26 травня навчались керівники та спеціалісти служб у справах дітей.

Зустріч розпочала представник Уповноваженого Верховної Ради України з дотримання прав дитини та сім’ї Аксана Філіпішина,  закцентувавши увагу присутніх на результатах моніторингу стану додержання прав дитини в умовах адміністративно-територіальної реформи та децентралізації влади.

Надалі в рамках реалізації короткострокової програми підвищення кваліфікації «Теоретичні та практичні аспекти захисту прав дитини та реформування системи інституційного догляду та виховання дітей» були  висвітлені такі питання:

 • Теоретичні та практичні аспекти забезпечення та захисту права дитини на виховання в сімейному середовищі.
 • Окремі аспекти організації соціально-правового захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах та соціальної роботи з її батьками.
 • Освітні послуги для дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами.
 • Форми влаштування дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 • Законодавчі засади влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку/піклування, до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.
 • Функції органів опіки та піклування щодо зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів інституційного догляду за заявами батьків.
 • Психологічні аспекти взаємодії з дитиною, яка втратила піклування батьків та дитиною, яка зазнала домашнього насильства чи жорстокого поводження.

  З учасниками навчання спілкувались представники Служби у справах дітей облдержадміністрації Людмила Зеленько, Юлія Олифіренко, Станіслав Железний, Олександр Хоменко, Олена Гавриль та працівники Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського Наталія Кравченко та Ірина Лісовецька.

Час оприлюднення: 26 травня 2021 р.

Виконавець: Коваленко Н.

конт. тел.: 676-052

Триває навчання для керуючих справами апаратів виконкомів рад територіальних громад, районних рад області

26 травня 2021 р. Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації продовжено навчання для керуючих справами апаратів виконкомів рад територіальних громад, районних рад області за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Особливості служби в органах місцевого самоврядування, управління персоналом та організація роботи виконкому ради громади».

У другий день першого заняття посадовці обговорили тематику, що стосувалася:

– правового регулювання трудових відносин посадових осіб органів місцевого самоврядування;

– практичних аспектів організації роботи зі зверненнями громадян;

– застосування норм нового українського правопису в діловій кореспонденції та розпорядчих актах органів місцевого самоврядування.

У ході навчання керуючих справами апаратів виконкомів рад територіальних громад, районних рад цікавили окремі питання щодо: колективного договору; змін істотних умов праці; правильності оформлення табеля виходу на роботу тими посадовцями, які займаються викладацькою діяльністю; надання та оформлення навчальної відпустки; загальних підстав звільнення найманих працівників роботодавцем; стадій провадження за зверненнями громадян у адміністративно-процесуальному проваджені; реквізитів, які повинні містити за загальними правилами відповіді заявникам; переліку інформаційних матеріалів для розміщення на офіційному вебсайті, стендах у будівлі органу місцевого самоврядування; юридичної відповідальності за порушення законодавства про звернення громадян; типових недоліків та порушень при розгляді звернень громадян; обов’язковості чи необов’язковості творення фемінітивів тощо.

Наступні два заняття у рамках навчання за цією програмою буде проведено у першій декаді червня 2021 р.

Вебінар за цією програмою здійснювався в режимі реального часу за допомогою комунікаційної системи 3СХ.

Час оприлюднення: 26 травня 2021 року
Виконавець: Підгайний П.М.
конт. тел.: (0462) 676 052

Особливості служби в органах місцевого самоврядування, управління персоналом та організація роботи виконкому ради громади

За короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Особливості служби в органах місцевого самоврядування, управління персоналом та організація роботи виконкому ради громади» 20 травня 2021 р. Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації проведено перше заняття для керуючих справами апаратів виконкомів рад територіальних громад, районних рад області.

Перше заняття за цією програмою передбачає проведення чотирьох одноденних семінарів-навчань. Два перші заняття буде проведено відповідно 20 та 26 травня 2021 р., третє та четверте заняття планується провести у першій декаді червня ц.р.

