Про культуру ділового українського мовлення у професійній діяльності державного службовця, –

йшлося на другому занятті за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Новий український правопис та ділове українське мовлення в публічному адмініструванні», яке було проведено у Чернігівському центрі підвищення кваліфікації для спеціалістів апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, виконавчого апарату обласної ради.

   Під час візуалізованої лекції-бесіди Тамара Карпенко – викладач Центру, ознайомила учасників навчання з типовими помилками в усному та писемному діловому мовленні публічного посадовця. Вона, зокрема, сказала, що висока культура писемного й усного ділового мовлення, знання державної мови, уміння правильно користуватися засобами сучасної української літературної мови – найкраща рекомендація кожної ділової особи в її громадській діяльності й повсякденному житті.

  У ході вебінару Петро Підгайний – заступник директора Центру, увагу слухачів зосереджував на загальних вимогах до складання та оформлювання організаційно-розпорядчих та аналітичних документів. Адже розпорядчі документи виконують регулятивну функцію, спрямовану від суб’єкта управління (керівного органу) до об’єкта управління (підлеглих), тобто від керівника організації до керівників структурних підрозділів та їх працівників, забезпечуючи безперебійність і безперервність процесу управління, злагоджену роботу всіх органів і ланок управління.

   Учасники навчання також ознайомилися з нормами уживання іншомовних слів у діловому мовленні та вимогами до їх використання.

    Крім цього, посадовці ознайомилися з причинами звертання до Інтернету як засобу спілкування, видами спілкування у соціальних мережах, недоліками такого спілкування і перевагами, основними помилками під час спілкування в мережі й умовах їх усунення, правилами культури спілкування в мережі Інтернет тощо.

    Час оприлюднення: 31липня 2020 р.

Виконавець: Підгайний П.М.

конт. тел.: (0462) 676-052

Національна пам’ять: чому це важливо?

  В чому полягає відмінність між історією та національною пам’яттю, виховання громадянина – патріота власної держави та значення політики національної пам’яті для країн та народів, які тривалий час не мали власної державності, – саме ці питання обговорювалися під час дистанційного навчання «Реалізація державної політики підтримки розвитку дітей, молоді та спорту, національно-патріотичного виховання», що проходило 28 липня 2020 р. Семінар організований Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації спільно з Українським інститутом національної пам’яті  для працівників виконкомів рад об’єднаних територіальних громад та райдержадміністрацій, відповідальних за роботу з розвитку фізичної культури, спорту та національно-патріотичного виховання.

  “В процесі виховання молодих людей як громадян України важливу роль відіграє історичний досвід народу, його фундаментальні історичні цінності, які становлять національну пам’ять. В цьому контексті пам’ять – це не простий набір знань про минуле, а основа, яку ми закладаємо для власного майбутнього. Під національною пам’яттю розуміється збережена нацією сукупність знань, уявлень та оцінок подій минулого, які мали вирішальний вплив на її становлення, самоідентифікацію, є найбільш значущими для самозбереження та розвитку суспільства. Плекання національної пам’яті є обов’язком держави, що забезпечує її легітимність та спадкоємність поколінь”, –наголосив заступник голови Українського інституту національної пам’яті Володимир Тиліщак.

  Отже, мова йде не лише про знання, а й про оцінку та вшанування, передачу  наступним поколінням досвіду минулого. Для України та українського народу, які тривалий час не мали власної державності, першочергове значення має очищення їхнього історичного минулого від накинутих ззовні ідеологічних нашарувань та відновлення зумисне замовчуваних раніше сторінок історії та подолання історичних міфів.

  Тому подальше спілкування у віртуальній аудиторії було присвячене ключовим подіям української історії та аспектам формування української ідентичності. Це і славні сторінки боротьби за державність доби Національно-визвольної революції під проводом Богдана Хмельницького середини XVII ст., Української революції 1917 1921 рр., так і події та особистості українського національно-визвольного руху в ХХ ст. Водночас були розставлені акценти щодо термінології та подій Другої світової війни; вшанування пам’яті її жертв та учасників; вшанування пам’яті воїнів, які виконували військовий обов’язок на території інших держав. Особливий наголос було зроблено на ще один важливий елемент сучасного національно-патріотичного виховання, а саме вшанування пам’яті захисників України учасників російсько-української війни.

