Як бути ефективним депутатом?

З 08 по 26 серпня 2022 р. Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації у дистанційній формі (в режимі відкладеного часу) проводить навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Депутат місцевої ради: статус, повноваження, організація роботи» обсягом 30 академічних годин (1 кредит ЄКТС). Цільова аудиторія навчання – депутати місцевих рад та працівники їх виконавчих апаратів.
Дистанційний курс реалізується за допомогою платформи Moodle. Навчальна програма включає опрацювання шести модулів, що стосуються:
– Конституційно-правових засад місцевого самоврядування;
– Організації роботи органу місцевого самоврядування та депутата місцевої ради;
– Фінансово-матеріальної основи місцевого самоврядування;
– Психологічних аспектів ділового спілкування депутатів місцевих рад;
– Сучасних інформаційних технологій в діяльності депутата місцевої ради;
– Усного та писемного ділового мовлення посадової особи місцевого самоврядування та депутата ради.
Теоретичний та практичний матеріал дистанційного курсу допоможе депутатам місцевих рад територіальних громад професійно та ефективно здійснювати депутатські повноваження, значно підвищити якість роботи ради та прийнятих рішень задля успішного розвитку громад та підвищення рівня життя їх мешканців.