Історична довідка

Центр бере свій початок від обласних курсів підвищення кваліфікації кадрів місцевих рад та їх органів, створених 17 серпня 1994 р. рішенням сесії обласної ради. Вони входили до структури секретаріату облвиконкому (потім – облдержадміністрації) на правах сектору відділу кадрів і нагород. У той час заклад отримав приміщення в Будинку засідань обласної ради (колишній будинок політосвіти), якими користується й тепер на правах пільгової оренди. 16 липня 1996 р. відповідно до нормативних актів центральних органів влади існуючі курси реорганізовано в Центр підвищення квалфікації державних службовців, керівників державних підприємств, установ й організацій на правах структурного підрозділу секретаріату Чернігівської облдержадміністрації. 1998 р. Центр пережив низку подій, що значною мірою стали для нього визначальними. У червні своїм рішенням обласна рада підпорядковує заклад собі. В результаті деякий час існувало два аналогічних центри – обласної ради та облдержадміністрації. Але вже восени відповідним розпорядженням голови облдержадмінстрації після скасування попереднього рішення обласної ради їх злито в один й підпорядковано облдержадміністрації. Тоді ж Центр набув статусу юридичної особи.

Суттєві зміни в історії Центру відбулися 2005 р. Згідно чинного Статуту, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 2005 р. № та рішенням сесії обласної ради від 2005 р. за погодженням з Міністерством освіти і науки України та Головдержслужби України, Центр став комунальним навчальним закладом післядипломної освіти. Відтепер у нього два засновники – Чернігівська обласна рада та Чернігівська обласна державна адмністрацією. Заклад діє під їх безпосереднім керівництвом і контролем. Крім того, координує та контролює роботу Центру Головдержслужба України. Його наглядовий орган – рада по роботі з кадрами при голові облдержадміністрації. Науково-методичну, інформаційну і консультаційну допомогу йому надає Національна академія державного управління при Президентові України.

Для становлення Центру як навчального закладу важливе значення мало здобуття у 2000 р. його першої ліцензії Міністерства освіти і науки України на підвищення кваліфікації з освітнього напряму 1501 «Державне управління». Вона підтверджена на новий п‘ятирічний термін 2005 р. У цьому ж році заклад розширив свою діяльність шляхом отримання ліцензій на підвищення кваліфікації з освітніх напрямів 0501 «Економіка і підприємництво», 0502 «Менеджмент», 0804 «Комп’ютерні науки». Щорічно за всіма наведеними напрямами та за різними видами навчання в ньому підвищують свою кваліфікацію біля двох тисяч слухачів

Рішенням ДАК від 19 квітня 2005 р. (протокол №55) Міністерство освіти і науки України (наказ МОН України від 27 квітня 2005 р. №853-Л) підтвердило ліцензію Центру на підвищення кваліфікації з освітнього напряму 1501 «Державне управління» на новий п‘ятирічний термін. У тому ж році заклад розширив свою діяльність шляхом отримання ліцензій на підвищення кваліфікації з освітніх напрямів 0501 «Економіка і підприємництво», 0502 «Менеджмент», 0804 «Комп’ютерні науки» (рішення ДАК від 20 грудня 2005 р., протокол №58).

Спільним розпорядженням голови облдержадміністрації та голови обласної ради від 20 серпня 2007 р. № 22 затверджена структура Центру. Відповідно до нього адміністративно-господарський персонал закладу становить 18,5 штатних одиниць.

30 січня 2009 р. Центр включено до Державного реєстру вищих навчальних закладів України.

Рішенням ДАК від 24 червня 2010 р. (протокол № 84) Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України від 14 липня 2010 р. №1850-Л) підтверджено ліцензію Центру (серія АВ № 552248) на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підвищення кваліфікації з галузі знань (напряму підготовки) 1501 «Державне управління», на новий п‘ятирічний термін.

У Центрі створено усі необхідні умови для навчання та самоосвіти слухачів. Центр має сучасну матеріально технічну базу, достатній потенціал для навчання слухачів. Викладачі Центру – фахові викладачі та працівники органів державної влади й місцевого самоврядування. Більшість слухачів Центру – державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування. Щорічно за всіма наведеними напрямами та за різними видами навчання в ньому підвищують свою кваліфікацію близько трьох тисяч слухачів. У Центрі також навчаються інші категорії громадян – на договірних засадах.