РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСТІ У НАВЧАННІ

Навчання за програмою тематичного короткотермінового семінару

«Земельне законодавство України  та практика його застосування»

для землевпорядників апаратів виконкомів рад об’єднаних територіальних громад

з 10 по 12 квітня 2019 року

З 10 по 12 квітня 2019 року Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (Сіверський центр післядипломної освіти) проводить навчання за програмою тематичного короткотермінового семінару «Земельне законодавство України  та практика його застосування» для землевпорядників виконкомів рад об’єднаних територіальних громад.

Під час навчання будуть висвітлені такі питання:

 • Земельне законодавство України: сучасний стан та перспективи.
 • Нове в земельному та природо­охоронному законодавстві щодо регулювання земельних відносин та адміністрування землекорис­тування територіальних громад.
 • Проблеми організації ринку земельних ділянок власників земельних часток.
 • Особливості розроблення місцевих програм використання і охорони земельних та інших природних ресурсів.
 • Зонування земель за типами (підтипами) землекористування як базова основа розмежу­вання земель державної і комунальної власності.
 • Облік земель, земельних ділянок та ідентифікації прав на них як базова основа фінансової стій­кості територіальної громади.
 • Земельні ділянки для учасників АТО.
 • Визначення форм власності на землю та механізми реалізації права власності на землю громадянами.
 • Методичні засади розробки проектів формування землеволодінь та землекористувань.
 • Оренда земель як важлива складова розвитку земельних відносин і соціального захисту селян.
 • Процедура проведення земельних торгів.
 • Грошова оцінка земель населених пунктів. Методика нормативної грошової оцінки земель. Правові засади проведення оцінки земель. Процедура затвердження і оприлюднення оцінки земель.
 • Питання ведення Державного земельного кадастру.
 • Державна реєстрація прав на нерухоме майно та їх обтяжень.