Про основи стратегічного планування на засадах участі громадськості йшлося під час навчання в Чернігівському регіональному центрі підвищення кваліфікації.

28 Проводився семінар 27 – 28 квітня за участі представників 29 територіальних громад Чернігівщини.
🔵🟡В перший день розгядалися три блоки питань:
☑️ що таке стратегічне планування та в чому його особливість;
☑️ нормативно-правове забезпечення розробки стратегій розвитку територіальних громад в Україні;
☑️ процедура стратегічної екологічної оцінки проєкту стратегії та підготовки відповідного звіту.
🔵🟡Наголошувалося – після минулорічних змін до законодавства розробка стратегій розвитку стала обов’язковою. Передбачений перехідний період – вісімнадцять місяців, тобто – до грудня 2023 р. Між тим на тепер понад третина громад області ще не мають розроблених стратегій, у частини діючих – застарілі плани заходів із реалізації (або їх взагалі немає чи термін дії завершується в 2023 р.). Ще одна принципова зміна – в грудні 2022 р. Мінрегіон на виконання змін до зазначеного закону підготував наказ № 265. Відтепер це норматив, якого зобов’язані дотримуватися всі громади. Суттєві корективи внесла російсько-українська війна визначені чотири функціональні типи територій, що теж необхідно врахувати. Очікуємо постанову Кабміну щодо розробки планів відновлення. А ще з 19 травня набувають чинності зміни до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», що передбачають юридичну відповідальність за недотримання цієї процедури під час розробки стратегій, а також Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки (електронного). Разом зазначені фактори створюють нову ситуацію в сфері стратегічного планування місцевого розвитку, що необхідно врахувати під час розробки відповідних документів.
🔵🟡Другий день навчання був повністю присвячений Методичним рекомендаціям щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад. Учасники семінару покроково розглянули процедуру розробки стратегії місцевого розвитку, ознайомилися з вимогами до окремих складових стратегій (з наголосом на змінах що відбулися), а також із низкою обов’язкових форм.
🔵🟡Проводив заняття Володимир Бойко – директор Центру.

Що варто знати про права осіб з інвалідністю та протидію дискримінації?

25 квітня 2023 року Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації розпочав навчання за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Дотримання прав людини, протидія дискримінації, забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю». Цільова аудиторія – державні службовці категорії «Б» та «В» Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Чернігівській області (філія ГСЦ МВС).
Мета програми – підвищити рівень обізнаності учасників професійного навчання щодо існування проблеми дотримання прав людини та протидії дискримінації в органах публічної влади; поглибити розуміння поняття «дискримінація», різновидів її форм та проявів; окреслити основні напрями реалізації державної політики, спрямованої на дотримання принципу недискримінації; проаналізувати шляхи удосконалення існуючих механізмів захисту прав людини і громадянина та протидії дискримінації на державному й регіональному рівнях; сприяти формуванню культури толерантності та протидії ксенофобії.
У ході навчання публічні посадовці ознайомляться з юридичною відповідальністю за порушення прав людини та вимог законодавства про запобігання і протидію дискримінації, забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю; нормативно-правовою основою дотримання прав людини та протидії дискримінації, забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю; сутністю та основними напрямками державної політики у сфері запобігання та протидії дискримінації, забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю; владними суб’єктами у сфері захисту прав людини і протидії дискримінації, забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю та їх повноваженнями, а також про взаємодію державних інститутів з міжнародними організаціями та інститутами громадянського суспільства у сфері забезпечення прав людини та протидії дискримінації, забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю та ін.
Програма підвищення кваліфікації навчання публічних посадовців триватиме чотири дні та проводитиметься дистанційно за допомогою комунікаційної системи 3СХ.

