Мобілізаційна підготовка, організація цивільного захисту в територіальній громаді та надання громадянам якісних безпекових послуг

за цією спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації 28 лютого 2023 р. Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації провів навчання для посадових осіб органів місцевого самоврядування області, старост, депутатів.
Основною метою програми було поглиблення знань слухачів з основних напрямів мобілізаційної підготовки, цивільного захисту, взаємодії територіальних громад з правоохоронними органами; формування необхідних умінь і навичок з питань організації дій відповідних підрозділів органів місцевого самоврядування при оголошенні мобілізації, щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, захисту людей та навколишнього середовища від них.
У ході навчання було розглянуто чотири блоки питань:
– Мобілізаційна підготовка і мобілізація, порядок їх проведення, правова основа мобілізаційної підготовки і мобілізації.
– Організація цивільного захисту в територіальній громаді, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій.
– Надання громадянам якісних безпекових послуг в територіальній громаді.
– Повноваження та обов’язки органів місцевого самоврядування щодо створення умов безпечного середовища.
Вебінар за цією програмою здійснювався в режимі реального часу за допомогою комунікаційної системи 3СХ.

☝️Фінансовий контроль та електронне декларування в умовах воєнного стану.

☝️Про необхідність дотримання положень антикорупційного законодавства посадовцями, уникнення та своєчасного врегулювання ситуацій, пов’язаних з конфліктом інтересів, обов’язок подавати декларацію незалежно від місця перебування та вносити коректні відомості, – говорили під час виїзного навчання «Фінансовий контроль як інструмент антикорупційної політики. Електронне декларування». Його провів Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації 27 лютого 2023 р. для працівників апарату та структурних підрозділів, старост, депутатів Тупичівської сільської ради.
☝️Під час навчання зупинилися на наступних питаннях:
обмеження для посадових осіб щодо суміщення з іншими видами діяльності;
✅вимоги законодавства, що регулюють отримання подарунків, фінансові зобов’язання посадовців у випадку перебування за кордоном, організацією благодійних зборів на користь ЗСУ, поводження з гуманітарною допомогою тощо;
✅як діяти у випадках, коли надходить пропозиція неправомірної вигоди;
✅які наслідки тягне за собою включення до Реєстру корупціонерів?
✅види відповідальності за корупційні правопорушення;
✅електронне декларування в період дії воєнного стану (види декларацій, пороги в різних розділах декларацій тощо);
✅заповнення в деклараціях нових розділів «Ідентифікація за межами України».
✅Відповідаючи на запитання присутніх головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради Наталія Лугина розкрила покроковий алгоритм дій в разі виникнення конфлікту інтересів при прийнятті рішень, оформлення працівників на роботу тощо, застосування заходів зовнішнього контролю для врегулювання подібних ситуацій. Також вона надала роз’яснення щодо заповнення декларацій за 2021 та 2022 роки, користування функцією «Дані для декларації», подання інформації про об’єкти рухомого та нерухомого майна, доходи декларанта, валютні рахунки, загальних правил округлення кількісних та вартісних показників, найбільш типових помилок декларантів та правил їх виправлення у вже поданих деклараціях.

Як надання статусу кандидата до ЄС змінює систему публічного управління в Україні.

