Жовтень

Термін навчання

Найменування посад К-сть год. Вид підвищення кваліфікації, назва програми, відомості

Сертифікати

03-19.10 Новопризначені спеціалісти апаратів виконкомів рад територіальних громад, їх структурних підрозділів,виконавчих апаратів районних рад (друга група) 22 ЗПППК Навчання за професійною програмою підвищення кваліфіка-ції для вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування  (друга сесія)
04-05.10 Працівники апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих апаратів рад  територіальних громад, районних рад, на яких покладено обов’язки щодо здійснення документо-обігу та контролю 12 СКППК. Організація роботи з документами та контроль в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування  Завантажити
04-07.10 Новопризначені державні службовці апарату,  структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій (категорія Б) 16 ЗПППК Навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації для вперше призначених на посади державної служби категорії «Б» (третя сесія)  Завантажити
04.10 Голови (депутати) постійних комісій рад  територіальних громад, районних рад з питань бюджету та фінансів 8 СКППК. Складання, розгляд та затвердження місцевих бюджетів, оцінка результативності бюджет-них програм
05.10 Головні бухгалтери, бухгалтери апаратів виконкомів рад територіальних громад, їх структурних підрозділів, виконавчих апаратів районних рад 8 СКППК. Бухгалтерський облік та звітність в органах місцевого самоврядування: новели законо-давства  Завантажити
05.10 Начальники відділів (завідувачі секторів) управління персоналом виконавчих  апаратів територіальних громад 4 ЗКППК. Інноваційні (сучасні) технології управління персоналом: мотивація, стимулювання командної роботи та управління результатами (третє заняття)
06.10 Головні бухгалтери, бухгалтери апарату та структурних підрозділів облдерж-адміністрації, районних державних адміністрацій 8 СКППК. Бухгалтерський облік та звітність в державних органах, система подання електронної звітності  Завантажити
06.10 Працівники апарату ради територіальної громади, її структурних підрозділів, старости, депутати (Носівська міська рада, Макіївська, Мринська сільські ради) 6 КППК. Ведення електронного погосподарського обліку в територіальній громаді. Цифрові технології
07.10 Працівники апарату ради територіальної громади, її структурних підрозділів, старости, депутати (Прилуцька міська рада) 6 КППК. Енергозбереження. Мож-ливості використання місцевих відновлювальних джерел енергії в умовах воєнного стану.  Завантажити
07.10 Працівники місцевих державних адміністрацій, апаратів виконкомів рад  територіальних громад, старости старостинських округів 8 СКППК. Новели земельного законодавства України та використання майна комунальної власності  Завантажити
11-12.10 Голови територіальних громад (їхні заступники, секретарі рад) КППК. Енергетична безпека територіальної громади

(очне навчання).

В рамках проєкту «Підвищення ефективності та результативнос-ті діяльності територіальних гро-мад за умов війни: виклики та від-повіді» (за підтримки фонду Ган-нса Зайделя (Баварія, Німеччина)

 Завантажити
12, 19, 26.10 Секретарі сільської, селищної, міської ради 16 СКППК. Організація роботи ради  територіальної громади (друге заняття)
13.10 Державні службовці місцевих державних адміністрацій, посадові особи органів місцевого самоврядування області 8 ЗКППК. Забезпечення ефектив-ності протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування
13.10 Працівники апарату ради територіальної громади, її структурних підрозділів, старости, депутати (Ріпкинська селищна рада) 6 КППК. Актуальні питання земельних правовідносин в умовах воєнного стану  Завантажити
14.10 Державні службовці місцевих державних адміністрацій, посадові особи органів місцевого самоврядування області 8 ЗКППК. Медіаграмотність та медіакультура публічного службовця за умов інформаційної війни. Застосування в роботі нових медіа.  Завантажити
14.10 Працівники апарату ради територіальної громади, її структурних підрозділів, старости, депутати (Кіптівська сільська рада) 6 КППК. Управління проєктним циклом – від ідеї до звітності
14.10 Заступники голів  територіальних громад з фінансово-економічних питань, начальники управлінь (відділів) економіки апаратів виконкомів рад територіальних громад, районних державних адміністрацій 8 СКППК. Регіональна політика як складова економічного розвитку області
18.10 Працівники апарату ради територіальної громади, її структурних підрозділів, старости, депутати (Новобілоуська сільська рада) 6 КППК. Мобілізація зусиль громади щодо протидії та ідентифікації гендерно зумовленого насильства  Завантажити
18-19.10 Працівники профільних структурних підрозділів  апаратів виконкомів рад територіальних громад, районних державних адміністрацій 8 СКППК. Законодавчі новації в системі соціального захисту, надання соціальних послуг та практика їх застосування  Завантажити
18-21.10 Старости старостинських округів територіальних громад (друга група) 24 СПППК Навчання за професійною програмою підвищення кваліфіка-ції   «Староста як місцевий лідер: правовий статус, повноваження, відповідальність»   (один раз на три роки) (перша сесія)  Завантажити
20.10 Державні службовці місцевих державних адміністрацій, посадові особи органів місцевого самоврядування області 12 ЗКППК. Лідерство та командоутворення  Завантажити
20.10 Працівники апарату ради територіальної громади, її структурних підрозділів, старости, депутати (Менська міська рада) 6 ЗКППК. Горизонтальна та вертикальна комунікація в місцевому самоврядуванні. Комунікація органу місцевого самоврядування зі ЗМІ.
21.10 Працівники апарату ради територіальної громади, її структурних підрозділів, старости, депутати (Новгород-Сіверська міська рада, Новгород-Сіверська райдержадміністрація, районна рада) 6 КППК. Енергозбереження. Мо-жливості використання місцевих відновлювальних джерел енергії в умовах воєнного стану.
25.10 Державні службовці місцевих державних адміністрацій, посадові особи органів місцевого самоврядування області 8 СКППК. Можливості використан-ня місцевих відновлювальних джерел енергії та енергозбере-ження. Енергоменеджмент
25-28.10 Державні службовці апарату,  структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, посадовці апаратів виконкомів рад територіальних громад (друга група) 26

 

ЗПППК Навчання за професійною програмою підвищення кваліфіка-ції «Цифрова грамотність та комунікативна компетентність посадовця» (один раз на три роки) (перша сесія)
25.10 Працівники апарату ради територіальної громади, її структурних підрозділів, старости, депутати (Любецька селищна рада) 16 КППК. Комунікація і взаємодія в органі місцевого самоврядування
25-26.10 Державні службовці місцевих державних адміністрацій, посадові особи органів місцевого самоврядування області 8 СКППК. Адаптація України до санітарних та фітосанітарних норм ЄС. Поводження з твердими побутовими відходами  Завантажити
26.10 Державні службовці місцевих державних адміністрацій, посадові особи органів місцевого самоврядування області 8 ЗКППК. Публічна служба і права людини9  Завантажити
26.10 Працівники апарату ради територіальної громади, її структурних підрозділів, старости, депутати (Козелецька селищна рада) 6 КППК. Мобілізація зусиль громади щодо протидії та ідентифікації гендерно зумовленого насильства
27.10 Працівники апарату ради територіальної громади, її структурних підрозділів, старости, депутати (Остерська міська рада) 6 КППК. Мобілізація зусиль громади щодо протидії та ідентифікації гендерно зумовленого насильства  Завантажити
28.10 Працівники апарату ради територіальної громади, її структурних підрозділів, старости, депутати (Куликівська селищна рада) 6 КППК. Актуальні питання земельних правовідносин в умовах воєнного стану  Завантажити