Професійне навчання для посадових осіб місцевого самоврядування

18 вересня 2023 року з використанням комунікаційної системи 3СХ в Чернігівському регіональному центрі підвищення кваліфікації розпочалось навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації для вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування. Учасники навчання – спеціалісти апаратів виконкомів рад територіальних громад, виконавчих апаратів районних рад.
Основна мета цієї програми – це здобуття та вдосконалення учасниками навчання знань, умінь і навичок, необхідних для ефективного виконання завдань та посадових обов’язків на посадах місцевого самоврядування категорії V–VII, вміння їх застосовувати для реформування системи місцевого самоврядування в Україні та імплементації принципів належного врядування.
Під час освітнього процесу передбачається обговорення загальних питань щодо:
– організації діяльності виконавчого комітету ради: структури виконавчого органу ради; регламенту та планування роботи органу місцевого самоврядування; підготовки та проведення засідань виконкому та сесій; роботи постійних депутатських комісій;
– застосування технологій електронного урядування: електронного документообігу, електронного цифрового підпису, електронних послуг; формування електронного офісу, збору, обробки та візуалізації інформації, підготовка презентації;
– формування фінансової основи місцевого самлвярдування;
– організації прийому громадян, проведення переговорів, офіційних зустрічей, засідань, нарад;
– реалізації повноважень та обов’язків органів місцевого самоврядування щодо створення умов безпечного середовища;
– сутності, особливостей прояву та шляхів подолання корупції як суспільного соціально-політичного явища, а також корупційних ризиків в діяльності публічних службовців та засад запобігання корупційним правопорушенням.
Крім цього, у ході вебінарів публічним посадовцям розкажуть про службу в органах місцевого самоврядування як публічно-правовий інститут та різновид управлінської діяльності, напрями реформування публічної служби та професійний розвиток персоналу; застосування земельного законодавства в діяльності органу місцевого самоврядування; традицій публічного управління в Україні та правових засад публічного управління та адміністрування в Україні; забезпечення відкритості та прозорості органів публічного управління, організацію взаємодії з громадськістю тощо.
Навчання за цією програмою здійснюватиметься у три сесії. Перша та третя сесії триватиме тиждень та здійснюватиметься в режимі реального часу за допомогою комунікаційної системи 3СХ, друга сесія – проходитиме в режимі відкладеного часу за допомогою платформи Moodle.