«Цифрова грамотність та комунікативна компетентність посадовця»

 навчання за цією професійною програмою розпочалось в Чернігівському регіональному центрі підвищення кваліфікації 25 квітня 2023 р.
🚻Учасники – державні службовці апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, посадові особи місцевого самоврядування області.
🆕В перший день присутні вивчали практичні питання застосування технологій електронного урядування, інформаційної безпеки, безпечного зберігання даних разом з Тетяною Білоокою – викладачем інформатики та комп’ютерної техніки коледжу економіки і технологій Національного університету «Чернігівська політехніка».
🆗Олеся Войтович – доцент кафедри захисту інформації Вінницького національного технічного університету, кандидат технічних наук розповіла учасникам про основи кібергігієни під час інформаційної війни та про те, як захистити себе від інформаційно-психологічних операцій.
💤Наступні дні першої сесії учасники вивчатимуть способи і методи візуалізації даних, підготовку і проведення презентацій, інфографіку, практичні аспекти запровадження електронного документообігу в роботі органів влади, використання інструментів Google в роботі посадовця тощо.

Реалізація державної політики щодо розвитку дітей, молоді та спорту

☝️Законодавчі аспекти молодіжної політики, як має бути побудована робота з молоддю за умов воєнного стану, запобігання домашньому насильству, розвиток мережі спортивних закладів для дітей та молоді, – обговорюємо під час вебінару «Реалізація державної політики підтримки розвитку дітей, молоді та спорту та у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності», що проходить 20–21 квітня 2023 р. Навчання організоване Центром підвищення кваліфікації спільно з Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Цільова аудиторія – працівники структурних підрозділів виконкомів рад територіальних громад та райдержадміністрацій, відповідальних за роботу в сфері молодіжної, сімейної політики, оздоровлення дітей, національно-патріотичного виховання, фізичної культури та спорту.
☝️З вітальним словом до присутніх звернувся заступник директора Департаменту В’ячеслав Голуб, який підкреслив актуальність обговорюваних питань в контексті забезпечення виконання органами державної влади та місцевого самоврядування покладених на них завдань в зазначеній сфері за умов нової реальності.
Впродовж наступних двох мова йтиме про:
🟡🔵організацію оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
🟡🔵сучасний стан у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі;
🟡🔵розвиток мережі доступних послуг для постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі;
🟡🔵національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року: локалізація на регіональному та місцевому рівнях;
🟡🔵порядок внесення спортивних об’єктів до Єдиного всеукраїнського електронного реєстру спортивних споруд;
🟡🔵про діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл в умовах воєнного стану та перспективи подальшого розвитку мережі ДЮСШ;
☝️Також обговорюватиметься реалізація соціального проекту «Активні парки – локації здорової України», затвердженого Указом Президента України «Про деякі питання надання у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» (від 17.12.2020) та складові державної політики утвердження національної та громадянської ідентичності.

Державні службовці вивчають жестову мову

18 квітня 2023 року Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації розпочав очне навчання за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Основи української жестової мови». Цільова аудиторія – адміністратори Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Чернігівській області (філія ГСЦ МВС).
Під час відкриття навчання Людмила Деркач – заступник начальника Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Чернігівській області висловила думку, що знати основи української жестової мови мають всі державні службовці, зокрема адміністратори Центру, які займаються обслуговуванням населення. При цьому не обов’язково володіти нею досконало, а у разі потреби як при виконанні функціональних обов’язків, так і у повсякденному житті знати основи жестової мови для спілкування з нечуючими людьми.
Володимир Бойко – директор Чернігівського РЦПК зазначив, що основна мета навчання – оволодіння знаннями і навичками, необхідними для використання української жестової мови як одного із важливих засобів у спілкуванні та наданні соціальних послуг, а також озброєння слухачів знаннями і навичками, які забезпечували б їм можливість використання жестової мови як одного з важливих засобів спілкування з особами з порушенням слуху.
У ході навчання Ніна Пименова – методист Ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти ім. К.Д.Ушинського відмітила, що ставлення до людей з порушеннями слуху в нашій країні почало змінюватись. Останнім часом все більше людей та державних установ стали звертати увагу на жестову мову, та мають бажання її вивчити. Бо не завжди є можливість скористатися допомогою професійного сурдоперекладача. Тому необхідно володіти базовими знаннями з української жестової мови, як це практикується в розвинених країнах світу.
Під час практичного заняття Олена Дробот – науковий співробітник лабораторії жестової мови Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук розповіла публічним посадовцям про основи дактилології та про лінгвістику жестової мови та дактилології, а також ознайомила з правилами вираження суб’єктно-об’єктних відношень у жестовій мові.
Програма підвищення кваліфікації навчання публічних посадовців триватиме три тижні й передбачає вивчення жестової лексики з різних тем та тренінги, наприклад, «Знайомство», «Числа. Колір», «Календар. Час», «Запитання. Загальновживані жести» та ін. Крім цього під час навчання передбачена практика жестово-словесного перекладу, комплексний залік та в підсумку – отримання сертифіката про оволодіння практичними навичками української жестової мови.

