Управління персоналом в органах державної виконавчої влади

     Питання проходження державної служби, оцінювання результатів службової діяльності, новації у сфері законодавства про державну службу розглядалися під час третього підсумкового заняття за короткостроковою програмою «Управління персоналом в органах державної виконавчої влади». Навчання пройшло в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 11 грудня 2019 р. Цільова аудиторія заходу − начальники відділів (завідувачів секторів) управління персоналом структурних підрозділів обласної державної адміністрації, апарату районних державних адміністрацій, на яких покладено обов’язки щодо здійснення кадрової роботи.

     Обговорювалися порядок  проведення конкурсного відбору на державній службі; новели вступу, проходження та припинення державної служби та методика складання Індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державних службовців. Водночас йшлося про нюанси визначення завдань та КРІ (ключові показники ефективності) їхньої службової діяльності. Під час практичного заняття висвітлювалося застосування норм нового Українського правопису в діловій кореспонденції та розпорядчих актах органів виконавчої влади.

      Час оприлюднення: 11 грудня 2019 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Реалізація в області державної політики у сфері освіти

   Семінар з питань реалізації державної політики у галузі освіти проведений Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів та Управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації 10 грудня 2019 р. Серед присутніх ‒ начальники відділів освіти об’єднаних територіальних громад та начальники відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення. У відкритті навчання взяли участь начальник Управління освіти і науки облдержадміністрації Микола Конопацький та директор Центру Володимир Бойко.  

  Увага учасників семінару концентрувалася на аспектах розвитку освітньої галузі в контексті реалізації Закону України «Про освіту» та Концепції Нової української школи. Водночас висвітлювалися актуальні питання атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

  Практичний аспект навчання стосувався роботи над Картою освітнього простору Чернігівщини, в рамках якої йшлося, зокрема, про створення опорних шкіл як  пріоритетного напряму у підвищенні рівня якості освіти. Також говорилося про доступ до якісної освіти дітей з особливими потребами. Окрім цього, учасникам семінару було наголошено на необхідності організації безпечності харчування в закладах освіти.

 

Час оприлюднення: 11 грудня 2019 р.

Виконавець: Казіміров Д.

конт. тел.: (0462) 676 052

Навчання новопризначених працівників органів місцевого самоврядування

   За професійною програмою підвищення кваліфікації в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з 9 по 13 грудня 2019 р. проходить навчання працівників апаратів виконкомів рад об’єднаних територіальних громад, міст обласного та районного значення, виконавчих апаратів районних рад (друга сесія).

   У програмі навчання передбачена низка тематичних зустрічей, присвячених питанням служби в органах місцевого самоврядування та організаційного забезпечення їхньої діяльності; управління особистою ефективністю та застосування технологій електронного врядування в роботі самоврядних інституцій. Також розглядатиметься вплив Угоди про асоціацію на аграрний бізнес,  розвиток сільських територій  та домогосподарств Чернігівщини; природно-техногенні загрози та заходи, щодо їх усунення і мінімізації.

  Під час тренінгів працівники органів місцевого самоврядування покращуватимуть свої вміння щодо командної роботи, оптимального використання робочого часу та прийняття рішень; а також опановуватимуть мистецтво публічного виступу. Ще одне практичне заняття стосуватиметься культури усного та писемного ділового мовлення.

   В рамках навчання його учасники беруть участь у зустрічах за “круглим столом”, де йдеться про Голодомор 1932‒1933 років як акт геноциду українського народу; тенденції розвитку та реалізації прав людини і громадянина в Україні, та міжнародній науково-практичній конференції “VIII Розумовські зустрічі”.

     Час оприлюднення: 10 грудня 2019 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Як запобігти корупційним правопорушенням на державній службі

  Незнання закону не звільняє від відповідальності, ‒ ця теза має пряме відношення до ситуацій з корупційними ризиками, що виникають в діяльності державних службовців. Про те, як не допустити таких порушень та яких норм антикорупційного законодавства варто дотримуватися, йшлося під час семінару «Забезпечення ефективності запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування». Навчання проведене Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації для службовців Головного управління державної казначейської служби України у Чернігівській області 9 грудня 2019 р.

  Під час спілкування корупція аналізувалася як явище, розглядалися «історії успіху» країн з мінімальним рівнем корупції та світові моделі її запобігання. Йшлося про передумови та причини виникнення корупції, місце України в світових рейтингах щодо уявлення її громадян про рівень корупції, порівняння з іншими країнами, розташованими на різних континентах.

  Державні службовці ознайомилися з останніми новаціями в антикорупційному законодавстві (ЗУ «Про запобігання корупції» та інші акти) та змінами, що вступатимуть в дію з нового року. Увага присутніх зверталася на відповідальність державних службовців за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень. Зокрема наголошувалося на необхідності бути пильними в ситуаціях, пов’язаних з конфліктом інтересів та на своєчасному поданні декларацій.

