ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК НОТАРІАЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК

НОТАРІАЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

ВЧИНЕННЯ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ ТА ДІЙ, ЩО ПРИРІВНЮЮТЬСЯ ДО НОТАРІАЛЬНИХ (МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В НОТАРІАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ) 

Правове регулювання

Цивільний кодекс України

  1. Закон України «Про нотаріат»
  2. Наказ Міністерства юстиції України від 11.11.2011 № 3306/5 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування».
  3. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р. № 419 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 2006 р. № 940) «Про затвердження Порядку посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених».

5. Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито» 6. Наказ Міністерства фінансів України від 07 липня 2012 року № 811 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита».

Вчинення посадовими особами органів місцевого самоврядування нотаріальних дій та дій, що прирівнюються до нотаріальних (матеріал для використання в нотаріальній практиці)

ПРИТЯГНЕННЯ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад. Мужикова Н.М., Євсюкова Г.В.: – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2019. – 19 с.

Рекомендовано до видання інформаційно-методичною радою Чернігівського Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, протокол № 1 від 22 лютого 2019 р.

Укладачі: Мужикова Наталія Михайлівна – начальник юридичного відділу апарату Чернігівської обласної державної адміністрації.

Євсюкова Галина Вікторівна – викладач Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підрозділів, установ і організацій.

   

Інформаційно-методичний збірник призначений для посадових осіб органів місцевого самоврядування для інформування щодо нормативно-правових актів, що регулюють питання притягнення до дисциплінарної ввідповідальності.

Притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування

Визначення повноважень органів місцевого самоврядування при переході земель із колективної в комунальну власність

Визначення повноважень органів місцевого самоврядування при переході земель із колективної в комунальну власність: Навчально-методичний збірник / Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підрозділів, установ і організацій. Укладач: І.Б. Пузан: Чернігів: ЦППК, 2019. – 17 с.

Рекомендовано до видання навчально-методичною радою Чернігівського Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, протокол №1  від 22 лютого 2019 року.

Укладач: Пузан Ігор Борисович  начальника управління землеустрою та охорони земель Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області
Рецензент: Будлянський Віталій Миколайович – начальник юридичного відділу Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Навчально-методичний збірник призначений для сільських, селищних і міських (міст районного значення) голів, землевпорядників сільських, селищних і міських (міст районного значення) рад, які вчаться за програмами тематичних короткотермінових семінарів “Правове регулювання повноважень органів місцевого самоврядування в галузі земельних та майнових відносин”, “Стратегічне планування розвитку територіальної громади. Залучення інвестицій, розвиток підприємництва”, “Правове регулювання земельних відносин”, “Повноваження органів місцевого самоврядування щодо розвитку інфраструктури територіальних громад”. Він містить роз’яснення Держгеокадастру України з правового регулювання земельних відносин опубліковані в офіційному журналі Держгеокадастру “Землевпорядний вісник”.

Визначення повноважень органів місцевого самоврядування при переході земель із колективної в комунальну власність

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ТА ЖОРСТОКОМУ ПОВОДЖЕННЮ ЩОДО ДІТЕЙ (на допомогу працівникам служб у справах дітей)

Методичні матеріали з питання протидії домашньому насильству та жорстокому поводженню щодо дітей (на допомогу працівникам служб у справах дітей) / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад. Олифіренко Ю.І., Чередник О.М.: – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – 72 с.

Затверджено до друку навчально-методичною радою Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, протокол № 1 від 22 лютого 2019 р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ТА ЖОРСТОКОМУ ПОВОДЖЕННЮ ЩОДО ДІТЕЙ