«Ефективно чи результативно працює державна система?»

 одне з питань, яке викликало жваву дискусію серед слухачів семінару «Сприйняття змін персоналом та опір змінам». Навчання за програмою даного семінару розпочалося сьогодні в Центрі. Семінар призначено для державних службовців посад категорії «В» апарату, структурних підрозділів ОДА, РДА, працівників апаратів виконкомів рад територіальних громад та їх структурних підрозділів, виконавчих апаратів районних рад.
Під час першого дня навчання слухачі розглядали сучасні підходи до сутності, видів та змісту змін. Директор Регіонального центру підвищення кваліфікації Київської області, доктор наук з державного управління Сергій Лукін обговорив зі слухачами місце та значення змін в органах державної служби та місцевого самоврядування, соціально-психологічне забезпечення реалізації змін, стратегії та механізми забезпечення сприйняття змін.
Другий день навчання в рамках зазначеної програми буде присвячено питанням сприйняття змін, застосування механізмів управління змінами та подолання опору змінам. Ці питання висвітлить для слухачів завідувачка кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук НУЧК імені Т.Г.Шевченка, кандидатка педагогічних наук Лариса Рень.
Про кар’єрний розвиток у сфері державної служби під час змін та креативність як ефективну складову ефективного проведення змін розповість учасникам семінару заступник керівника апарату-начальник відділу управління персоналом обласної державної адміністрації Марина Захарченко.

Про землю

Законодавство України зобов`язала територіальні громади з 2021 року вести власні геоінформаціні системи (ГІС) як частину національного порталу. Скільки громад мають та ведуть ГІС на Чернігівщині? Адже це сучасний інструмент для заробляння грошей – така думка прозвучала під час семінару «Управління земельними ресурсами у громаді в умовах воєнного стану». Проводився він у Корюківці для громад півночі області – Корюківського та Новгород-Сіверського районів у рамках меморандуму про співпрацю між Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації та Чернігівським регіональним відділенням АМУ України.
Розпочалося навчання з хвилини мовчання за воїнами ЗСУ, які загинули у російсько-українській війні. Звертаючись до присутніх начальник Корюківської воєнної адміністрації Івана Ващенко наголосив на важливості врахування особливостей прикордонних територій.
Проводила семінару Тетяна Медвецька – експертка з питань земельних відносин та комунальної власності АМУ. Розглядалися такі питання: відновлення роботи з земельними аукціонами, підготовка документації з землеустрою, формування лотів та підготовка проектів рішень громадами; зміни в законодавстві щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення охорони земель; національна інфраструктура геопросторових даних (НІГД), порядок використання даних та перспективи розвитку для громад; здійснення державного контролю за використанням та охороною земель виконавчими органами місцевих рад у межах делегованих повноважень.
Експертка наголосила: поза тим, що російсько-українська війна триває, українська держава повертає процедури, що забезпечують прозорість рішень із земельних питань; водночас вона прагне переглянути їх у бік спрощення та зручності. Щоправда, до деяких питань доведеться повернутися, скажімо, доволі незручно, що для реєстрації права комунальної власності на землю своєї громади необхідно їхати до іншої громади. Також, на думку, пані Тетяни, громади вже тепер мають звернути увагу на НІГД – хоча на період воєнного стану вона переважно закрита, але вносити дані можна. А після його завершення більше можливостей залучити ресурси матимуть громади, інформація про які виявиться доступніша. До речі, виявляється, що у Львівській області всі громади підключилися до ГІС, дужу просунулася Хмельниччина. Прикордоння з країнами-агресорами, вочевидь, матиме свою специфіку, але конкуренцію за ресурси ніхто на скасовував.
Серед питань від учасників навчання, що потребують врегулювання: про які податки за землю йдеться на територіях, що понівечена рашистською технікою, досі замінована та ще й регулярно обстрілюється? Чи не краще, аби держава надала право регулювати це питання місцевим радам, скажімо – щодо окремих старостатів? Чи можна автоматично звільнити від сплати, скажімо, в двохкілометровій зоні?
На завершення навчання його учасники висловили побажання провести подібну зустріч у Чернігові в розширеному складі – разом із своїми колегами з інших громад області та керівниками Держгеокадастру.