  Учасники навчання отримали роз’яснення щодо предмету конфлікту інтересів; чи настає відповідальність безпосередньо за конфлікт інтересів чи неповідомлення про нього; кого потрібно згадувати під час заповнення декларації та яке майно зазначати; як декларуються кредитні кошти та інші зобов’язання фінансового характеру.

  Час оприлюднення: 10 грудня 2019 року.

Виконавець: Казіміров Д.

конт. тел.: (0462) 676 052

 

ГМІНИ ТА ГРОМАДИ: ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ РОЗВИТКУ

   З 5 по 8 грудня 2019 р. в Польщі перебуватимуть представники органів місцевого самоврядування Менської, Плисківської, Сосницької об`єднаних територіальних громад Чернігівської області, а також міста Славутич – Київської. Їх запросила Асоціація гмін басейну річки Віслока, що працює на теренах Підкарпатського та Малопольського воєводств нашої західної сусідки.

  В травні цього року делегація польських війтів та бурмістрів відвідала Чернігівщину та висловила бажання розвивати партнерські відносини з українськими громадами в галузі економіки, культури, освіти, молодіжних обмінів та інших.

  За час, що минув, з допомогою Чернігівського центру підвищення кваліфікації вдалося досягнути домовленостей про укладання відповідних угод між: гміною Пільзно та Сосницькою громадою, гміною Бжостек та Плисківською громадою, гміною Жиракув та Менською громадою. Тож 6 грудня в місті Ясло зазначені гміни та громади в особі їх керівників підпишуть рамкові договори про співпрацю. Крім того, міська рада Славутича веде переговори з гміною Дембіца (очікується окрема декларація), ще кілька самоврядних спільнот цікавляться такими можливостями.

  Йдеться не лише про двосторонні контакти, але й можливість участь у різноманітних проектах у рамках програм Європейського Союзу, що сприятиме поширенню взаємовигідних людських контактів та розвитку територій.

  Час оприлюднення: 5 грудня 2019 р.

Виконавець: Бойко В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Вийшов шостий номер збірника наукових праць «Розумовські зустрічі»

  В Чернігові побачив світ шостий номер збірника наукових праць «Розумовські зустрічі». До нього увійшли матеріали доповідей з міжнародної конференції «Сьомі “Розумовські зустрічі”», що проходила в Чернігові 13 – 14 грудня 2018 р.

 В публікаціях щорічника висвітлюються питання, що стосуються змін в системі  державної служби та децентралізації влади в України; реформування адміністративно-територіального устрою України, вітчизняного та зарубіжного досвіду організації державного управління та місцевого самоврядування.

  Видання «Розумовських зустрічей» покликане об’єднувати здобутки експертів та практиків у сфері державного управління та місцевого самоврядування; підвищувати рівень обізнаності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та громадян, які цікавляться історією та сучасним розвитком державотворчих процесів в Україні. Оприлюднення цих матеріалів має на меті відновлення історичної та національної пам’яті, інформування населення про результати досліджень та популяризацію знань щодо основних етапів становлення адміністративно-територіального устрою та системи владних інституцій України, реформування системи державного управління та місцевого самоврядування.

  Cпівзасновниками видання є Сіверський центр післядипломної освіти, Інститут законодавства Верховної Ради України, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та Сіверський інститут регіональних досліджень.

 Випуск наступного номера збірника запланований за результатами міжнародної науково-практичної конференції «VIІІ “Розумовські зустрічі”», яка проходитиме 12 – 13 грудня 2019 р. в Чернігові та Козельці.

 

Час оприлюднення: 4 грудня 2019 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.:  (0462) 676-052

 

Іноземці та Україна або чому вдячність не має строку давності

  Вдячність та вміння дякувати за добро – ознака шляхетності людини та здорового суспільства зі стійкою системою моральних координат. Чому важливо бути вдячним та за що Україна має подякувати, наприклад, Гарету Джонсу, Фрітьофу Нансену, Джеймсу Мейсу, Єжи Гедройцю або Андрію Сахарову, Валерії Новодворській та іншим іноземцям?

  Саме про них та вдячність як дієвий спосіб відновлення історичної пам’яті йшлося під час презентації видання «День вдячності», яка відбулася в Чернігові 27 листопада 2019 р. В ній взяли участь науковці, освітяни, студенти, письменники, працівники органів влади, бібліотек, журналісти та громадські діячі з Чернігівщини.

  “Сьогодні ми проходимо досить складний етап нашої історії. Наступними поколіннями він буде оцінюватися з позиції того, чи правильно ми відповіли на виклики, врахували досвід та прийняли вірні рішення. Водночас ми долаємо глибу під назвою “Україна інкогніта”, згадуючи та водночас дякуючи людям, які були з нами в найбільш важкі часи”, – зазначила заступник голови Чернігівської облдержадміністрації Наталія Романова.