🧑‍💼Діяльність сучасного публічного службовця передбачає не лише виконання безпосередніх обов’язків, а досягнення конкретних результатів орієнтованих на потреби громадян та надання якісних публічних послуг🤝. Це один з основоположних принципів системи публічного управління в країнах Європейського Союзу. Програмою SIGMA в 2014 р. розроблені принципи державного управління, яких повинні притримуватися державні органи в країнах, що перебувають на шляху до ЄС. В чому полягає важливість SIGMA-принципів, як вони впроваджуються в Україні, ‒ розглядали під час дистанційного навчання «Забезпечення реалізації принципів публічного управління та адміністрування (SIGMA-принципів) для країни кандидата до ЄС». Вебінар проводився Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації 22–23 лютого 2023 р. для службовців місцевих державних адміністрацій та посадових осіб місцевого самоврядування.
👏З учасниками навчання спілкувався Володимир Купрій – кандидат наук з державного управління, старший викладач старший викладач Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича НаУКМА.
☝️У форматі онлайн-зустрічі обговорили наступні теми:
✅зобов’язання та дії країни-кандидата до ЄС у сфері державного управління. Мова йшла про реформу державного управління визначальну складову процесу інтеграції до ЄС, відповідність системи державного управління Копенгагенським критеріям, принципам належного врядування і критеріям європейського адміністративного простору;
✅принципи державного управління (SIGMA-принципи), яких повинні притримуватися як країни-члени, так і країни-кандидати на вступ до ЄС. Йшлося про мету впровадження та сфери їхнього охоплення, такі, як стратегія реформи державного управління, розробка державної політики, управління людськими ресурсами, державними фінансами, а з 2022 р. ‒ з наголосом на сучасні та інноваційні державні служби; прозорі та відповідні очікуванням клієнтів державні послуги, включаючи інклюзивні та цифрові послуги;
✅аналітичний та моніторинговий механізми SIGMA-принципів державного управління. Висвітлювалася методологія моніторингу та оцінки дотримання цих принципів, практика їхнього проведення в Україні, Молдові, інших країнах-кандидатах до ЄС як перевірка стану готовності системи держуправління до роботи в європейському законодавчому полі та адміністративному просторі;
✅дотримання Україною принципів державного управління: отримані уроки та план дій на регіональному та місцевому рівнях. Обговорювалися висновки SIGMA на основі показників моніторингу та оцінки стану державного управління в Україні, зокрема щодо практики діяльності місцевих органів державної влади.
☝️Загалом статус кандидата до ЄС дає країні більше можливостей та водночас ‒ більший обсяг відповідальності та роботи щодо запровадження принципів належного врядування на практиці, впровадження та застосування європейського законодавства, впровадження засад проєктного менеджменту в діяльність органів влади та активного залучення громадян до розробки політик та прийняття рішень, щоб потім вони працювали на їхню ж користь.

📍 Питання застосування технологій електронного врядування в органах державної влади та місцевого самоврядування розглядали учасники вебінару з питань електронного урядування 23 лютого в Чернігівському регіональному центрі підвищення кваліфікації.

📍 Навчання проводилось для представників органів влади та органів місцевого самоврядування Чернігівщини і охоплювало такі теми:
➡️ Електронне урядування в інформаційному суспільстві.
➡️ Нормативно-правове забезпечення розвитку електронного урядування в Україні.
➡️ Електронні сервіси в системі електронного урядування.
➡️ Електронний документообіг, електронний цифровий підпис, електронні послуги.
➡️ Хмарні технології в урядуванні та основи кібербезпеки.
➡️ Електронний офіс. Збір, обробка та візуалізація інформації.
📍 Проводили заняття Тамара Жалій – начальник юридичної служби Полтавського національного педагогічного університету, кандидат історичних наук та Тетяна Білоока – викладач інформатики та комп’ютерної техніки коледжу економіки і технологій Національного університету «Чернігівська політехніка».

Про сучасний діловий протокол та етикет говорили в Чернігівському регіональному центрі підвищення кваліфікації 22 лютого в межах реалізації однойменної програми підвищення кваліфікації.

🔵🟡Учасниками навчання були державні службовці місцевих державних адміністрацій, та посадові особи місцевого самоврядування Чернігівщини.
🔵🟡Зміст навчання охоплював такі теми:
📎 Поняття та принципи ділового протоколу.
📎 Загальні норми ділового етикету. Етикет проведення заходів.
📎 Дотримання норм етикету як складова іміджу публічного службовця.
📎 Етикет налагодження та підтримки контактів із міжнародними партнерами.
🔵🟡Дякуємо спікарам Лесі Козачок – заступнику начальника відділу зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та міжрегіонального співробітництва Департаменту економічного розвитку Чернігівської облдержадміністрації та Тетяні Василевській – професору кафедри публічної політики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктору наук з державного управління за цікаві і змістовні заняття.

Про фінансовий контроль та електронне декларування

йшла мова під час очного семінару за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Фінансовий контроль як інструмент антикорупційної політики. Електронне декларування», який провів Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації 20 лютого 2023 р. для працівників апарату та структурних підрозділів, старост, депутатів Понорницької селищної ради. Його метою було підвищити обізнаність посадових осіб місцевого самоврядування щодо правил і повноти заповнення е-декларацій.
У ході навчання Натілія Лугина – головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради надала посадовцям роз’яснення щодо видів декларацій та як підготуватися до подання декларації; розказала про те, як покроково заповнити декларацію; додаткові інструменти фінансового контролю, а також про відповідальність, що передбачена за порушення вимог декларування.
Наталія Іванівна відповіла на численні запитання присутніх, які виникли у них під час вивчення окремих питань електронного декларування.

✔️Підготовка проєктних заявок на окремі конкурси проєктів – про це йшла мова 21 лютого під час реалізації програми з питань проєктної діяльності в Чернігівському регіональному центрі підвищення кваліфікації.

