Хрещення Київської Русі : визначна подія в історії українського народу МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Хрещення Київської Русі: визначна подія в історії українського народу (матеріали науково-практичної конференції) / Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, Український інститут національної пам’яті. — Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2013. — 122 с.

До збірки включено тези та доповіді учасників науково-практичної конференції «Хрещення Київської Русі: визначна подія в історії українського народу», що проходила в Чернігові 5 червня 2013 року. Робота конференції концентрувалася за двома напрямами: історичному (насамперед, стосовно періоду Давньої Русі) та філософсько-культурологічному, що відображено в тематиці виступів учасників.

Видання призначене для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, політологів, істориків, викладачів, аспірантів, студентів – всіх, хто цікавиться питаннями християнізації Київської Русі та розвитку християнства на теренах України.

Матеріали публікуються в авторській редакції українською та російською мовами з незначними коректорськими правками.

Редакційна колегія:

В.М. Бойко, директор Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, кандидат історичних наук.

Л.І. Буряк, завідувач відділу Українського інституту національної пам’яті, доктор історичних наук, професор.

С.А. Лепявко, директор Сіверського інституту регіональних досліджень, професор кафедри історії України та політології Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, доктор історични наук, професор.

В.А. Личковах, професор кафедри гуманітарних дисциплін Чернігівського державного технологічного університету, доктор філософських наук, професор.

Л.А Чабак, учений секретар Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, кандидат філософських наук.

Скачати

Органи виконавчої влади в Україні: правовий статус

Мужикова Н.М. Органи виконавчої влади в Україні: правовий статус / Сіверський інститут регіональних досліджень;  Ред. кол.: В. М. Бойко (голова ред.) [та ін.]. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2013. – 100 с.

У виданні зроблена спроба проаналізувати нинішній правовий статус органів виконавчої влади України в цілому. Автор розглядає питання їх формування та функціонування з точки зору прав, обов’язків і відповідальності зазначених органів та відповідних посадових осіб, аналізує основні проблеми що виникають, пропонує шляхи їх усунення.

Книга призначається для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, викладачів вищих навчальних закладів, студентів, слухачів закладів післядипломної освіти, всіх, хто цікавиться проблемами побудови та функціонування системи державного управління в Україні.

Скачати

Регулювання соціально-трудових відносин МЕТОДИЧНИЙ ЗБІРНИК

Регулювання соціально-трудових відносин: Методичний збірник / Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Укладач: К.М. Тимощенко – Чернігів: ЦППК, 2013. – 39 с.

Укладач: Тимощенко Катерина Михайлівна – заступник директора Департаменту соціального захисту населення.

Методичний збірник містить роз’яснення з питань регулювання соціально-трудових відносин: щодо трудових договорів, колективних договорів (зміст, порядок укладання, реєстрація). В роботі розглянуті актуальні питання заповнення трудових книжок, порядку надання відпусток, звільнення працівників та додержання законодавства про оплату праці.

Він призначений для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що навчаються за професійними програмами підвищення кваліфікації та програмами тематичних короткотермінових семінарів.

Скачати

Особливості правопису власних назв Методичні поради

Особливості правопису власних назв / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади,органів місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад.: Підгайний П.М.. – Чернігів: ЦППК, 2013. – 62 с.

Навчально-методичний збірник присвячений особливостям правопису власних назв. Він містить українсько-російський словник чоловічих та жіночих імен, наведено російські прізвища та їх відповідники українською мовою і навпаки: перераховано українські прізвища та їх відповідники російською мовою.

Збірник розрахований на державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, всіх не байдужих до української мови.

Скачати

ADMINISTRATION MANAGEMENT PRESENTATIONS

ADMINISTRATION MANAGEMENT. PRESENTATIONS:  Навч.-метод. збірник.  / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Упор.: Литвин С.В. – Чернігів: ЦППК, 2013. – 96 с.

