Вересень

Термін навчання Найменування посад К-сть год. Вид підвищення кваліфікації, назва програми, відомості Сертифікати
01.02.2009 Працівники апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих апаратів рад  територіальних громад, районних рад,  відповідальні за роботу зі зверненнями громадян 8 СКППК. Робота зі зверненнями громадян та забезпечення доступу до публічної інформації  Завантажити
06.09.2009 Новопризначені спеціалісти апаратів виконкомів рад територіальних громад, їх структурних підрозділів,виконавчих апаратів районних рад (друга група) 22 ЗПППК Навчання за професійною програмою підвищення кваліфіка-ції для вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування  (перша сесія)
07.08.2009 Державні службовці місцевих державних адміністрацій 8 СКППК. Професійний розвиток державного службовця, щорічне оцінювання та виконання індивідуальної програми  Завантажити
09.09.2022 Працівники апарату ради територіальної громади, її структурних підрозділів, старости, депутати (Носівська міська рада) 6 КППК. Енергозбереження. Мо-жливості використання місцевих відновлювальних джерел енергії в умовах воєнного стану.
12-30.09 Державні службовці місцевих дер-жавних адміністрацій, посадові особи органів місцевого самоврядування області, депутати місцевих рад 30 ЗКППК Комунікативна компетентність посадовця (дистанційна форма на платформі Moodle)  Завантажити
13-14.09 Державні службовці місцевих дер-жавних адміністрацій, посадові особи органів місцевого самоврядування області 8 СКППК. Використання інстру-ментів Google та інших відда-лених прикладних електронних засобів  Завантажити
14-30.09 Новопризначені спеціалісти апарату,  структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій (категорія В) (друга група) 22 ЗПППК Навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації для вперше призначених на посади державної служби категорії «В» (друга сесія)
15-16.09 Державні службовці місцевих державних адміністрацій, посадові особи органів місцевого самоврядування області 12 ЗКППК. Ділове українське мовлення в публічному управлінні. Завдання іспитів на рівень володіння державною мовою  Завантажити
15-16.09 Голови територіальних громад (їхні заступники, секретарі рад) КППК. Як активізувати бізнесову та іншу господарську діяльність мешканців громад за умов війни (очне навчання).  В рамках проєкту «Підвищення ефективності та результативнос-ті діяльності територіальних гро-мад за умов війни: виклики та від-повіді» (за підтримки фонду Ган-нса Зайделя (Баварія, Німеччина)  Завантажити
16.09.2022 Працівники апарату ради територіальної громади, її структурних підрозділів, старости, депутати (Кіптівська сільська рада) 6 КППК. Управління проєктним циклом – від ідеї до звітності
19-30.09 Спеціалісти апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та виконкомів місцевих рад, на яких покладено обов’язки щодо питань європейської та євроатлантичної інтеграції (друга група) 36 ЗПППК Навчання за професійною програмою підвищення кваліфіка-ції «Англійська мова для публічної служби» (перша сесія)
20.09.2022 Працівники апарату ради територіальної громади, її структурних підрозділів, старости, депутати (Ніжинська міська рада) 6 КППК. Енергозбереження. Можливості використання місцевих відновлювальних джерел енергії в умовах воєнного стану.  Завантажити
20-21.09 Працівники апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих апаратів рад  територіальних громад, районних рад, на яких покладено обов’язки щодо здійснення документо-обігу та контролю 12 СКППК. Організація роботи з документами та контроль в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування  Завантажити
21.09.2022 Начальники відділів (завідувачі секто-рів) управління персоналом апарату, структурних підрозділів обласної дер-жавної адміністрації, апарату районних державних адміністрацій, державні слу-жбовці, на яких покладено обов’язки щодо здійснення кадрової роботи 6 ЗКППК. Управління персоналом на державній службі (третє заняття)  Завантажити
21-23.09 Працівники профільних структурних підрозділів виконкомів рад терито-ріальних громад та райдержадмі-ністрацій, відповідальні за роботу з розвитку фізичної культури та спорту 16 СКППК. Реалізація державної політики підтримки розвитку дітей, молоді та спорту. Національно-патріотичне виховання
22.09.2022 Працівники апарату ради територіальної громади, її структурних підрозділів, старости, депутати (Козелецька селищна рада) 6 КППК. Новели земельного законодавства України та використання майна комунальної власності
23.09.2022 Працівники апарату ради територіальної громади, її структурних підрозділів, старости, депутати (Березнянська селищна рада) 6 КППК. Актуальні питання земельних правовідносин в умовах воєнного стану
27-28.09 Працівники профільних структурних підрозділів  апаратів виконкомів рад територіальних громад, районних державних адміністрацій 8 СКППК. Законодавчі новації в системі соціального захисту, надання соціальних послуг та практика їх застосування
27-28.09 Державні службовці місцевих державних адміністрацій, посадові особи органів місцевого самоврядування області 8 СКППК. Адаптація України до санітарних та фітосанітарних норм ЄС. Поводження з твердими побутовими відходами
27-30.09 Державні службовці апарату,  структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, посадовці апаратів виконкомів рад територіальних громад (друга група) 24 ЗПППК Навчання за професійною програмою підвищення каліфі-кації  «Цифрова грамотність та комунікативна компетентність посадовця» (один раз на три роки) (перша сесія)  Завантажити
27-30.09 Старости старостинських округів територіальних громад (друга група) 24 СПППК Навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації   «Староста як місцевий лідер: правовий статус, повноваження, відповідальність»   (один раз на три роки) (перша сесія)
28.09.2022 Голови (депутати) постійних комісій рад  територіальних громад, районних рад з питань бюджету та фінансів 8 СКППК. Складання, розгляд та затвердження місцевих бюджетів, оцінка результативності бюджетних програм
28-29.09 Головні бухгалтери, бухгалтери апаратів виконкомів рад територіальних громад, їх структурних підрозділів, виконавчих апаратів районних рад 8 СКППК. Бухгалтерський облік та звітність в органах місцевого самоврядування: новели законодавства
29-30.09 Головні бухгалтери, бухгалтери апарату та структурних підрозділів облдерж-адміністрації, районних державних адміністрацій 8 СКППК. Бухгалтерський облік та звітність в державних органах, система подання електронної звітності
30.09.2022 Працівники апарату ради територіальної громади, її структурних підрозділів, старости, депутати (Олишівська селищна рада) 6 КППК. Актуальні питання земельних правовідносин в умовах воєнного стану