✔️Учасники, а це представники органів влади та територіальних громад Чернігівщини говорили про:
🔸 Грантову програму «Кусаноне» – підтримка проєктам розвитку місцевих громад, спрямованим на вирішення проблем, пов’язаних з базовими потребами життя, здоров’я та безпеки людини, покращення соціальних умов та забезпечення населення.
🔸 Гранти для проєктів у сфері «зеленої» енергетики: грантовий конкурс для підтримки діяльності місцевого самоврядування у впровадженні рішень, що вестимуть до сталої енергетики у громаді (громадські організації «Екоклуб» та «Екодія»).
🔸 Грантову підтримку у сфері громадянського суспільства та культурної спадщини: міні-гранти з організаційного розвитку для громадських та благодійних організацій та лот 1. «Локальна культура» Українського культурного фонду.
✔️Проводила заняття Тетяна Котенко – керівник НКП Горизонт 2020 за напрямком «Малі та середні підприємства» Центральноукраїнського національного технічного університету, кандидат економічних наук.

Європейський Союз в особі українських територіальних громад прагне бачити суб`єктів взаємин, які здатні на прямі партнерські взаємини на основі спільних цінностей.

 Це одна з фундаментальних причин, чому наші громади мають розробити власні стратегії розвитку та узгоджені з нею стратегії розвитку галузі освіти. Важливість останньої очевидна – це до половини, якщо не більше, всіх ресурсних витрат територіальних спільнот, а раз так, то цей чинник надзвичайно сильно впливає на місцевий розвиток в цілому. Такі думки пролунали під час семінару «Формування стратегії розвитку освітньої галузі територіальних громад», що проводився 16 – 17 лютого 2023 р. в рамках нового проєкту за підтримки фонду Ганса Зайделя «Підтримка здатності територіальних громад Чернігівської області до роботи за умов війни». Навчання привернуло увагу 46 учасників із 40 територіальних громад регіону, проводили його експерти Шведсько-українського проєкту «Підтримка децентралізації в Україні» Олег Фасоля та Сеитосманов Айдер.
✅Йшлося про наявний стан, взаємозв`язок, розвиток формальної, неформальної, інформальної освіти і громади, визначення показників якості освітніх послуг та способів їх підвищення, майбутнє старшої школи – варіанти формування її мережі, основи застосування проєктного менеджменту в роботі освітньої галузі громад.
✅З найцікавішого.
– громади мають бути зацікавлені в розвитку не лише формальної, але інформальної освіти, адже, скажімо, унікальні елементи культурної спадщини, це не що інше, як один з факторів розвитку території, унікальність, яку можна зробити візитівкою спільноти;
– хоча вчитель й перестав бути єдиним джерелом знань для учня, але без розвитку вчителя не буде успішної дитини, тому треба долати консерватизм вчителя, до речі, спочатку ковід, а потім російсько-українська війна показала важливість інформальної освіти для розвитку компетентностей педагога – в сенсі оволодіння віртуальними інструментами викладання;
– в справі покращення якості освітніх послуг союзником влади є не вчитель, а батьки та учні, звідси ключове питання – як зацікавити вчителя до модернізації там, де бракує конкуренції – в сільській місцевості;
– стратегія освіти – точно не кабінетна робота, вона вимагає залучення зацікавлених сторін, а водночас – також якісної аналітичної роботи;
– найкраща стратегія та, яку наступник не хоче змінити, тому треба добре думати про досяжність цілей та навчатися їх формулювати;
– відновлення – це не відбудова всього зруйнованого під час війни, це шанс на модернізацію, аби не сталося так, як в Боснії – там в 25% відремонтованих за сучасними стандартами шкіл так і не прийшли учні.
✅Чи не найбільше дискусій викликало майбутнє старшої школи. Експерти закликали представників територіальних громад не чекати завершення перехідного періоду в 2027 р., а впроваджувати зміни вже тепер. Питання тепер стоїть так: громади будуть суб`єктами чи об`єктами змін. На їхню думку реформа старшої школи потрібна:
– на відміну від молодшої та середньої школи її не було;
– неможливо одні й ті самі методи навчання застосовувати до учнів молодших та старших класів; останні вимагають значно більше свободи;
– Україна інтегрується в європейський освітній простір, це означає старша, що школа як перехідна ланка до вищої освіти має стати подібною, головне, аби діти були до неї готові;
– реальну спеціалізацію та професійну орієнтацію забезпечує старша школа, а тут чи не найбільше проблем.
Саме тому, за переконанням експертів, відокремлення ліцеїв від базової ланки, гімназій це правильний крок, адже дозволяє створює найкращі умови для розвитку учнів. Це передбачає низку організаційних змін, яких бояться всі. Але ми ж маємо мислити стратегічно. На тепер є кілька варіантів створення ліцеїв, питання в тому – який краще: територіальні громади – кожна окремо; кремі територіальні громади – на основі визначених параметрів, можливо – на засадах міжмуніципального співробітництва; лише обласна рада. В будь якому разі експерти закликали замислитися яким чином багато Данія може дозволити собі 327 ліцеїв, Львівська область – біля 100, а Чернігівська – 327? Яке б рішення не було в підсумку в його основі мають бути інтереси споживача послуг – учня.
❗️Проєкт «Підтримка здатності територіальних громад Чернігівської області до роботи за умов війни» реалізується Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації разом із партнерами – НГО Сіверський Інститут Регіональних Досліджень, Чернігівське регіональне відділення Асоціації міст України за підтримки Hanns Seidel Stiftung Ukraine