Упорядник: Литвин Світлана Володимирівна, завідувач кафедри іноземних мов Чернігівського державного технологічного університету, кандидат педагогічних наук, доцент

Навчально-методичний збірник призначений для працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування – фахівців з питань європейської інтеграції, які навчаються за програмами підвищення кваліфікації з англійської мови, викладачів Центру.

Скачати

ADMINISTRATION MANAGEMENT BUSINESS ENGLISH GRAMMAR & PRACTICE

ADMINISTRATION MANAGEMENT.  BUSINESS ENGLISH GRAMMAR & PRACTICE:  Навч.-метод. збірник.  / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Упор.: Литвин С.В. – Чернігів: ЦППК, 2012. – 107 с.

Укладачі:

Литвин Світлана Володимирівна, завідувач кафедри іноземних мов Чернігівського державного технологічного університету, кандидат педагогічних наук, доцент

Юсухно Світлана Іванівна, старший викладач англійської мови кафедри іноземних мов Чернігівського державного технологічного університету

Навчально-методичний збірник призначений для працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування – фахівців з питань європейської інтеграції, які навчаються за програмами підвищення кваліфікації з англійської мови, викладачів Центру.

Скачати

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОКУМЕНТІВ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ (на прикладі Чернігівської обласної державної адміністрації)

Легейда О.В. Організація та забезпечення контролю за виконанням документів в органах виконавчої влади / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади,органів місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад.: О.В. Легейда. – Чернігів: ЦППК, 2013. – 52 с.

В роботі висвітлені питання організації та забезпечення контролю за виконанням документів в органах виконавчої влади на прикладі Чернігівської обласної державної адміністрації. Збірник містить як теоретико-правові засади організації контролю за виконанням документів, так і практичні напрями роботи та шляхи удосконалення данного напрямку роботи в Чернігівській облдержадміністрації.

Розраховано на державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, інших осіб, що цікавляться питаннями забезпечення контролю за виконанням документів в органах влади.

Скачати

Робота з Web-браузером Opera. Пошук інформації в Internet

Робота з Web-браузером Opera. Пошук інформації в Internet: Інформаційно-методичний збірник / Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Укладач: Т.П. Білоока. – Чернігів: ЦППК, 2013. – 14 с.

Укладач: Білоока Тетяна Петрівна – викладач інформатики та комп’ютерної техніки коледжу економіки і технологій Чернігівського державного технологічного університету. 

Методичний збірник  містить роз’яснення щодо застосування Web-браузера Opera. Ця програма системи використовується для роботи з системою Internet. В роботі розглянуті актуальні питання побудови даної програми, правила роботи з нею та основні сфери застосування Opera.

Він призначений для бухгалтерів сільських, селищних та міських рад, що навчаються за професійними програмами підвищення кваліфікації та програмами тематичних короткотермінових семінарів.

Скачати

MICROSOFT EXCEL: ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМИ МЕТОДИЧНИЙ ЗБІРНИК

MICROSOFT EXCEL: призначення та практичне застосування програми: Інформаційно-методичний збірник / Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Укладач: Т.П. Білоока. – Чернігів: ЦППК, 2013. – 28 с.

 Укладач: Білоока Тетяна Петрівна – викладач інформатики та комп’ютерної техніки коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету.

Методичний збірник  містить роз’яснення щодо застосування Excel. Ця програма системи Microsoft Office використовується для роботи з електронними таблицями. В роботі розглянуті актуальні питання побудови даної програми, правила роботи з нею та основні сфери застосування Excel. Потужні функції обчислення програми Excel можна використовувати для підготовки фінансової бухгалтерської звітності, зокрема звіту про рух грошових коштів, звіту про доходи або звіту про прибуток і збитки.

Він призначений для бухгалтерів сільських, селищних та міських рад, що навчаються за професійними програмами підвищення кваліфікації та програмами тематичних короткотермінових семінарів.

Скачати