В Линовиці відбулася робоча зустріч з питань захисту довкілля громади

  В Линовиці обговорили пропозиції щодо змісту стратегічної екологічної оцінки стратегії громади Про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) як вимогу законодавства до документів державного планування, в тому числі – до стратегій розвитку громад, йшлося під час засідання робочої групи Линовицької селищної ради, що на півдні Чернігівщини. Зустріч пройшла 29 січня та мала на меті напрацювання пропозицій до майбутнього документу.
Експерт проєкту Юрій Карпенко нагадав про необхідні складові процедури стратегічної екологічної оцінки та наголосив на аспектах, що викликають занепокоєння на теренах громади: забезпечення збереження біорізноманіття та водночас – захисту від карантинних рослин; брак лісозахисних насаджень; загрози (як наслідок людської діяльності) для збереження природних ландшафтів на ділянках, що мають історико–культурну та рекреаційну цінність; стан каскаду ставків та вплив на них виробництв; забезпечення мешканців громади якісною питною водою.
Експерт проєкту Володимир Бойко запропонував наскрізно розглянути текст стратегії громади, насамперед, її ядро – структуру цілей та завдань. За підсумками обговорення робоча група сформулювала кілька пропозицій: додати оперативну ціль «Створення кліматичних насаджень», низку інших – змінити, а саме: до реновації зелених зон додати село Полонки, що розташовано на річці Удай та лише наприкінці минулого року увійшло до складу громади; передбачити створення пляжно-рекреаційних зон (двох); ремонт гребель на системі ставків (двох); розширити напрями розвитку туризму за рахунок екологічного. Також висловлювали пропозиції зі створення системи екологічного моніторингу довкілля громади. З огляду на розширення громади (з 10 до 16 населених пунктах) робоча група прийшла до висновку, що найкращий варіант рішення на тепер – доопрацювати текст стратегії в цілому та ухвалити його з СЕО.
Робоча група також розглянула проєкти регуляторних актів, що мають на меті регламентувати питання захисту навколишнього середовища не теренах громади, отже – сприяти його збереженню.
Проєкт «Розробка та сприяння запровадженню політики охорони навколишнього середовища Линовицької громади» реалізується Сіверським інститутом регіональних досліджень за підтримки Міжнародний Фонд «Відродження» та European Union in Ukraine в рамках грантового компоненту проєкту EU4USociety.

Запобігання корупції в органах влади: основні засади

  Новації законодавства з питань запобігання корупції, особливості подання електронних декларацій та відповідальності публічних службовців за порушення антикорупційного законодавства розглядалися під час дистанційного навчання «Забезпечення ефективності та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування». Онлайн-зустріч проведена Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації 20 січня 2020 р. До участі запрошувалися працівники апаратів виконкомів рад територіальних громад, районних рад, апаратів райдержадміністрацій, структурних підрозділів облдержадміністрації.

  Вячеслав Пузирний, професор кафедри трудового права, адміністративного права та процесу Навчально-наукового інституту права та соціальних технологій Національного університету «Чернігівська політехніка», розповів про соціальні передумови, поняття та сутність корупції в Україні. Також він навів приклади з вітчизняного та зарубіжного досвіду у сфері боротьби з корупцією.

   Іван Вересоцький, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації зосередив увагу присутніх на основних аспектах Закону України «Про запобігання корупції» та окремих положеннях законодавства щодо подання та оприлюднення декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, через систему електронного декларування. Він надав практичні поради щодо заповнення окремих пунктів декларації (придбання нерухомого майна, відкриття рахунків, повідомлення про зміну у майновому стані тощо), подання декларацій при прийнятті або звільненні з органів влади. Крім цього, мова йшла про особливості відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, зокрема щодо несвоєчасного подання декларацій або зазначення в них недостовірних відомостей. Наостанок зупинилися на психологічних аспектах запобігання корупційним правопорушенням в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

   Час оприлюднення:  20 січня 2020 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: 676- 052

«Новий український правопис та ділове українське мовлення в публічному адмініструванні»

           21 січня 2021 року Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації кадрів провів перше заняття за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Новий український правопис та ділове українське мовлення в публічному адмініструванні».

          Учасниками вебінару були спеціалісти апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, виконавчого апарату обласної ради, управління комунального майна обласної ради.

   Провели навчання  викладачі Центру – Петро Підгайний, Наталія Коваленко, Тамара Карпенко.

  Друге заняття за цією програмою відбудеться у березні.

Час оприлюднення: 21 січня 2021 року
Виконавець: Карпенко Т. К.

конт. тел.: (0462) 676 052

Книга на допомогу територіальним громадам

    «Територіальні громади: основи організації та діяльності», – так називається нове видання, підготовлене Чернігівським центром підвищення кваліфікації разом із фахівцями облдержадміністрації, обласної ради, залученими експертами.

