Проходження державної служби: правові та практичні аспекти

итання правового регулювання діяльності державних службовців; їхнього особистого та професійного розвитку; дотримання вимог етики та культури ділового спілкування розглядатимуться під час навчання за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Правові та практичні аспекти діяльності державного службовця Регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС в Чернігівській області». Навчання проводиться Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації з 4 по 8 липня 2022 р. Цільова аудиторія: державні службовці категорій “Б” та “В” Регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС в Чернігівській області (філія ГСЦ МВС).
☝️Також під час навчання передбачається висвітлення та обговорення наступних тем:
✅практичні аспекти Закону України «Про державну службу»;
✅застосування положень сучасного антикорупційного законодавства України;
✅застосування норм нового Українського правопису в діловій кореспонденції та розпорядчих актах органів виконавчої влади;
✅культура усного та писемного ділового мовлення.
✅ електронне урядування в інформаційному суспільстві та нормативно-правове забезпечення впровадження електронного урядування;
✅ планування роботи та робочого часу посадовця;
✅ управління особистою ефективністю;
✅ лідерство як чинника ефективного управління змінами;
✅ фактори та профілактика професійного вигоряння працівника публічної служби.
☝️Завершиться навчання проходженням підсумкового комп’ютерного тестування, після якого його учасники отримають сертифікати про підвищення кваліфікації.