятті за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Новий український правопис та ділове українське мовлення в публічному адмініструванні», яке було проведено у Чернігівському центрі підвищення кваліфікації для спеціалістів апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, виконавчого апарату обласної ради.

Під час відкриття семінару заступник директора Центру Петро Підгайний, зокрема, сказав, щоб вільно користуватися українською мовою у всіх сферах діяльності публічні посадовці повинні добре знати норми української мови, її стильове розмаїття, характерні ознаки офіційно-ділового стилю; сформувати свій професійний словник, володіти культурою усного й писемного мовлення. Адже мова – це найважливіший, універсальний засіб спілкування, організації та координації всіх видів суспільної діяльності: галузі виробництва, побуту, обслуговування, культури, освіти, науки тощо.

У ході теоретично-практичних занять учасники навчання ознайомилися з нормами нового українського правопису в діловій кореспонденції та розпорядчих актах органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Обговорили мовну ситуацію в Україні, ознайомилися із законодавством України щодо застосування та використання державної мови, покращили свої навички з усного та писемного ділового мовлення. Традиційно увага посадовців приділялася функціям мови, функціональним стилям української літературної мови, мовним нормам і її типам, хронологією заборон української мови, поновленню граматичних та стилістичних навичок та ін.

Упродовж навчання увагу слухачів було також зосереджено і на тому, що дбаючи про мовну культуру держави, державні службовці та посадові особи мають бути взірцем правильного мовлення. Професійна  діяльність  державних службовців органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється  через спілкування та пов’язана із сферою обслуговування. Тому рівень мовної культури є важливим аспектом формування іміджу державного службовця й установи, в якій він працює.

Час оприлюднення: 31січня 2020 р.

Виконавець: Левченко Н.

конт. тел.: (0462) 676-052

Що робить інспектор праці в ОТГ?

  Очікуються значні зміни в регулюванні соціально-трудових – зазначила заступниця директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Катерина Тимощенко під час семінару «Правове регулювання трудових відносин». Проводився він Чернігівським центром підвищення кваліфікації на замовлення Сновської міської ради. Учасники – посадові особи місцевого саморядування та державні службовці районної державної адміністрації. Йшлося про реалізацію державної політики у сфері соціально-трудових відносин за умов ОТГ, соціальний діалог на місцевому рівні, висвітлювалися практичні аспекти відносин між роботодавцем та найманими працівниками.
Учасників навчання цікавили такі питання: як подолати часові розбіжності, що виникають під час проходження конкурсних процедур та спеціальної перевірки; як правильно встановити додаткову відпустки голові, заступникам голови райдержадміністрації, іншим посадовцям, які не є службовцями, але працюють за особливих умов; як визначати обсяг соціальних відпусток, встановлювати додаткові та стимулючі виплати – чим керуватися при цьому; як можна зареєструвати установчі документи в електроній формі та що для цього потрібно для реєстраційного органу.
Окремо порушувалася питання легалізації трудових відносин, що є проблемою, в т.ч. – на комунальних. Серед іншого увагу привернула посада інспектора праці. Досі вона існувала в складі державних органів, а тепер постово вводиться в виконкомах рад ОТГ. Однак всі штрафи як йшли, так і йдуть до державного бюджету. Тож була сформульована така пропозиція: або інспектори праці й далі мають залишатися у складі державних органів, або (в разі введення до структури апарату виконкому сільської, селищної, міської ради) частина штрафів має йти до місцевого бюджету. Ця пропозиція – безпосередній результат роботи семінару.

Для чого потрібні громадські організації в ОТГ та як їх створювати

  Які завдання може виконувати громадська організація в територіальній громаді? Сприяти вирішенню соціальних, екологічних, освітніх чи соціальних проблем, або підтримувати і реалізовувати молодіжні ініціативи, вести просвітницьку діяльність чи захищати культурну спадщину, розвивати фізичну культуру і спорт, сприяти розвитку громадянської самосвідомості мешканців громади – будь-який напрямок діяльності може бути корисний для розвитку громади загалом і для кожного її мешканця зокрема. Головне в тому, що громадська організація об’єднує активних людей – генераторів позитивних змін і долучає до діяльності щораз ширше коло учасників цих змін.

  Як обрати напрям діяльності громадської організації в громаді? Як створити організацію та проводити її діяльність? Як та де отримати фінансування для проєктів, здійснюваних організацією? І як, нарешті, налагоджувати взаємодію з органами державної влади та органами місцевого самоврядування? Ці та інші не менш цікаві питання обговорювали сьогодні учасники навчання за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Як створювати неприбуткові громадські організації в об’єднаній територіальній громаді та сприяти їхній діяльності?». Навчання провів Чернігівський центр підвищення кваліфікації для працівників виконкомів рад об’єднаних територіальних громад.

