Поводження з твердими побутовими відходами в ЄС: кейс для України

🤔В чому полягає політика Європейського Союзу у сфері поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ), що означає «побудова максимально екологічно безпечної системи поводження з потоками відходів», які нормативи та стандарти ЄС регламентують поводження з відходами, зміни, що відбулися в українському законодавстві з питань поводження з ТПВ, ‒ розглядали під час вебінару «Імплементація європейських практик поводження з відходами: кейс України». Навчання проведене 23‒24 березня в Чернігівському регіональному центрі підвищення кваліфікації. Цільова аудиторія ‒ державні службовці місцевих державних адміністрацій, посадових осіб органів місцевого самоврядування області.
☝️Під час семінару зупинилися на наступних питаннях:
🔰 базові директиви ЄС щодо управління відходами, облаштування місць їхнього зберігання, подальшої переробки та спрямовані на охорону довкілля і зменшення негативних наслідків від утворення відходів🚮;
🔰 Закон України «Про управління відходами», як із кроків до виконання Угоди про асоціацію між Україною з ЄС;
♻️«розширена відповідальність виробника», запровадження якої сприятиме запровадженню кругової економіки та скороченню обсягів неперероблених відходів (принцип «забруднювач платить»)🛢🔋🪫;
🔰ключові завдання для України для порятунку екосистеми в умовах екоциду Росії та адаптації секторальних політик до цілей зеленого курсу;
🔰поводження з відходами від руйнувань, як комплекс заходів з безпечного збирання, перевезення, зберігання, їхньої переробки тощо;
🔰Регіональний план управління відходами Чернігівської області;
🔰повноваження органів місцевого самоврядування у сфері управління відходами🔋🪫.
☝️Учасники зустрічі ознайомилися з кращими практиками управління відходами в країнах Європи та можливостями імплементації відповідного досвіду в Україні. Вони отримали рекомендації стосовно того що, громади вже можуть робити для вирішення проблем з ТПВ і таким чином захисту свого довкілля