Чим мене приваблює державна служба: збірник есе

Чим мене приваблює державна служба: збірник есе  / Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій; Ред. кол.: В.М. Бойко (головн. ред.), А.В. Панченко, Л.А. Чабак. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2015. – 28 c.

Видання містить есе студентів випускних курсів вищих навчальних закладів Чернігівської області, які впродовж 2012 – 2015 рр. проходили навчання та стажування за програмою тематичного короткотермінового семінару «Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування в Україні: правовий статус, стиль і методи роботи». Студенти розмірковують про сучасний стан системи влади в Україні та висловлюють власне бачення роботи державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування як своєї потенційної професії.

Редакція залишає за собою право на літературне редагування матеріалів та внесення незначних правок.

Скачать

РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: матеріали для самопідготовки

Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: матеріали для самопідготовки / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад.: Бойко В.М.,  Підгайний П.М., Коваленко Н.В.– Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2015. – 246 с.

У збірнику висвітлено конституційно-правові засади місцевого самоврядування та ряд організаційцно-практичних питань, зокрема: матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування, організація діловодства, антикорупційне законодавство, застосування інформаційних технологій у діяльності органів місцевого самоврядування тощо.

Збірник призначений для сільських, селищних, міських голів, депутатів та працівників відповідних місцевих рад, слухачів системи підвищення кваліфікації посадовців місцевих органів влади та всіх, хто цікавиться проблемами місцевого самоврядування.

Скачати

Методичні рекомендації щодо організації реагування на запити, звернення і листи народних депутатів України, депутатів місцевих рад та здійснення контролю за їх виконанням в органах виконавчої влади Чернігівської області

Легейда О.В. Методичні рекомендації щодо організації реагування на запити, звернення і листи народних депутатів України, депутатів місцевих рад та здійснення контролю за їх виконанням в органах виконавчої влади Чернігівської області / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади,органів місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг. – Чернігів: ЦППК, 2015. – 18 с.

В роботі представлені методичні рекомендації щодо організації реагування на запити, звернення і листи народних депутатів України, депутатів місцевих рад та здійснення контролю за їх виконанням в органах виконавчої влади Чернігівської області.

Розраховано на державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, інших осіб, що цікавляться питаннями забезпечення контролю за виконанням документів в органах влади.

Скачати

Робочий зошит для учасників тематичного короткотермінового семінару «Окремі питання організації службової діяльності»

Робочий зошит для учасників тематичного короткотермінового семінару «Окремі питання організації службової діяльності» / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади,органів місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг. – Чернігів: ЦППК, 2015. – 53 с.

 Затверджено до друку навчально-методичною радою Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, протокол № 3 від 18 вересня  2015 р.

Робочий зошит призначений для слухачів тематичного короткотермінового семінару «Окремі питання організації службової діяльності».

Скачати

Вимоги для створення ефективної презентації

Вимоги для створення ефективної презентації / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад.: Білоока Т.П. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2015. – 14 с.

Затверджено до друку навчально-методичною радою Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, протокол № 3 від 18 вересня  2015 р.

Скачати

Соборність України: історичне минуле, сучасні виклики, прогнози на майбутнє

Соборність України: історичне минуле, сучасні виклики, прогнози на майбутнє: матеріали міжрегіональної відеоконференції 22 січня 2015 року / М. Горідько, Т. Коломоєць, В. Мільчев, М. Іванов, Т. Лушагіна, Є. Цокур, С. Адамович, Б. Волошинський, Р. Сливка, В. Бойко, Т. Демченко. – Чернігів: ЦППК, 2015. – 32 с.

22 січня 2015 року представники органів та науковці з різних регіонів України вже вкотре взяли участь у міжрегіональній відеоконференції до Дня Соборності України. В он-лайн режимі спілкувалися центри перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів чотирьох областей: Запорізької, Івано-Франківської, Миколаївської та Чернігівської областей. Учасники заходу говорили про традиції територіальної організації влади в зазначених регіонах та висловлювали свою думку щодо шляхів зміцнення соборності України. До збірника матеріалів відеоконференції «Соборність України: історичне минуле, сучасні виклики, прогнози на майбутнє» включені тези виступів учасників, які надіслали матеріали для публікації, а також програму конференції.

Скачати

Методичні рекомендації щодо організації реагування на запити, звернення і листи народних депутатів України, депутатів місцевих рад та здійснення контролю за їх виконанням в органах виконавчої влади Чернігівської області

Легейда О.В. Методичні рекомендації щодо організації реагування на запити, звернення і листи народних депутатів України, депутатів місцевих рад та здійснення контролю за їх виконанням в органах виконавчої влади Чернігівської області / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади,органів місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг. – Чернігів: ЦППК, 2015. – 18 с.

Автор:  Легейда О.А. – начальник відділу контролю апарату Чернігівської обласної державної адміністрації

В роботі представлені методичні рекомендації щодо організації реагування на запити, звернення і листи народних депутатів України, депутатів місцевих рад та здійснення контролю за їх виконанням в органах виконавчої влади Чернігівської області.

Розраховано на державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, інших осіб, що цікавляться питаннями забезпечення контролю за виконанням документів в органах влади.

Скачати