 Практичним досвідом діяльності поділилися Оксана Стельмах – представник  ГО «Інформаційний простір», Володимир Онищук – керівник Корюківської міської молодіжної громадської організації «Альтернатива» та Анжела Тимченко – директор Ніжинського міського молодіжного центру.

  Учасники зустрічі зійшлися на думці, що громадська організація має бути елементом системної роботи в територіальній громаді з її мешканцями, яких необхідно спонукати до участі в процесах прийняття рішень та проведення діяльності щодо розвитку своєї громади.

 Час оприлюднення: 29 січня 2020 р.

Виконавець: Левченко Н.

конт. тел.: (0462) 676-052

Державні службовці поглиблюють свої знання з англійської мови

Інтенсивні процеси змін в усіх сферах розвитку українського суспільства потребують фахівців високої кваліфікації, які здатні працювати творчо, встановлювати міжособистісні контакти та обмінюватися досвідом із зарубіжними партнерами, співпрацювати з ними повноцінно володіючи іноземною мовою. На підвищення рівня компетентності володіння англійською мовою спрямоване професійне навчання державних службовців, яке здійснюється Чернігівським центром підвищення кваліфікації.

27 січня в Центрі розпочалась перша сесія навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації спеціалістів апарату, управлінь та відділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій та місцевих рад, на яких покладено обов’язки щодо питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Учасники навчання розглянуть теми, які стосуються європейської  інтеграції України, принципів належного врядування в європейському просторі, державного управління, економічного розвитку, ведення конкурентної політики, комерційного та підприємницького права. Практичні заняття з читання, діалогічного мовлення та групових дискусій покращать комунікативні уміння слухачів. Традиційно увага приділятиметься поновленню граматичних та фонетичних навичок.

Досконале володіння іноземною мовою є важливим компонентом професійної компетентності фахівців у сфері державного управління. Творче використання засобів мовлення виявляє професійні, комунікативні здібності та особисті якості публічних службовців.

Час оприлюднення: 27 січня 2020 р.

Виконавець: Левченко Н.

конт. тел.: (0462) 676-052

“Чи станеться диво і нас вже 2020 р. переведуть на прямі міжбюджетні відносини?”, –

таке запитання пролунало під час першого з низки семінарів “Особливості формування бюджету сільської, селищної, міської ради ОТГ”. Проводився він Центром підвищення кваліфікації у Добрянці.

Учасники – селищний голова Володимир Ткаченко, штатні працівники рад, що об’єдналися, депутати селищної ради.

Розглядалися дві теми: проболеми та перспективи бюджетної децентралізії й державна політика у сфері публічних закупівель, які висвітлювали Микола Силегко – консультант із бюджетних питань Офісу реформ при Чернігівському РВ АМУ та Павло Степанов – начальник відділу ресурсного забезпечення розвитку територій Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації.

Через варіантність наступного розвитку подій розглянули дії місцевого самоврядування, як у випадку непереведення на прямі міжбюджетні взаємини у поточному року, так і в разі позитивного вирішення питання. Наголошувалося – в першому випадку жодних змін щодо бюджетування не відбувається, тому районний бюджет має профінансувати всі бюджетні призначення на тих же засадах, що й минулого року. Також це озаначатиме, що процес реорганізації рад затягнеться майже на рік. Це, фактично, час на підготовку для роботи за нових умов.

Втім може статися “диво” – тоді процеси відбуватимуться надзвичайно швидко. Частина публічних закупівель промайнула в режимі брифінгу – учасників зустрічі цікавили норми, що набувають чинності з 19 квітня 2020 р., обґрутованість запровадження величезних штрафів за порушення тендерного законодавства, особливості формулювання умов закупівель, відповідальність підприємців, терміни проведення торгів на наступний рік, можливості корегування та ін.

Своєрідним результатом семінару стало розв’язання однієї з порушених проблем у режимі реального часу, а саме – як має зазначатися назва першого підпису на платіжних дорученнях? Разом із казначейством погодили прийнятне формулювання.

Час оприлюднення: 23 січня 2020 р.

Виконавець: Бойко В.М.

конт. тел.: (0462) 676-052

Соціально-психологічні аспекти діяльності працівників органів влади

  Специфіка роботи посадових осіб органів публічного управління пов’язана з впливом стресогенних факторів та емоційною напругою. Це призводить до перевтоми і професійного вигорання службовців, змушує сумніватися у власних силах, можливостях та результатах власної діяльності.

