Публічні закупівлі: в теорії та на практиці

  Новації законодавства в сфері публічних закупівель, застосування положень ЗУ «Про публічні закупівлі»; планування закупівельної діяльності замовника; проведення процедур закупівель розглядалися під час дистанційного навчання «Правові та практичні аспекти здійснення публічних закупівель». Зустріч в режимі онлайн організована Центром підвищення кваліфікації 30 жовтня для представників місцевого самоврядування Чернігівської області💻.

  Обговорювалися особливості роботи в електронній системі закупівель; здійснення переговорної процедури та застосування спрощеної закупівлі (алгоритм проведення, розміщення оголошення, реєстрація договору та публікація звітів); внесення змін до договору про закупівлю та оскарження процедур закупівель. Увага присутніх зверталася на необхідність своєчасної заміни ЕЦП на КЕП на захищеному носії; відповідальність та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері закупівель.

   Учасників зустрічі цікавили питання щодо уповноваженої особи; роботи на електронних майданчиках; укладання та внесення змін до договорів про закупівлю; строків подання пропозицій та ін. Вони отримали роз’яснення щодо закупівель товарів з використанням е-каталогу; оформлення тендерної документації при застосуванні певного виду процедури закупівлі; проведення закупівель енергоносіїв, робіт і товарів, послуг, спрямованих на боротьбу з COVID-19.

Час оприлюднення: 31 жовтня 2020 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: 676- 052

Про особливості відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень

 

йшлося під час навчання 23 жовтня 2020 р. за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Забезпечення ефективності та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування». Захід організований Чернігівським Центром підвищення кваліфікації для працівників апаратів виконкомів рад об’єднаних територіальних громад, міст обласного значення, райдержадміністрацій, апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації.

  Навчання здійснювалося в режимі реального часу за допомогою комунікаційної системи 3СХ.

  Під час вебінару учасники семінару обговорили історичний ракурс
корупції та міжнародний досвід протидії їй та запобігання, отримали роз’яснення щодо причин сучасного рівня корупції в Україні та заходами системної боротьби з корупцією в Україні та світі. А також отримали пояснення стосовно того, як трактуються корупція та корупційні правопорушення в новому антикорупційному законодавстві України, які існують заходи для усунення причин та умов, що призводять до вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією.

  Слухачі семінару отримали обґрунтовані відповіді на численні запитання.

  Проводили семінар-навчання Вячеслав Пузирний – професор кафедри трудового права, адміністративного права та процесу Навчально-наукового інституту права та соціальних технологій Національного університету “Чернігівська політехніка”, доктор юридичних наук та Іван Вересоцький – головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.

   Час оприлюднення: 23 жовтня 2020 р.

Виконавець: Підгайний П.М.

конт. тел.: 676-052

 21 жовтня розпочалось навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації  «Лідерство та планування кар’єри посадовця» для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування.

  Протягом двох днів учасники заходу опрацьовуватимуть теми:

  • Лідерство як соціально-психологічний феномен.
    Сутність лідерства та його основні ознаки.
  • Мотивація та цілепокладання – інструменти розвитку лідерства.
  • Комунікативна компетентність лідера.
  • Лідерство як фактор вирішення конфліктів в організації.
  • Тайм-менеджмент як механізм розвитку лідерських якостей посадовця.
  • Особливості планування і розвитку кар’єри.

Навчання проходить в дистанційній формі, за допомогою платформи 3CX

Професійне навчання для посадовців місцевого самоврядування

  21 жовтня в Чернігівському регіональному центрі підвищення кваліфікації розпочалась ІІІ сесія навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації для вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування. Учасники навчання – спеціалісти апаратів виконкомів рад об’єднаних територіальних громад, міст обласного та районного значення, виконавчих апаратів районних рад.

  Упродовж трьох днів передбачається розгляд тем стосовно забезпечення виконавської дисципліни в органах місцевого самоврядування,  організації і здійснення контролю за виконанням документів та розпоряджень; організації роботи із запитами, зверненнями та листами депутатів усіх рівнів; застосування інструментів маркетингу території та брендингу; здійснення ефективних комунікацій у процесі публічного управління.

