Про основні зміни та новели нового Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

йшлося під час навчання 26 жовтня 2023 р. за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Новели законодавства України про службу в органах місцевого самоврядування» в Чернігівському регіональному центрі підвищення кваліфікації. Цільова аудиторія: керуючі справами апаратів виконкомів рад територіальних громад, начальники відділів управління персоналом органів місцевого самоврядування області.
Під час семінару Володимир Мягкоход – директор центрального офісу впровадження децентралізаційної реформи Асоціації міст України акцентував увагу посадовців на тому, що Закон № 3077-ІХ «Про службу в органах місцевого самоврядування» передбачає зміни щодо:
• розмежування статусу службовців місцевого самоврядування та виборних посадових осіб місцевого самоврядування;
• закріплення принципу політичної неупередженості службовців місцевого самоврядування, із збереженням за ними конституційного права обиратися та гарантій, передбачених виборчим законодавством;
• упорядкування проведення відкритих конкурсів на посади службовців місцевого самоврядування;
• опублікування оголошення про конкурс та результатів його проведення через Єдиний портал вакансій публічної служби;
• запровадження щорічного оцінювання результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування;
• порядку професійного розвитку службовців місцевого самоврядування;
• механізму кар’єрного просування службовців місцевого самоврядування;
• удосконалення кадрового резерву службовців місцевого самоврядування;
• встановлення рамки посадових окладів службовців місцевого самоврядування;
• встановлення дисциплінарної та матеріальної відповідальності службовців місцевого самоврядування.
Учасники навчання цікавились питаннями: до якої категорії буде віднесена посада діловода?; яка буде передбачена процедура переведення на посаду керуючого справами?; як будуть змінюватися ранги службовців і виборних осіб?; хто буде заміняти керуючого справами на час його відпустки?; чи може міський голова покласти обов’язки свого представника на керуючого справами, наприклад, на час відпустки депутата? тощо.
Навчання за цією програмою здійснювалося в режимі реального часу за допомогою комунікаційної системи 3СХ.