     Час оприлюднення: 29 липня 2020 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052

Мистецтво комунікації публічних службовців

  На цьому тижні Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації продовжує серію занять в рамках  дистанційного семінару «Техніка комунікації та ведення переговорів, мистецтво презентації (ділова риторика, публічний виступ)» для працівників обласної, районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

 З 27 по 30 липня 2020 р. учасники навчання опановуватимуть секрети успішної комунікації, підготовки до публічних виступів та презентацій, вміння тримати себе на публіці, реагувати на “незручні” запитання та репліки. Водночас увага присутніх акцентуватиметься на ключових засадах усного ділового мовлення, тобто вміння грамотно висловлювати свої думки під час виступів та інтерв’ю.  Також вони дізнаються про роль цілепокладання та вміння розставляти пріоритети як важливий елемент побудови успішної кар’єри та підходи до організації роботи в команді.

  Конфлікти та емоційна напруга – незмінний супутник в роботі державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які в свою чергу призводять до емоційного та професійного вигорання. Тому під час тренінгів учасники навчання разом з тренерами з’ясовуватимуть причини зазначених явищ, вчитимуться керувати конфліктними ситуаціями та опановуватимуть техніки виходу зі стресових ситуацій, профілактики та подолання синдрому професійного вигорання.

  Час оприлюднення: 28 липня 2020 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052

Секрети успішної комунікації публічного службовця

   Як налагодити ефективну комунікацію, підготуватися до публічного виступу, провести успішну презентацію, вміти тактовно відреагувати на провокативні ситуації  та запитання, – і не тільки про це говоримо під час онлайн-навчання «Техніка комунікації та ведення переговорів, мистецтво презентації (ділова риторика, публічний виступ)». Серія занять під такою назвою проводиться Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації з 20 по 23 липня 2020 р. До участі запрошені працівники апаратів та структурних підрозділів обласної та районних державних адміністрацій, районних рад та об’єднаних територіальних громад.

   Учасники навчання ознайомляться із секретами ораторського мистецтва, вміння “тримати” аудиторію та вести переговори. Водночас для будь-якого посадовця важливе вміння грамотно формулювати та висловлювати свої думки, а тому увага акцентуватиметься й на ключових засадах усного ділового мовлення. Також держслужбовці та посадові особи місцевого самоврядування дізнаються  про цілепокладання в процесі побудови успішної кар’єри, як формувати в собі риси лідера та організовувати роботу в команді.

  Як відомо специфіка державної служби та служби в органах місцевого самоврядування пов’язана з впливом стресогенних факторів та емоційною напругою. Все це може призводити до професійного вигорання службовців, сумнівів щодо власних можливостей та результатів власної діяльності. Тому учасники навчання візьмуть участь у серії віртуальних тренінгів, спрямованих на управління конфліктними ситуаціями, розвиток стресостійкості,  профілактику та подолання синдрому професійного вигорання.

 

Час оприлюднення: 20 липня 2020 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052

Розроблено та погоджено з НАДС нові програми підвищення кваліфікації

  Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації – в числі чотирьох закладів післядипломної освіти, яким НАДС погодило загальні професійні та короткострокові програми підвищення кваліфікації. Відтепер в навчально-методичному доробку Центру:

  – загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації для вперше призначених на посади державної служби категорії «Б»;

  – загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації для вперше призначених на посади державної служби категорії «В»;

  – загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації для вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування;

  – загальна професійна (сертифікатна) програму підвищення кваліфікації «Англійська мова для публічної служби»;

  – загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Сучасні інструменти управління людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування»;

  – загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Врахування гендерних аспектів під час реалізації проєктів та програм місцевого й регіонального розвитку. Основи ґендерно орієнтованого бюджетування»;

  – загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Забезпечення ефективності запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування».

  Вони передбачають навчання за очною та дистанційною формами, призначені для державних службовців категорій Б і В, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

  Центр щиро вдячний авторам програм – своїм працівникам та позаштатним викладачам, які долучилися до їхньої розробки!