  У ході вебінару публічним посадовцям розкажуть про основи проєктного підходу до управління розвитком території; управління проєктним циклом; розробку проєктів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, інших державних програм; практичні аспекти здійснення проєктів за рахунок міжнародної технічної допомоги; особливості роботи з міжнародними донорами.

  Крім цього посадові особи місцевого самоврядування ознайомляться з темами, що стосуються мови як складової національної культури; писемної форми спілкування посадовців; застосування норм нового українського правопису; використання мовностилістичних норм в професійному спілкуванні тощо.

  Третя сесія навчання здійснюватиметься в режимі реального часу за допомогою комунікаційної системи 3СХ, та завершиться підсумковим комп’ютерним тестуванням й отриманням сертифікатів про підвищення кваліфікації.

 Час оприлюднення: 21 жовтня 2020 року
Виконавець: Підгайний П.М.
конт. тел.: (0462) 676 052

Реорганізація територіальних громад в контексті змін законодавства

 Особливості реорганізації міських, селищних та сільських рад; правонаступництва майна розформованих громад; дотримання трудових прав працівників їхніх працівників обговорювалися під час дистанційного навчання «Припинення повноважень юридичних осіб публічного права: нормативно-правовий, організаційно-розпорядчий та інші аспекти перехідного періоду». Вебінар проводився Центром підвищення кваліфікації 20 жовтня для працівників апаратів виконкомів рад об’єднаних територіальних громад.

 Увага присутніх зверталася на норми Цивільного кодексу, якими регламентується створення, припинення юридичних осіб внаслідок їхньої реорганізації або ліквідації. Далі обговорювався порядок реорганізації територіальних громад, пропонований положеннями законопроекту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій” (№3651-д).

  В цьому контексті йшлося про повноваження новообраних голів та рад сформованих територіальних громад; виконавчих комітетів громад, що ліквідуються; строки припинення повноважень членів виконкому; формування старостинських округів; правонаступництво щодо майна, прав та обов’язків в разі включення території ліквідованої громади до кількох нових громад.

  Водночас висвітлювалися питання виконання бюджетів розформованих громад та актів, прийнятих їхніми радами; передачі до комунальної власності громад окремих об’єктів, які знаходилися у спільній власності громад ліквідованого району. Також учасники навчання дізналися про порядок передачі об’єктів державного майна до комунальної власності громад.

 Наступний блок питань стосувався трудового законодавства під час реорганізації місцевих рад. Говорилося про підстави та строки попередження працівників про звільнення, перелік необхідних виплат та компенсацій, умови нарахування вихідної допомоги та інші гарантії в разі припинення трудових відносин.

 Окрім цього, був розглянутий порядок припинення державної реєстрації місцевих рад та виконавчих комітетів як юридичних осіб. Мова йшла про пакет документів, який подається державному реєстратору під час зазначеної процедури та внесення змін до Єдиного державного реєстру.

Припинення повноважень райдержадміністрацій та районних рад: що пропонує законодавець?

   Яким чином здійснюватиметься реорганізація райдержадміністрацій та районних рад в ліквідованих районах; питання дотримання прав їхніх працівників; куди підуть майно та кошти цих установ, – обговорювалися під час дистанційного навчання «Припинення повноважень райдержадміністрацій та районних рад як юридичних осіб публічного права: нормативно-правовий, організаційно-розпорядчий та інші аспекти перехідного періоду». Захід проведений Центром підвищення кваліфікації 15 жовтня для працівників райдержадміністрацій та районних рад.
Поряд з окремими нормами чинного законодавства увага присутніх акцентувалася на положеннях законопроектів, якими регламентуватиметься порядок припинення повноважень районних рад та райдержадміністрацій. Зокрема, мова йшла про законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій” (№3651-Д).
В контексті формування рад новоутворених районів говорилося про приєднання рад ліквідованих районів, нюанси правонаступництва, майнових зобов’язань та повноваження комісій з реорганізації юридичних осіб. Водночас наголошувалося, що за радами колишніх районів в перехідному періоді також залишається низка повноважень, зокрема щодо виконання бюджетів та здійснення функцій розпорядників бюджетних коштів.
Далі висвітлювалися особливості утворення райдержадміністрацій нових районів, яке здійснюватиме Кабінет міністрів України. З огляду на це йшлося про заходи, які мають бути визначені Кабміном щодо реорганізації РДА нових районів, формування їхніх штатів та умов оплати праці, правонаступництва майна, прав та обов’язків РДА в ліквідованих районах. Водночас учасникам навчання дізналися про порядок та необхідний пакет документів, який подається державному реєстратору під час процедури державної реєстрації припинення юридичної особи та внесення змін до Єдиного державного реєстру.
Окрім цього, зупинилися й питаннях дотримання трудового законодавства під час припинення юридичних осіб публічного права. Говорилося про підстави та строки попередження працівників про звільнення, перелік необхідних виплат та компенсацій, умови нарахування вихідної допомоги та інші гарантії в разі припинення трудових відносин.

