28 років незалежності України: виклики та завдання сьогодення

Такою була тема міжрегіональної відеоконференції, яка відбулась в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 22 серпня 2019 року за участі представників центрів підвищення кваліфікації та науковців Чернігівської, Вінницької, Волинської, Кіровоградської, Полтавської та Херсонської областей.

Звертаючись з вітальним словом до учасників конференції, Володимир Бойко, директор Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, наголосив на необхідності враховувати історичний досвід, сприймаючи сучасні виклики для незалежності України.

День Незалежності пов’язує славетні сторінки минулого української держави з її майбутнім. Хоча з погляду історії, як зазначив Сергій Бутко, представник Українського інституту національної пам’яті у Чернігівській області, таким днем правомірно було б вважати 22 січня, оскільки в цей день у буремному 1918 році ІV Універсалом Української Центральної Ради була проголошена українська незалежність. Саме цю дату на відзначення незалежності пропонував наш земляк, Левко Лук’яненко, автор проекту Акту проголошення незалежності України, який ухвалила Верховна Рада Української РСР 24 серпня 1991 року. Тоді відбулось відновлення незалежності держави.

Сьогодні, на думку Івана Лопушинського, професора Херсонського Національного Технічного університету, ми знову стоїмо перед вибором, зважаючи на «зигзаги» руху нашого суспільства. І причина в тому, що ми досі не сформували українську націю на основі національної ідеї. Беззаперечно, діє формула «мова формує націю – нація будує державу – держава береже мову». Втрачаючи мову, держава втрачає важливі ознаки суверенітету.

До того ж, підкреслив Володимир Кравчук, доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, багато норм нашої Конституції (яку, до речі, кожний наступний президент намагається змінити) не мають законодавчого забезпечення (зокрема, статті про державні символи, про референдум та інші), і тому не можуть бути реалізованими в суспільстві. Особливо це стосується фундаментальних прав і свобод громадян. В результаті, відмітила Тамара Жалій, докторант кафедри правознавства Полтавського національного педагогічного університету, Україна – серед лідерів за зверненнями до Європейського суду з прав людини. І це в той час, коли перед Україною стоять серйозні виклики стосовно національної ідентичності, низьких соціальних стандартів, зростаючої трудової міграції, нестачі професіоналізму, досвіду і навичок у управлінців.

Валерій Кононенко, доцент Вінницького державного педагогічного університету, зауважив, що Україна – рубіж протистояння західної і східної цивілізацій. Щоб держава стала суб’єктом світової політики, управлінцям необхідно відмовитись від популізму, а народу – від бажання легко отримати миттєвий позитивний результат.

Лілія Рябовол, професор Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, відмітила, що державний суверенітет і державна незалежність – не тотожні поняття. Акт незалежності відображає зовнішній аспект державного суверенітету, заявляє про здатність держави приймати рішення самостійно, без зовнішнього тиску. Зважаючи на сьогоднішні виклики нашому суверенітету, необхідно докладати зусиль для збереження зовнішньої незалежності держави.

Учасники конференції були одностайні в тому, що оптимістичні перспективи розвитку незалежної і суверенної України необхідно розглядати в контексті глобалізації та інтеграції держави в світовий суспільно-політичний і економічний простір, ставлячи національні інтереси понад усе.

Завершилась відеоконференція фаховою дискусією представників регіональних центрів підвищення кваліфікації стосовно нагальних питань професійного навчання державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування. Адже саме професійна компетентність, досвід та навички публічних управлінців слугують розвитку держави та збереженню її суверенітету.

Час оприлюднення: 22 серпня 2019 р.

Виконавець: Н.Левченко

конт. тел.: (0462) 676 052

ЛЮДИНА, ЯКА СПРИЙМАЄ СЕБЕ ЯК ЗАСІБ НЕ МОЖЕ СПРИЙТАТИ ІНШИХ ЯК МЕТУ

Таку думку висловив Пьотр Кульпа – аудитор, радником Вищого Органу Аудиту (NIK) Республіки Польща – на відкритті семінару «Основи державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства України та залучення громадян до діяльності органів місцевої влади, висвітлення роботи органу в лади в соціальних мережах». Проводився він 20 серпня Чернігівським центром підвищення кваліфікації та Департаментом інформаційної діяльності облдержадміністрації для фахівців апаратів райдержадміністрацій та виконкомів рад ОТГ області. Всього в його роботі взяли участь 46 представників зазначених інституцій. Йшлося про інформування громадян щодо діяльності органів державної влади та місцевого само врядувань, а фактично – про побудову довіри між ними.

Звертаючись до слухачів, директор зазначеного Департаменту Ігор Слезко підкреслив – необхідною умовою розвитку громадянського суспільства є співпраця та партнерство між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та громадянами. Діджителізація суспільства, що стрімко розвивається, ставить у цьому сенсі нові виклики.

Перша частина навчання стосувалася роботи з відкритими базами даних. Начальник відділу інформаційно-комп`ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації Олександр Клименок детально розповів про вимоги законодавства, можливості та обмеження під час роботи з такого роду інформацією та відповів на численні питання слухачів щодо практичної сторони реалізації визначних державою норм та запобігання помилок.

