ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Посібник для енергоменеджера по проведенню енергетичного аудиту муніципальних будівель

Енергетичний менеджмент: Посібник для енергоменеджера по проведенню енергетичного аудиту муніципальних будівель / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад.: Зінченко С.В. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2019. – 29 с.

Затверджено до друку навчально-методичною радою Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, протокол № 2 від 17 травня 2019 р.

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Посібник для енергоменеджера по проведенню енергетичного аудиту муніципальних будівель

ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES. Методичні вказівки з англійської мови для державних службовців, керівників, менеджерів

ENGLISH FORSPECIFIC PURPOSES. Методичні вказівки з англійської мови для державних службовців, керівників, менеджерів / Укл.: Навчально-методичний збірник / Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підрозділів, установ і організацій. Укладач: Н. В. Гагіна: Чернігів: ЦППК, 2019. – 44 с.

Рекомендовано до видання навчально-методичною радою Чернігівського Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, протокол №1  від 22 лютого 2019 року.

Укладач: Гагіна Наталія Вікторівна викладач Чернігівського технологічного університету, кандидат педагогічних наук.

 

ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES. Методичні вказівки з англійської мови для державних службовців, керівників, менеджерів

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МІСЦЕВОМУ УПРАВЛІННІ

Застосування геоінформаційних технологій в місцевому управлінні: Інформаційно-методичний збірник / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад. Левченко Н.В.: – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2019. – 21 с.

Затверджено до друку навчально-методичною радою Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, протокол № 2 від 17 травня 2019 р.

Укладач:

Левченко Наталія Володимирівна – методист Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підрозділів, установ і організацій.

 

Збірник призначений для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, уповноважених підрозділів з питань містобудування. Містить відомості про сфери і напрямки застосування геоінформаційних технологій в місцевому управлінні, а також інформацію про нормативно-правове забезпечення процесу впровадження геоінформаційних ситем як елементу електронного врядування.

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МІСЦЕВОМУ УПРАВЛІННІ

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ: МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Соціально-правовий захист дітей,  які перебувають у складних життєвих обставинах: методичні матеріали (на допомогу працівникам служб у справах дітей) / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад. Зеленько Л.Ф., Олифіренко Ю.І., Руденок Н.М. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2019. 48 с.

Затверджено до друку навчально-методичною радою Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, протокол № 4 від 21 листопада  2019 р.

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ: МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

Підготовка документів з питань соціально-правового захисту дітей: методичні матеріали (на допомогу працівникам служб у справах дітей) / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад. Зеленько Л.Ф., Олифіренко Ю.І., Руденок Н.М. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2019. 44 с.

Затверджено до друку навчально-методичною радою Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, протокол № 4 від 21 листопада  2019 р.

ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

ЕВРИСТИЧНІ МЕТОДИ ПОШУКУ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

         Евристичні методи пошуку управлінських рішень: Інформаційно-методичний збірник / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад. Левченко Н.В.: – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2019. – 47 с.

Затверджено до друку навчально-методичною радою Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, протокол № 2 від 17 травня 2019 р.

Укладач:

Левченко Наталія Володимирівна – методист Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підрозділів, установ і організацій.

 

Збірник призначений для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Розглядає основні види методів аналізу і прогнозування соціальної і економічної ситуації та пошуку управлінських рішень в процесі публічного управління. Зокрема, звертає увагу читача на застосування евристичних методів аналізу проблем, знаходження та прийняття управлінських рішень в умовах сучасного управління.

ЕВРИСТИЧНІ МЕТОДИ ПОШУКУ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Розумовські зустрічі, збірник наукових праць № 6 2019

Розумовські зустрічі: збірник наукових праць / Інститут законодавства Верховної ради України; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2019. Вип. 6. 208 с.

У збірнику вміщено матеріали теоретичного та прикладного характеру, що висвітлюють низку питань з історії, сучасного розвитку адміністративно-територіального устрою, системи органів державного управління та місцевого самоврядування.

Видання призначене для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, політологів, істориків, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться питаннями реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, українським та світовим досвідом функціонування державної служби, органів місцевого самоврядування та перспективами розвитку територіальних громад, населених пунктів.

Публікуються (після внутрішнього та зовнішнього рецензування) статті, що містять нові теоретичні та практичні здобутки у галузі історії, права та державного управління.

Розумовські зустрічі 6

ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК НОТАРІАЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК

НОТАРІАЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

ВЧИНЕННЯ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ ТА ДІЙ, ЩО ПРИРІВНЮЮТЬСЯ ДО НОТАРІАЛЬНИХ (МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В НОТАРІАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ) 

Правове регулювання

Цивільний кодекс України

  1. Закон України «Про нотаріат»
  2. Наказ Міністерства юстиції України від 11.11.2011 № 3306/5 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування».
  3. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р. № 419 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 2006 р. № 940) «Про затвердження Порядку посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених».

5. Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито» 6. Наказ Міністерства фінансів України від 07 липня 2012 року № 811 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита».

Вчинення посадовими особами органів місцевого самоврядування нотаріальних дій та дій, що прирівнюються до нотаріальних (матеріал для використання в нотаріальній практиці)

ПРИТЯГНЕННЯ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад. Мужикова Н.М., Євсюкова Г.В.: – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2019. – 19 с.

Рекомендовано до видання інформаційно-методичною радою Чернігівського Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, протокол № 1 від 22 лютого 2019 р.

Укладачі: Мужикова Наталія Михайлівна – начальник юридичного відділу апарату Чернігівської обласної державної адміністрації.

Євсюкова Галина Вікторівна – викладач Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підрозділів, установ і організацій.

   

Інформаційно-методичний збірник призначений для посадових осіб органів місцевого самоврядування для інформування щодо нормативно-правових актів, що регулюють питання притягнення до дисциплінарної ввідповідальності.

Притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування

Визначення повноважень органів місцевого самоврядування при переході земель із колективної в комунальну власність

Визначення повноважень органів місцевого самоврядування при переході земель із колективної в комунальну власність: Навчально-методичний збірник / Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підрозділів, установ і організацій. Укладач: І.Б. Пузан: Чернігів: ЦППК, 2019. – 17 с.

Рекомендовано до видання навчально-методичною радою Чернігівського Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, протокол №1  від 22 лютого 2019 року.

Укладач: Пузан Ігор Борисович  начальника управління землеустрою та охорони земель Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області
Рецензент: Будлянський Віталій Миколайович – начальник юридичного відділу Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Навчально-методичний збірник призначений для сільських, селищних і міських (міст районного значення) голів, землевпорядників сільських, селищних і міських (міст районного значення) рад, які вчаться за програмами тематичних короткотермінових семінарів “Правове регулювання повноважень органів місцевого самоврядування в галузі земельних та майнових відносин”, “Стратегічне планування розвитку територіальної громади. Залучення інвестицій, розвиток підприємництва”, “Правове регулювання земельних відносин”, “Повноваження органів місцевого самоврядування щодо розвитку інфраструктури територіальних громад”. Він містить роз’яснення Держгеокадастру України з правового регулювання земельних відносин опубліковані в офіційному журналі Держгеокадастру “Землевпорядний вісник”.

Визначення повноважень органів місцевого самоврядування при переході земель із колективної в комунальну власність