Час оприлюднення: 17 липня 2020 року
Виконавець: Левченко Н.
конт. тел.: (0462) 676 052

Громади Чернігівщини опановують відкриті дані

   Що розуміється під поняттям «відкриті дані», яка різниця між відкритими даними та публічною інформацією, в чому полягає користь відкритих даних для держави, громади та пересічного громадянина, – саме про це йшлося під час вебінару «Впровадження відкритих даних в органах місцевого самоврядування, що проходив 14 липня 2020 р.

  Навчання організоване Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації спільно з Фондом Східна Європа в межах швейцарсько-української програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади (EGAP)». До спілкування в режимі онлайн підключилися близько 80 представників об’єднаних територіальних громад Чернігівської області.

  «Україна є одним з лідерів та інноваторів у міжнародних рейтингах, які показують найкращу динаміку у відкритті даних. Застосування відкритих даних має ряд ключових переваг. Спираючись на них, органи місцевого самоврядування приймають більш раціональні, економічно виважені рішення та стають більш ефективними. Громадяни будують т.зв. соціальний капітал і можливість взаємодіяти один з одним, вирішуючи проблеми, покращуючи комфорт та життя власних громад. Так само і бізнес, використовуючи відкриті дані, активно розвивається, будує правильну стратегію та стає більш конкурентним. Сфера відкритих даних містить величезний потенціал для розвитку країни», – наголосив президент Фонду Східна Європа Віктор Лях.

   Павло Радченко, операційний менеджер Фонду Східна Європа, детально зупинився на питаннях впровадження відкритих даних в органах місцевого самоврядування (ОМС). Мова йшла про перелік наборів відкритих даних для ОМС (згідно з постановою КМУ від 21.10.2015 р. № 835); принципи та типи відкритих даних (структуровані та геопросторові дані), особливості їх оформлення та оприлюднення – передусім для коректного відображення та зручності у використанні. При цьому увага зверталася на найбільш поширені та оптимальні формати, які використовуються для передачі даних в Інтернеті. Учасники навчання отримали практичні рекомендації щодо стратегії впровадження відкритих даних в ОМС, підготовки наборів даних, оформлення необхідних документів, визначення відповідальних за відкриті дані та ведення комунікації із зацікавленими сторонами (мешканцями громади, представниками громадського сектору, бізнесу тощо).

  Михайло Корнєєв, державний експерт експертної групи розвитку відкритих даних Міністерства цифрової трансформації України, розповів про роботу єдиного державного порталу відкритих даних та порядок оприлюднення відкритих даних органами місцевого самоврядування. Він ознайомив учасників зустрічі з низкою стандартів до підготовки наборів даних, дотримання яких забезпечить швидку модерацію та публікацію на Порталі, а також полегшить доступ користувачам. Експерти надали відповіді на запитання слухачів щодо змісту та оновлення наборів відкритих даних, строків подачі та оприлюднення інформації на Порталі.

   Час оприлюднення: 14 липня 2020 р.

Виконавець: Казіміров Д.

конт. тел.: 676-052

Професійна програма для працівників територіальних підрозділів Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області

            Після трьохтижневої роботи в режимі відкладеного часу за допомогою платформи Moodle, розпочався тиждень онлайн навчання в режимі реального часу за спеціальною професійною програмою підвищення кваліфікації для працівників територіальних підрозділів Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області.

          Державні службовці категорій “Б” та “В” протягом п’яти днів  за допомогою платформи 3 СХ опрацьовуватимуть питання практичних аспектів проходження державної служби; антикорупційного законодавства; тенденцій та пріоритетів розвитку інформаційно – телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України; питання захисту інформації; судову практику за участю органів Пенсійного фонду України; документування управлінської інформації в електронній формі; стандарти обслуговування громадян в органах Пенсійного фонду України тощо. Навчання завершиться підсумковим комп’ютерним тестуванням.