«А якщо повітряна тривога – як ми зможемо проводити очні заняття? – Не хвилюйтеся, у нас малий зал обладнаний для сховища»

. З такої розмови розпочалася організація семінару «Особливості надання житлово-комунальних послуг у громадах» на базі Ніжинської міської ради, що відбувся 20 січня 2023 р. В ньому взяли участь представники двадцяти однієї територіальної громади Ніжинського та Прилуцького районів. Це перший із низки спільних освітніх заходів, що заплановані на цей рік у рамах меморандуму про співпрацю між Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації та Чернігівське регіональне відділення Асоціації міст України.
Відкрив семінар та взяв у ньому участь перший заступник Ніжинського міського голови Федір Іванович Вовченко. Він наголосив на важливості відновлення таких зустрічей посадових осіб місцевого самоврядування субрегіону та розгляді на них питань, відповіді на які становлять спільних інтерес територіальних громад.
Безпосередньо проводив заняття Олег Гарник – експерт АМУ з питань житлово-комунального господарства. Висвітлювалася така тематика: «Надання житлово-комунальних послуг та їх оплата в умовах воєнного стану», «Централізоване теплопостачання та гаряче водопостачання. Ризики проходження опалювального сезону», «Законодавчі ініціативи в сфері надання житлово-комунальних послуг». Зокрема, він виділив кілька нинішніх проблем ЖКГ: спроможності надавати комунальні послуги; перерахування оплати в якості їх ненадання або надання неналежної якості; оплати послуг за умов обмеження примусового стягнення та звільнення від сплати; нереалізовані гарантії держави. І все це накладається на два дуже потужних фактори воєнного часу, що негативно впливають на роботу галузі: перебої в енергетиці внаслідок російських атак та мобілізації частини кадрів до армії.
Порушувалося питання тарифів – вони «заморожені», але ж різницю у вартості хтось має сплатити. До того ж тепер для підтримки технічної спроможності надавати комунальні послуги активно застосовуються електрогенератори. Ціна кіловата в такому разі зростає в рази, а цей аспект під час розрахунків тарифів ніяк не враховувався. Виглядає так, що на тепер це більше проблема органів місцевого самоврядуванні, механізми компенсації від держави залишають бажати кращого.
Учасники семінару також обговорили низку проєктів законів, що тепер перебувають на розгляді – стосовно вимог до запровадження електротранспорту в містах, формування урбаністичних просторів поводження з твердими побутовими відходами та деякі інші.
Наступна зустріч, цього разу з соціальних питань, запланована на березень.

Управління земельними ресурсами громади в умовах воєнного стану

☝️Особливості поводження із земельними ділянками в умовах воєнного стану, обмеження, що стосуються приватизації земель та видачі дозволів на використання земельних ділянок, інші новели земельного законодавства обговорювалися під час навчання «Актуальні питання земельних правовідносин в умовах воєнного стану». Виїзний семінар проведений Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації 20 січня 2023 року для працівників апарату ради територіальної громади, її структурних підрозділів, старост, депутатів Менської міської ради.
☝️Під час навчання Ігор Пузан – начальник відділу землеустрою, використання та охорони земель Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області звернув увагу присутніх на необхідність внесення відомостей про грошову оцінку земель до Державного земельного кадастру; застереження щодо видачі дозволів операторам мобільного зв’язку на ділянки під розміщення веж і обладнання та поводження із особливо цінними землями. Основна рекомендація – недопущення порушень і особлива увага на заявки, в яких йдеться про зміну цільового призначення, за необхідності – громадське обговорення таких питань. Також розглянули особливості захисту земель історико-культурного призначення та відведення земельних ділянок під інфраструктурні об’єкти громади.