Збірник “Розумовські зустрічі”№ 9 2022 р

Збірник “Розумовські зустрічі”№ 9, підготовлений до друку в 2022 р., складається з двох розділів: «Проблеми державної служби та децентралізації влади в Україні в умовах викликів сьогодення» (10 статей) та «Історичний досвід (світовий та вітчизняний) державного управління» (10 статей). Всього – 20 статей, що були створені 24 авторами (дві статті написані у співавторстві). Серед авторів 20 мають наукові ступені (17 кандидатів та 3 доктора наук). У першому розділі порушуються такі питання: місцеве самоврядування Чернігівської області під час часткової окупації росією; розвиток сучасної громади через бачення історичної ідентичності; розвиток міжмуніципального співробітництва громад; стан та виклики в системі соціального захисту населення України; ефективність публічної політики у сфері інноваційної діяльності; екологічні впливи шкідливих виробництв; стан та перспективи організації територіальної влади в Україні; причини українського опору російському вторгненню; районні ради у механізмі захисту прав і свобод людини та громадянина; управління персоналом в органах місцевого самоврядування за умов стресу. У другому розділі порушуються такі питання: елементи системи соціального захисту в управлінні Чернігівщиною у XVIII – першій половині ХІХ ст.; Ілля Шраг як лідер державотворчих процесів на Чернігівщині в 1917 р.; визвольні змагання 1917–1920 рр. як революція; відображення доби контрреформ у споминах Івана Петрункевича; про політичні права та свободи громадян Республіки Білорусь; вплив Чорнобильської катастрофи на зміну масової свідомості в Україні; судові та церковні інституції на Чернігівщині в ХІХ – на початку ХХ ст., видавнича діяльність чернігівських земств як ознака місцевого самоврядування; взаємини міського самоврядування та поліції Чернігова у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Завантажити