Час оприлюднення: 13 липня 2020 року
Виконавець: Коваленко Н.
конт. тел.: (0462) 676 052

Теоретичні та практичні аспекти процесу реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

Обговорили учасники навчання  «Організація надання комплексу послуг у громадах відповідно до потреб сімей, діти з яких перебувають у закладах інституційного догляду», який проводив Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації спільно зі Службою у справах дітей Чернігівської облдержадміністрації та Чернігівським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Про особливості, практичні сторони та правові засади реформування системи правового захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, говорила з учасниками зустрічі державна експертка експертної групи з питань реформування системи усиновлення та захисту прав дітей Мінсоцполітики Любов Солодухіна. Вона, зокрема, відмітила, що Чернігівська область – серед лідерів у цій сфері реформування.

Представники Служби у справах дітей обговорили зі слухачами регіональний план та складові деінституціалізації – процесу заміни системи інституційного догляду на систему, яка забезпечує догляд і виховання дитини в сімейному або наближеному до сімейного середовищі. Зупинились також на важливих питаннях аналізу ситуації щодо дітей, які виховуються в інтернатних закладах, створення і діяльності міждисциплінарної команди, яка опікуватиметься такими питаннями.

Наталія Кравченко, завідувачка ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. Ушинського, поінформувала слухачів про реалізацію державної політики стосовно доступності освіти для всіх без винятку дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами. Акцентувала увагу на пріоритетному значенні інклюзивної освіти та особливостях діяльності регіональних інклюзивно-ресурсних центрів.

Фахівці обласного Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розглянули питання оцінки потреб вихованців інтернатних закладів та їх сімей, а також потреб територіальної громади в соціальних послугах вразливим категоріям сімей та осіб. Були окреслені напрямки та перспективи розвитку таких послуг, адже тепер саме на виконавчі органи міських рад міст обласного значення та рад об’єднаних територіальних громад покладаються функції надання соціальних послуг.

Час оприлюднення: 13 липня 2020 року
Виконавець: Левченко Н.
конт. тел.: (0462) 676 052

Колектив Чернігівського регіонального центру підвищення кваліфікації висловлює щирі співчуття методисту навчально-методичного відділу Центру Вадиму Москаленку з приводу непоправної втрати – смерті батька Анатолія Івановича Москаленка.

Анатолій Іванович присвятив своє життя військовій службі, пройшов довгий шлях від рядового до полковника. В роки Другої світової війни – боєць партизанського з’єднання С. Ковпака, вніс особистий вклад в перемогу над нацизмом. Кавалер 6 орденів, нагороджений багатьма орденами та медалями, почесний громадянин Чернігівської області. Як багаторічний голова Чернігівської обласної організації ветеранів України доклав значних зусиль для захисту соціальних прав людей старшого покоління.

Анатолій Іванович відійшов у вічність на 92 році життя.

Вічна та світла пам’ять!

БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

125 учасників, 92 підключення – стільки було учасників навчання за програмою “Безпека інформаційного простору” у дистанційному режимі для начальників відділів (завідувачів секторів) інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрацій, Чернігівської, Ніжинської, Прилуцької, Новгород-Сіверської міських рад, керівників та спеціалісти (відділів, секторів) апаратів виконкомів рад об’єднаних територіальних громад, відповідальних за розміщення інформації в мережі Інтернет, за зв`язки з громадськістю.

Відкривали навчання директор Центру Володимир Бойко та директор департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації Оксана Стельмах.

Про телерадіопростір Чернігівської області в контексті інформаційної безпеки розказувала Ірина Сенченко – представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Чернігівській області.

Практичні поради про те, як читати новини і не наражатися на небезпеку надавала медіа-експертка Інституту Масової інформації, секретариня Комісії з журналістської етики Ірина Земляна.

          А особливості інформаційної безпеки в умовах епідеміологічної ситуації та введення карантину висвітлила Оксана Яцюк – голова ради Подільського центру соціальних технологій.

          Зупинились учасники і на основних аспектах роботи у мережі “Фейсбук” разом з Валерієм Сорокіним – начальником відділу співпраці зі ЗМІ управління інформаційної діяльності та видавничої справи Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації.

Дякуємо всім учасникам за активність та схвальні відгуки про навчання, а експертам  за професіоналізм, змістовні, цікаві, практично-орієнтовані виступи.

Час оприлюднення: 10 липня 2020 року
Виконавець: Левченко Н.
конт. тел.: (0462) 676 052