У перший день вебінару посадовці ознайомилися з питаннями, що стосувалися організації діяльності виконавчого комітету ради; регламенту та планування роботи виконкому ради територіальної громади; організації і забезпечення доступу до публічної інформації; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в професійній діяльності посадових осіб місцевого самоврядування тощо.

         У ході навчання керуючі справами апаратів виконкомів рад територіальних громад, районних рад отримали відповіді на численні запитання стосовно майнового та немайнового інтересу, потенційного конфлікту інтересів, законодавчих обмежень для публічних посадовців, а також строків розгляду запитів на інформацію та оформлення запитів на інформацію та ін.

Вебінар за цією програмою здійснювався в режимі реального часу за допомогою комунікаційної системи 3СХ.

Крім цього, на наступних трьох заняттях у рамках навчання за цією програмою буде висвітлюватися тематика щодо:

 • законодавства про службу в органах місцевого самоврядування;

– управління пе20рсоналом та проходження служби в органах місцевого самоврядування;

– практичних аспектів ведення діловодства в апараті виконкомі рад  територіальних громад, районних рад;

– практичних аспектів організації роботи зі зверненнями громадян;

– правового регулювання трудових відносин посадових осіб органів місцевого самоврядування;

– створення архівних підрозділів та трудових архівів у територіальній громаді, створення експертних комісій та порядок проведення експертизи;

– застосування норм нового українського правопису в діловій кореспонденції та розпорядчих актах органів місцевого самоврядування;

– здійснення ефективних комунікацій у процесі публічного управління;

– забезпечення виконавської дисципліни в органах місцевого самоврядування, організації і здійснення контролю за виконанням документів та розпоряджень та ін.

Час оприлюднення: 20 травня 2021 року
Виконавець: Підгайний П.М.
конт. тел.: (0462) 676 052

Професійна програма для працівників територіальних підрозділів Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області

         Розпочався тиждень онлайн навчання за спеціальною професійною програмою підвищення кваліфікації «Правові та практичні аспекти діяльності державного службовця  органів Пенсійного фонду України».

         Державні службовці категорій “Б” та “В” протягом п’яти днів  за допомогою платформи 3СХ опрацьовуватимуть питання практичних аспектів проходження державної служби; антикорупційного законодавства; окремих аспектів пенсійного забезпечення в Україні, змін в пенсійному законодавстві; тенденцій та пріоритетів розвитку інформаційно – телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України; психологічних аспектів управлінської діяльності;  культури усного та писемного ділового мовлення, тощо.

         Іншу частину змісту професійної програми посадовці опрацюють під час ІІ сесії навчання, що триватиме з 14 по 18 червня та завершиться підсумковим тестуванням.

Час оприлюднення: 17 травня 2021 року
Виконавець: Коваленко Н.
конт. тел.: (0462) 676 052

Про інноваційні (сучасні) технології управління персоналом: мотивація персоналу, стимулювання командної роботи та управління результатами

йшлося під час вебінару 13 травня 2021 р., проведеного Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Інноваційні (сучасні) технології управління персоналом: мотивація персоналу, стимулювання командної роботи та управління результатами». Цільова аудиторія семінару – державні службовці органів виконавчої влади та посадові особи місцевого самоврядування області.

Програмою навчання було передбачено розгляд питань, що стосувалися:

 – Управління персоналом в органах публічної влади: сучасні техніки та технології. Методики проведення класифікації посад державної служби. Нової моделі оплати праці посадовців;

– Мотивації та стимулювання посадовців;

– Психологічних особливостей управління персоналом на державній службі. Типології особистостей (DISC, MBTI);

– Управління талантами та професійного розвитку посадовців тощо.

         Вебінар за цією програмою здійснювався в режимі реального часу за допомогою комунікаційної системи 3СХ.

Час оприлюднення: 13 травня 2021 року
Виконавець: Підгайний П.М.
конт. тел.: (0462) 676 052

«Залучення інвестицій для розвитку громад»

Залучення інвестицій для розвитку громад»

онлайн-навчання під такою назвою проведено Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації 06 травня 2021 р. для представників територіальних громад області.