Чернігівський центр підвищення кваліфікації – серед призерів конкурсу НАДС!

       Одразу в двох номінаціях здобув нагороди Чернігівський центр підвищення кваліфікації за результатами першого конкурсу «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад», який проводило Національне агентство України з питань державної служби (наказ Нацдержслужби  від 02 жовтня 2020 р. № 188-20). Церемонія нагородження відбулася 9 жовтня 2020 р. у будівлі НАДС у м. Києві.

   Перше місце Центр отримав у номінації «Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад в умовах карантину». Відповідні навчання з питань управління людськими ресурсами за умовах пандемії COVID-19 Центр проводив у партнерстві з Програмою Радою Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» у квітні 2020 р.

    Друге місце присуджене в номінації «Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» за документальний восьмисерійний серіал «Українські голови в Баварії», підготовлений Центром спільно з фондом Ганса Зайделя.

     Загалом на участь у конкурсі надійшло більше 40 заявок. Критеріями для визначення кращих у 4 номінаціях стали інноваційність, результативність та ефективність поданих пропозицій. Чернігівський центр підвищення кваліфікації висловлює подяку своїм партнерам за підтримку у створенні та запровадженні кращих навчальних практик.

      Час оприлюднення: 9 жовтня 2020 року
Виконавець: Казіміров Д.В.
конт. тел.: (0462) 676 052

Нові територіальні громади: особливості перехідного періоду

  Яким чином працювати новоствореним територіальним громадам, як провести реорганізацію органів місцевого самоврядування в рамках чинного законодавства, вирішити кадрові питання, підготувати та провести перші сесії, – саме про це йшлося під час дистанційного навчання «Нові територіальні громади: організаційні питання перехідного періоду», проведеного Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 1 жовтня 2020 р. До участі запрошені голови, секретарі, бухгалтери, землевпорядники рад (Бахмацької міської, Ріпкинської, Седнівської, Ладанської, Березнянської селищних, Яблунівської, Крутянської, Дмитрівської сільських рад).

  Увага присутніх акцентувалася на особливостях законодавства щодо обрання/призначення посадових осіб місцевого самоврядування; інвентаризації та передачі майна органів місцевого самоврядування; взаємодії з органами державної влади. Водночас обговорювалися питання врегулювання трудових відносин під час об’єднання територіальних громад.

  Окрім цього, учасники зустрічі розглянули низку питань, пов’язаних з формуванням старостинських округів, призначенням старост, реалізації їхніх повноважень та представництва інтересів жителів села у виконавчих структурах рад. В цьому контексті говорилося і про нюанси взаємодії голів та старост громад. Бо бути обраним очільником громади – це одне, а організувати процес управління, розподіляти обов’язки, контролювати їх виконання – це вміння, яким не навчають в закладах освіти. Тому питання взаємної довіри в цих відносинах виходить на перший план.

  Вебінар проходив  в режимі реального часу за допомогою комунікаційної системи 3СХ.

  Бажаючі можуть переглянути запис цього навчання за посиланням –

https://recording.3cx.net/e/e/6/ee6f86f04fe6014ce6cc20274bf6dd83/6/86158018f8010c534242c3ec31053786/rec/396cf29c55f9a545545597a7c185d16a.mp4

  Час оприлюднення: 1 жовтня 2020 року.

  Виконавець: Казіміров Д.В.

  конт. тел.: (0462) 676 052