 Це навчальний посібник для самопідготовки, що містить матеріали та документи з основних напрямків діяльності міських, селищних, сільських рад територіальних громад та є спробою узагальнення доступної інформації в стислій формі. Свого роду – робочий зошит.

 В ньому висвітлюються традиції та сучасні законодавчі основи місцевого самоврядування в Україні, питання організації діяльності місцевих рад та їхніх виконавчих структур, ведення діловодства, матеріальна та фінансова місцевого самоврядування. Розглядається управління окремими галузями гуманітарної та соціальної сфер, житлово-комунальним господарством, розвиток території, залучення інвестицій, налагодження міжмуніципального співробітництва тощо.

 Видання призначене для сільських, селищних, міських голів, їхніх заступників, секретарів рад, керуючих справами, штатних працівників відповідних місцевих рад, депутатів, учасників навчання системи підвищення кваліфікації, всіх, хто цікавиться питаннями місцевого самоврядування.

     Електронна версія книги доступна на сайті Центру підвищення кваліфікації.

Час оприлюднення: 18 січня 2021 р.

Виконавець Казіміров Д.

конт. тел.: (0462) 676 052

Соціально-психологічні аспекти діяльності публічних службовців

  Емоційна напруга повсякденного спілкування, стрес та професійне вигорання, – незмінні супутники в роботі працівників органів державної влади та місцевого самоврядування. Відповідно рано чи пізно настає втома, сумніви у власних силах та доцільності своєї діяльності. Я к уникати стресових ситуацій, ефективно комунікувати та раціонально організувати свою роботу, – говоримо під час дистанційного навчання «Соціально-психологічні аспекти діяльності державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування» (ділова етика, управління конфліктами, стресостійкість, професійне вигорання).  До участі у вебінарі запрошені працівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, територіальних громад, виконавчого апарату обласної ради та районних рад.

   Під час серії практичних занять та тренінгів, що проходимуть впродовж 12–15 січня, вони дізнаються про психологічну культуру публічного службовця; лідерство як соціально-психологічний феномен (лідерство та керівництво); культуру ділового мовлення як інструмент кар’єрного зростання публічного службовця. На прикладі конкретних ситуацій та у формі практичних вправ учасники навчання вчитимуться керувати особистою ефективністю; набуватимуть вмінь «розрулювати» та зводити до мінімуму конфліктні ситуації, долати синдром професійного вигорання та виходити із стресових ситуацій.

 Працівники органів державної влади та місцевого самоврядування покращуватимуть свої навички вербального та невербального спілкування; отримають практичні поради щодо дотримання норм та правил службового етикету, застосування критики та компліментів в діловому спілкуванні.

Час оприлюднення: 12 січня 2021 року
Виконавець: Казіміров Д.
конт. тел.: (0462) 676 052

 

Як організувати дистанційну роботу в сучасних реаліях?

     Про це йшлося під час тематичного семінару, організованого Чернігівським центром підвищення кваліфікації. Наталія Мужикова, начальник юридичного відділу апарату Чернігівської ОДА, охарактеризувала правові засади дистанційної роботи в Україні.
     Зокрема, навела та детально роз’яснила три головні юридичні складові організації даного процесу: міжнародні документи, національне законодавство та роз’яснюючі акти.
     Окрім того, у свої лекції, Наталія Мужикова детально розповіла про позицію центральних органів виконавчої влади щодо запровадження дистанційного режиму роботи та зосередила увагу на правовому регулюванні дистанційної роботи державних службовців.
     Зокрема, викладачка зупинилася на тому, як оформити працівників на дистанційну роботу на час карантину та роз’яснила особливості встановлення гнучкого режиму робочого часу посадовця.

Налагоджено співпрацю Центру з Києво-Могилянською школою врядування

  Меморандум про співпрацю між Чернігівським центром підвищення кваліфікації кадрів та Києво-Могилянською школою врядування Національного університету «Києво-Могилянська академія» підписали 4
січня 2021 р. директор Центру Володимир Бойко та завідувач кафедри «Києво-Могилянська школа врядування» Валерій Тертичка.
   Центр та Школа співпрацюватимуть у напрямку професійного розвитку та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.
  Планується спільна розробка та впровадження науково-практичних проєктів, навчальних програм і методичних посібників; проведення навчань для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за професійними і короткостроковими програмами підвищення кваліфікації, «круглих столів», науково-практичних конференцій та форумів.
  Також в рамках співпраці сторони домовилися про обмін викладачами, навчальними візитами та проведення спільних наукових досліджень.

 

Час оприлюднення: 4 січня 2021 р.

Виконавець: Казіміров Д.

конт. тел.:  (0462) 676-052