Як реалізувати право на доступ до публічної інформації та звернення громадян ?

01 – 02 вересня 2022 року у Чернігівському регіональному центрі підвищення кваліфікації розпочалося навчання за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Робота зі зверненнями громадян та забезпечення доступу до публічної інформації».
Основна мета цього вебінару – це розвиток професійних компетентностей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо забезпечення права громадян на звернення та реалізації вимог чинного законодавства щодо доступу до публічної інформації на регіональному та місцевих рівнях; удосконалення умінь та навичок щодо організації роботи із зверненнями громадян в органі публічної влади та забезпечення доступу до публічної інформації з дотриманням права особи на захист персональних даних.
Цільова аудиторія вебінару: спеціалісти структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, працівники апаратів рад територіальних громад, які відповідають за роботу зі зверненнями громадян,
Спікери вебінару акцентували увагу публічних посадовців на наступній тематиці:
– Практичні аспекти організації роботи зі зверненнями громадян.
– Організація і забезпечення доступу до публічної інформації.
– Комунікативна компетентність посадової особи місцевого самоврядування. Конфлікти та способи їх вирішення.
– Культура усного та писемного ділового мовлення публічного посадовця.
Навчання здійснювалося в режимі реального часу за допомогою комунікаційної системи 3СХ.