  “В своїй тисячолітній історії ми несемо напластування різних культур та часів. Щоб зрозуміти їх правильно та донести людям, маємо залучити інший формат бачення особистості в історії. Якщо скористатися цими знаннями правильно, вони допоможуть суспільству змінитися та поступово долати травми постгеноцидного суспільства, комплекс меншовартості, страх діяти та зрештою відновити моральне здоров’я народу”, – зауважила головний редактор газети “День” Лариса Івшина.

  “Вдячність  – це потужний інтелектуальний важіль, який може змінити духовну ситуацію в суспільстві.  Подяка нашим попередникам та сучасникам  як в Україні так і закордоном – це ознака сили, що дозволяє позбуватися комплексу меншовартості, притаманному постгеноцидному суспільству. Власне ця книга про людей, якими, ми, українці, маємо пишатися та кому зобов’язані подякувати”, – наголосив упорядник видання Ігор Сюндюков.

  Отже,  “День вдячності”. До недавнього комусь із персонажів цієї книги пощастило бути пошанованим у наукових працях та публіцистичних есе.  Про декого з іноземців читачі дізнаються вперше саме з її сторінок.

  Але дехто з них все ще чекає на належну подяку від України. Наприклад, Джеймс Мейс. Як зазначив один з авторів видання Володимир Бойко, Мейс був чи не єдиним американцем, який на початку 1990-х рр. приїхав до України робити не бізнес, а першим донести правду про страшний злочин проти її народу та лікувати його душевні рани.

  Правда змінює українське суспільство за допомогою відданих правді людей. В цьому процесі пам’ять і вдячність дуже тісно пов’язані, вони одна без одної не існують. В нашому минулому та сьогоденні є багато тих, хто заслуговує саме на вдячність, а не лише на критику та забуття.

  Час оприлюднення: 27 листопада 2019 р.

Виконавець: Казіміров Д.

конт. тел.: 676-052

Державна служба в органах виконавчої влади: новели законодавства

  «Питання проходження державної служби в органах виконавчої влади відповідно до вимог Закону України “Про державну службу”», − під такою назвою пройшов семінар в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 26 листопада 2019 р. Участь у навчанні взяли керівники та спеціалісти структурних підрозділів Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області.

  Обговорювалися зміни до нормативно-правових актів з питань управління персоналом, зокрема нововведення в порядку розроблення посадових інструкцій державних службовців категорій “Б” та “В”. Розглядалися засади дисциплінарної відповідальності державних службовців, підстави для притягнення службовця до відповідальності, порядок утворення та повноваження дисциплінарної комісії, ведення службового розслідування та формування дисциплінарної справи.

  Увага присутніх зверталася на підходи до оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій “Б” та “В”; новації, що стосуються проведення конкурсів на заміщення вакантних посад державної служби та інші зміни в законодавстві України щодо окремих питань проходження державної служби.

 

Час оприлюднення: 26 листопада 2019 року.

Виконавець: Казіміров Д.

конт. тел.: (0462) 676 052

Продовжуємо вивчати англійську мову

   Як відомо, англійська мова є однією з офіційних мов Європейського Союзу. Володіння нею стає дедалі необхіднішим для спілкування з іноземними колегами, отримання нової інформації або участі в проектах за міжнародної підтримки, де заявки на участь або аплікаційні форми подаються виключно англійською мовою.

  Саме це мотивує працівників органів державної влади та місцевого самоврядування (на яких покладені обов’язки щодо питань європейської та євроатлантичної співпраці) до участі у другій сесії навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації з англійської мови (напрям 6.020303 «Філологія»).

  Навчання проходить з 25 листопада до 6 грудня в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. На матеріалах з англійської мови, з опануванням відповідної термінології його учасники з’ясовуватимуть сутність, основні принципи європейської міграційної політики; переваги та недоліки міграції в Європі та положення трудового права.

  Вони покращуватимуть своє вміння щодо повсякденного спілкування англійською мовою під час  ознайомлення з із загальними цілями європейської сільськогосподарської політики; пріоритетними напрямками розвитку сільського господарства в контексті європейської інтеграції. Мова йтиме також про форми підтримки сільського господарства в ЄС та питання розвитку міжнародної торгівлі.

  Вивчення граматики англійської мови включатиме роботу над узгодженням часів; опрацювання часових форм Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect та Future Perfect; вживання означеного та неозначеного артикля; структур had better, would rather.

  Учасники навчання виконають серію практичних вправ, спрямованих на розвиток усного та письмового ділового спілкування. Вони тренуватимуться в написанні офіційних листів-пропозицій; листів-нагадувань та доповідей; листів-замовлень; особистих ділових листів (поздоровлення, висловлення, співчуття) та інших письмових звернень.

 

Час оприлюднення: 26 листопада 2019 р.

Виконавець:Казіміров Д.

конт. тел.: (0462) 676 052