  Тому 16 ‒ 17 січня Центр підвищення кваліфікації проводить навчання за короткостроковою програмою «Соціально-психологічні аспекти діяльності державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування». Серед присутніх ‒ спеціалісти апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій та об’єднаних територіальних громад.

  Під час практичних занять та тренінгів учасники навчання за допомогою кваліфікованих викладачів і тренерів з’ясовуватимуть причини виникнення конфліктів та способи їх вирішення;  вчитимуться керувати особистою ефективністю, а також дізнаються про психологічні особливості управління в умовах змін.

  Також учасники навчання оновлюватимуть знання з ділової етики, застосування критики та компліментів в діловому спілкуванні; оволодіватимуть навичками цілепокладання, командної роботи та покращуватимуть свої уміння вербального спілкування та усного ділового мовлення.

  Час оприлюднення: 16 січня 2020 р.

Виконавець: Левченко Н.

конт. тел.: (0462) 676-052

Безпека, правопорядок та оборонна робота у громадах

 16 січня в Центрі підвищення кваліфікації проходило навчання за короткостроковою програмою «Робота місцевих державних адміністрацій і виконавчих органів міських рад з виконання повноважень у галузі оборонної і мобілізаційної роботи, забезпеченню законності і правопорядку» для начальників та спеціалістів відділів взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи райдержадміністрацій, структурних підрозділів облдержадміністрації та міських рад області.

 З учасниками навчання спілкувалися представники відповідних секторів апарату облдержадміністрації, Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації і Головного управління Національної поліції в області. Висвітлювалися особливості структури та змісту мобілізаційного плану органу влади, підприємств, установ, організацій та ведення військового обліку в органі влади. Увага присутніх зверталася на дотримання законодавства України у сфері охорони державної таємниці; повноваження органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з оборонних питань.

 Під час тематичної зустрічі з директором Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації було обговорено порядок організації територіальної оборони в районі (місті).

 Представник Головного управління Національної поліції в області розповів присутнім про повноваження місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування у процесах взаємодії з правоохоронними органами. Він повідомив про початок реалізації в області проєкту «Поліцейський офіцер громади» та роботу груп швидкого реагування в громадах. Також представник Нацполіції детально зупинився на практичних аспектах співпраці та досвіду вже діючих т. зв. поліцейських станцій у Городнянській, Варвинській та Тупичівській громадах.

 

Час оприлюднення: 16 січня 2020 р.

Виконавець: Левченко Н.

конт. тел.: (0462) 676-052

«Будуйте громаду!»

Найчисленніша на теренах Чернігівської області та одна з найбільших в Україні Сухополов`янька сільська ОТГ, що на Прилуччині, готується до першої сесії ради. 14 січня новообрані депутати, сільські голови (майбутні очільники старостинських округів), секретарі   рад зібралися на навчання, яке ініціював Чернігівський центр підвищення кваліфікації. Участь у ньому взяли участь чинний голова Сергій Проценко та обраний на грудневих виборах – Денис Росовський. Заняття проводили заступник начальника організаційного відділу виконавчого апарату обласної ради Олександра Негода та секретар Сосницької селищної ради Світлана Пастушенко.

Розпочали традиційно – з питань, які необхідно розв`язати ще до початку сесії (насамперед, стосовно публічних закупівель) та двох її перших рішень. Наголошувалося – необхідно не лише дотримання законодавства, але й надати цьому моменту урочистості. Це важливо для згуртування нової ради, отже – ефективної її роботи. Докладно зупинилися на визначенні кількості, чисельності та напрямах роботи майбутніх постійних комісіях ради. Експерти підкреслили – без ретельного попереднього розгляду питань на комісіях немає сенсу виносити питання до сесійної зали, тим більше, що вага майбутніх рішень зростає на порядок. Серед питань, які пролунали: як врегулювати умови оплати праці майбутніх в.о. старост; чи можна вже на першій сесії ухвалити рішення щодо створення старостинських округів; чи можуть в.о. старост проводити реєстрацію актів цивільного стану; якщо серед новообраних депутатів є нинішні секретарі рад – як правильно скласти повноваження та зареєструватися; чи можна ранг державного службовця зберегти за посадовою особою місцевого самоврядування; на що треба зважати під час формування структури апарату виконкому та як при цьому враховувати різну чисельність мешканців старостинських округів; наскільки детально варто прописувати регламенти роботи ради та виконкому; якщо регламент ухвалений – чи варто розробляти статут громади та ін.

Експерти наголосили – від самого початку роботу Сухополов`яська громада має демонструвати високу ступінь організації та взаємодії, адже часу для становлення мало. Втім виклики стимулюють. Висновок: «Будуйте громаду!».