Учасники говорили про інвестиційну привабливість громади як необхідну умову залучення інвестицій ; аналізувалиінвестиційний клімат своїх громад.

Проводив навчання директор Агенції регіонального розвитку Чернігівської області Сергій Хоботня. Він розказав про інструменти залучення інвестицій, інвестиційну пропозицію, як засіб успішної комунікації з інвестором, стандарти обслуговування та професійного супроводу інвестора. Жваве обговорення викликало питання щодо практичних кроків пошуку інвестора.

«Залучення інвестицій для розвитку громад»

онлайн-навчання під такою назвою проведено Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації 06 травня 2021 р. для представників територіальних громад області.

Учасники говорили про інвестиційну привабливість громади як необхідну умову залучення інвестицій ; аналізувалиінвестиційний клімат своїх громад.

Проводив навчання директор Агенції регіонального розвитку Чернігівської області Сергій Хоботня. Він розказав про інструменти залучення інвестицій, інвестиційну пропозицію, як засіб успішної комунікації з інвестором, стандарти обслуговування та професійного супроводу інвестора. Жваве обговорення викликало питання щодо практичних кроків пошуку інвестора.

 

Усе, що стосується умов вступу на державну службу

  Обговорювали 02 квітня 2021 року під час навчання за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Законодавство у сфері державної служби: існуючі процедури та новели» в Чернігівському регіональному центрі підвищення кваліфікації кадрів.

  Друге заняття за цією програмою здійснювалося в режимі реального часу за допомогою комунікаційної системи 3СХ та було проведено для державних службовців апарату обласної державної адміністрації, департаментів обласної державної адміністрації: розвитку економіки та сільського господарства; інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю; енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства; управлінь: капітального будівництва; містобудування та архітектури; Державного архіву області.

 У ході вебінару Ірина Галайко – в.о. начальника Міжрегіонального управління Нацдержслужби у м. Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях, магістр державної служби детально розглянула основні аспекти Закону України від 23.02.2021 р. № 1285 “Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби”. Вона, зокрема, розповіла посадовцям, що Закон відновлює процедуру проведення конкурсів на зайняття посад державної служби всіх категорій. Протягом шести місяців з дня набрання чинності цим документом необхідно оголосити конкурси на посади, що обіймають особи, з якими раніше були укладені контракти про проходження державної служби на період дії карантину через поширення COVID-19.

Час оприлюднення: 02 квітня 2021 року
Виконавець: Підгайний П.М.
конт. тел.: (0462) 676 052

Найбільш важливі завдання територіальних громад з організації цивільного захисту

обговорювали під час навчання за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Мобілізаційна підготовка, організація цивільного захисту в територіальній громаді та надання громадянам якісних безпекових послуг». Дводенний семінар розпочався сьогодні, 30 березня 2021 року, організований Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації для працівників апаратів виконкомів рад територіальних громад, районних рад, райдержадміністрацій та структурних підрозділів обласної державної адміністрації, відповідальних за зазначені напрями роботи.

Під час відкриття вебінару Підгайний Петро Михайлович – заступник директора Центру, зокрема підкреслив, що успішними стають ті громади, які вдало розвивають власну спроможність та поліпшують внутрішні умови, що впливають на безпечну життєдіяльність громадян.

Селюченко Володимир Григорович – начальник Управління організації цивільного захисту, інформації та зв’язку Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації у своєму виступі висвітлив найбільш важливі завдання територіальних громад з організації цивільного захисту, з урахуванням вимог Кодексу цивільного захисту України та інших законодавчих актів України з питань цивільного захисту, виклав алгоритм дій з організації цивільного захисту, розповів про основні заходи щодо захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, в тому числі про заходи щодo запобiгання поширенню в області гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також про створення та роботу в ТГ місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Крім цього, учасники навчання ознайомляться з повноваженнями органів місцевого самоврядування з питань взаємодії з правоохоронними органами та  питаннями проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації, їх правової основи тощо.