У Чернігівському РЦПК встановлено інтерактивний стенд з медіаграмотності від проєкту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність»

Інформаційний інтерактивний стенд розміщено в приміщенні Чернігівського регіонального центру підвищення кваліфікації в межах реалізації інформаційної компанії з метою популяризації та просування інфомедійної грамотності серед представників органів державної влади.
Виготовлений він з ініціативи Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX у співпраці з Національним проєктом з медіаграмотності «Фільтр» Міністерства культури та інформаційної політики України.
Інтерактивний стенд, на якому розміщено дев’ять інформаційних кубів, що обертаються, допоможе:
– впевнено ідентифікувати шкідливі інформаційні впливи та уникати їх;
– краще орієнтуватись у сучасному інформаційному світі та ухвалювати рішення у ситуації інформаційної навали та великої кількості даних;
– аналізувати інформацію, виявляти дезінформацію, пропаганду та протидіяти ним;
– ефективно комунікувати на підставі аналізу даних та протидіяти маніпуляціям;
– розрізняти справжні та фейкові акаунти у соцмережах;
– використовувати лише доказову інформацію з офіційних джерел.
Проєкт «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність» виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольства США в Україні та Міністерства закордонних справ і міжнародного розвитку Великої Британії у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Міністерством культури та інформаційної політики України.

«Фінансовий контроль як інструмент антикорупційної політики.

 Електронне декларування» – навчання на таку тему проведено Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації 12 квітня 2023 р. для працівників апарату та структурних підрозділів, старост, депутатів Мринської сільської ради.
🔵🟡 У відкритті та роботі семінару взяла участь Людмила Борисова – Мринський сільський голова, наголосивши на необхідності неухильного дотримання положень антикорупційного законодавства посадовцями.
🔵🟡 З учасниками навчання спілкувалась Наталія Лугина – спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Чернігівської обласної ради. Говорили про зміни в антикорупційному законодавстві, про обмеження щодо суміщення з іншими видами діяльності, отримання подарунків, своєчасне врегулювання ситуацій, пов’язаних з конфліктом інтересів, особливості законодавчого врегулювання щодо отримання органами місцевого самоврядування гуманітарної допомоги, організації благодійних зборів. Окремо розглянули питання відповідальності за порушення антикорупційного законодавства та ризики, які тягне за собою включення до Реєстру корупціонерів. Також учасники отримали детальні роз’яснення стосовно видів декларацій та термінів їх подачі, відображення змін у майновому стані та внесення до декларації документів, які ідентифікують особу декларанта (видані в Україні і за закордоном). Також присутні отримали практичні поради щодо внесення інформації про об’єкти рухомого та нерухомого майна, доходи декларанта, валютні рахунки, загальних правил округлення кількісних та вартісних показників та ін.