Час оприлюднення: 14 січня 2020 р.

Виконавець: Бойко В.М.

конт. тел.: (0462) 676-052

«Що є запорукою розвитку громади?»

          Як організувати роботу ради ОТГ, її виконкому, сформувати структуру та штатних розпис та багато інших питань роботи першої сесії розглядалися під час семінару, проведеного 13 січня в Киселівській сільській раді Чернігівським центром підвищення кваліфікації. Учасники – новообрані депутати та штатні працівники апаратів виконкомів рад, що утворили ОТГ. Вони детально опрацювали інформацію, підготовлену експертами – заступником начальника організаційного відділу виконавчого апарату обласної ради Олександрою Негодою та секретарем Менської міської ради Юрієм Стальніченко.

Серед питань, які хвилювати слухачів: як правильно визначити умови оплати праці сільського голови та секретаря ради; чи доцільно заповнювати дві (іноді – три) декларації про доходи протягом короткого періоду; яка різниця між «лічильною комісією» та «лічильною групою»; наскільки швидко має запрацювати офіційний сайт громади; який розмір витрат на адміністративний апарат вважається нормальним та як визначити оптимальне число штатних одиниць; в яких випадках можна здійснювати переведення посадових осіб місцевого самоврядування, а в яких – ні; коли ОТГ, що пройшли перші вибори в грудні минулого року, будуть переведені на прямі міжбюджетні відносини та чи отримують вони в цьому році державну інфраструктурну субвенцію; чи варто тепер утворювати відділ освіти як окрему юридичну особу; що робити з існуючими комунальними установами, організаціями та підприємствами – вони лише перейменовуються чи реорганізуються; як довго діятиме період добровільного формування територіальних громад, чи передаватиметься новим громадам земля за межами населених пунктів та ін.

На завершення семінару викладачі побажали успішного розвитку громаді, запорукою чого є взаєморозуміння депутатів і виконавчих структур, їхня підтримка один одного та мешканців ОТГ в цілому.

Час оприлюднення: 13 січня 2020 р.

Виконавець: Бойко В.М.

конт. тел.: (0462) 676-052

«Має бути одна партія – мешканців громади»

Талалаївська сільська рада Ніжинського району готується до першої сесії в якості ОТГ, тож проводить консультації та організаційні зустрічі. Однією з них став семінар 11 січня, підготовлений Чернігівським центром підвищення кваліфікації. Участь у ньому взяли чинний голова Володимир Хоменко та обраний – Сергій Гусєв, депутати ради, штатні працівники рад що об`єдналися. Особливість Талалаївської громади – на її території раніше не було адміністративного центру, тож виникає чимало питань щодо формування управління. Мовилося, власне, про них – починаючи від оголошення підсумків виборів і далі – крок за кроком.

Учасників навчання цікавило: чи розумно, що депутати протягом короткого терміну заповнюватимуть дві електронні декларації про доходи; як правильно присвоїти ранг посадової особи місцевого самоврядування, якщо вже є ранг державного службовця та чи не краще це питання винести в окреме рішення; якою є оптимальна кількість постійних комісії та як визначити їх перелік, чи може секретар ради здійснювати ті самі нотаріальні дії, що й старости – для мешканців відповідної території, чи можна утворити старостинський округ на першій сесії.

Емоційно обговорювалися процедурні аспекти реорганізації рад, що увійшли до складу нової громади, та структура виконавчих органів, чисельності штатних працівників: як можна (чи не можна) перевести з посади на посаду у випадку служби в органах місцевого самоврядування, як правильно визначити відносяться вони до служби чи ні, які нормативно-правові документи при цьому треба використовувати, чи правильно попереджати про зміну істотних умов праці навіть тих працівників, кого реорганізація безпосередньо не стосується, чи є якісь вимоги щодо обсягу витрат на управління громадою, чи обов`язково, аби відділ освіти був окремою юридичною особою та ін. У зв`язку з цим наводилися приклади розв`язання подібних ситуацій у розташованій неподалік Вертіївській територіальній громаді та рішення, які стали здобутком практики її роботи. Наголошувалося на важливості існування посад, за допомогою яких не лише виконуватимуться визначені законодавством функції, але й стимулюватиметься розвиток території – енергоменеджменту, написання проектів, впровадження інформаційних технологій та ін.

Підбиваючи підсумки семінару експерти подякували громаді за насичену питаннями й емоціями зустріч, зазначивши – для успіху має утворитися одна партія – її мешканців.

Час оприлюднення: 11 січня 2020 р.

Виконавець: Бойко В.М.

конт. тел.: (0462) 676-052