Учасників вебінару цікавили питання щодо обмеження кількості пасажирів у транспорті після пом’якшення карантинних заходів; яким чином органам місцевого самоврядування сприяти створенню добровільних пожежних команд в громаді; які є нові ідеї щодо створення єдиної системи оповіщення населення та інше.

Час оприлюднення: 30 березня 2021  р.

Виконавець: Москаленко В.А.

конт. тел.: 676-052

«Візуалізація даних, комп`ютерна графіка, інфорграфіка. Використання інструментів Google та інших віддалених прикладних електронних засобів у роботі посадовця»

Під такою назвою пройшло навчання для державних службовців апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, працівників апаратів виконкомів рад  територіальних громад, районних рад. Воно відбувалось у дистанційному режимі на платформі 3СХ.

Учасники семінару розглянули такі питання:

 • візуалізація даних: типи, стандартні елементи візуалізації даних, ефективні види графіків, візуальний аналіз даних(засобами текстового редактора, табличного редактора, презентацій);
 • інфографіка як сучасний засіб візуалізації даних: головна ідея візуалізації; алгоритм для створення інфографіки; особливості візуального сприйняття; класичні принципи інфодизайну; робота з кольором; огляд інструментів;
 • використання інструментів Google та інших віддалених прикладних електронних засобів у роботі посадовця;
 • використання інструментів Google та інших віддалених прикладних електронних засобів у роботі посадовця основних аспектах роботи у мережі “Фейсбук” та питання безпеки.

Провела навчання викладач інформатики та комп’ютерної техніки коледжу економіки і технологій Національного університету «Чернігівська політехніка» Білоока Тетяна Петрівна.

Час оприлюднення: 3 лютого 2021 року
Виконавець: Шакун О..
конт. тел.: (0462) 676 052

Освітній марафон з доброго врядування: в чому секрет успішного керівника громади?

  Найкращий експерт у професійній справ – колега, чи не так? Сьогодні, 25 лютого, завершилося навчання «Організація діяльності сільського, селищного, міського голови» для голів територіальних громад Чернігівської, Волинської, Закарпатської, Львівської та Рівненської областей. Його підсумком став «круглий стіл», де експерти – досвідчені сільські, селищні та міські голови. А модератор – один із «батьків» реформи місцевого самоврядування в Україні  Анатолій Ткачук.

  Отже, що має знати керівник, який очолив територіальну громаду вперше:

 • соціальний капітал: нема людини –нема громади; будь-яка діяльність, будь-яка інвестиція має бути орієнтована на людину – жителя громади;
 • не соромитися звертатися за допомогою та методичними рекомендаціями до досвідчених фахівців – економимо час та уникаємо зайвих помилок;
 • налагодження комунікації з людьми, залучення жителів до життя громади, спільне вирішення справ та реалізація проєктів;
 • формування команди – залучення людей, які вміють аналітично мислити та навчатися, створивши для цього належні умови;
 • виконавчий орган – це проєктний офіс, завданням якого є залучення додаткових ресурсів до громади, зокрема бізнесу, який є великою частиною успіху громади;
 • промоція, бренд громади – формування привабливого іміджу, привернення до себе уваги, вибудовування ідентичності, і все це – з активною участю самих жителів громади;

– символіка громади – «герб – гордість за минуле, логотип – погляд в майбутнє».

– навчання впродовж життя – набувати новий досвід, ділитися своїм, бо розвиток забезпечують люди, які йдуть на кілька кроків вперед.

  Голови громад поділилися своїм досвідом щодо розбудови інфраструктури та благоустрою територій, створення комунальних підприємств, надання освітніх, медичних, адміністративних та інших послуг, раціонального використання ресурсів, реалізації проєктів та бюджетів участі, організації культурного життя та дозвілля. Наостанок,  ще одне побажання – бути чесним самим із собою, з жителями громади, партнерами, і тоді все обов’язково вийде.

  Семінар організовано за ініціативи Волинського та Чернігівського центрів підвищення кваліфікації за підтримки та в рамках діяльності Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні».

 

 Час оприлюднення: 25 лютого 2021 р.

 Виконавець: Казіміров Д.

 конт. тел.:  (0462) 676-052