Заступник директора Департаменту інформаційної діяльності Оксана Сердюк проаналізувала розміщення інформації про діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування на їхніх сайтах – виявилося, що більше питань виникає до наповнення змістом сторінок рад ОТГ, а деякі з них досі не мають власної веб-сайту. Втім громади доволі швидко навчаються. Тож учасники семінару головну увагу приділили шляхах подолання виявлених проблем.

Пьотро Кульпа зосередився на засадах організації влади та її комунікації з громадянами. Але почав знаний фахівець з іншого, а саме – привітав присутніх зі стрімким розвитком Чернігова за останні кілька років. Ймовірно, за його спостереженням, це найдинамічніше  зміни у такого роду містах в Європі, вони задають тональність для всього регіону. Це ніщо інше як ставка на якість життя, яка на думку, польського експерта, вже почала приносити результати. Якщо громада, залучаючи ресурси, стає ефективнішою та привабливішою порівняно зі своїми сусідами, то управлінець може забезпечити  підтримку мешканців протягом тривалого часу. Тому комунікація з соціумом життєво необхідна. Але той, хто хоче її вибудувати, повинен перш за все налагодити спілкування всередині своєї організації. А це можна зробити лише дбаючи про особистісне зростання та розвиток та збереження власної свободи.

Що ж до Україні в цілому, то вона переживає драматичне зіткнення двох систем управління – старої, закритої та зорієнтованої на залежність людини, до того ж – бідної (нею легше маніпулювати) та нової відкритою й зорієнтованої на вільну та заможну людини. За першої – люди бояться чиновників, за другої чиновники служать людям. Краща, ефективніша, сучасніша організація діяльності органів державної влади та місцевого дозволить забезпечить подолання існуючих проблем та не лише збагатить громадян, а й зробить становище України в світі міцнішим. Головне бачити себе як ціль, а в людях – потенціал для розвиту. Так ми стаємо європейцями, –  наголосив Пьотр Кульпа.

Час оприлюднення: 20 серпня 2019 р.

Виконавець: Бойко В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Запровадження системи электронного документообігу

В Куликівській селещній раді відбувся семінар на тему «Запровадження системи электронного документообігу в органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування» для праівників апарату виконавчого комітету ради об’єднаної територіальної громади старости, депутатів міської ради. Основною темою було питання запровадження сучасних інформаційних технологій в роботу органу місцевого самоврядування.

У семінарі були висвітлині переваги електронного документообігу на прикладі системи документообігу обласної державної адміністрації.

Семінар з питань запобігання корупції пройшов у Менській громаді

Виїзний семінар-тренінг «Забезпечення ефективності запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» проведенений Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 30 липня в Менській міській раді. До участі в навчанні запрошувалися працівники виконавчого комітету об’єднаної територіальної громади, старости та депутати селищної ради.

Мова йшла про становлення українського антикорупційного законодавства, зокрема поступовий перехід від поняття «боротьба з корупцією» до «запобігання корупції». Розглядалися положення ЗУ «Про запобігання корупції», відмінності в поняттях «корупційні порушення», «порушення, пов’язані з корупцією» та «неправомірна вигода», «близькі особи» та «члени сім’ї» тощо. Учасники семінару отримали роз’яснення щодо обмежень, встановлених діючим законодавством відносно осіб, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (отримання подарунків, сумісництво з іншими видами діяльності та ін.). 

Увага слухачів зверталася на особливості відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень. В цьому контексті були розглянуті санкції, встановлені Кодексом про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом України, зокрема в частині фінансового контролю. Представники місцевого самоврядування розібрали ситуації з виникненням потенційного або реального конфлікту інтересів та отримали практичні поради щодо його врегулювання.

Про права та обов’язки державних службовців говорили в Прилуках

   Знання законодавства про державну службу має ключове значення для державних службовців, – саме на цьому наголошувалося під час семінару-тренінгу, присвяченого основним засадам реформування державної служби, який пройшов у Прилуках 26 липня 2019 р. Захід проведено Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для державних службовців – працівників апарату, структурних підрозділів Прилуцької райдержадміністрації та інших категорій слухачів за визначенням району.

   В його рамках обговорювалися практичні аспекти застосування ЗУ «Про державну службу» та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання проходження державної служби, забезпечують захист прав та інтересів державних службовців, встановлюють порядок присвоєння рангів, подання та розгляду скарг, проведення перевірок в органах державної влади та ін.

   Увага присутніх зверталася на засади дисциплінарної відповідальності державних службовців. Зокрема, були розглянуті підстави для притягнення службовця до відповідальності, порядок утворення та повноваження дисциплінарної комісії, ведення службового розслідування та формування дисциплінарної справи.

 Невід’ємною складовою в роботі державних службовців є також оцінювання результатів їхньої діяльності.
Наголошувалося на необхідності визначення реальних завдань для працівників органів державної влади, проведення моніторингу їх виконання та головне – уникнення формальних підходів до процедури оцінювання. Також говорилося про зміни до Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затверджені постановою Кабміну № 591 від 10 липня 2019 р.

   На запитання учасників семінару відповідала Ірина Галайко – заступник начальника Міжрегіонального управління Нацдержслужби у м. Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

 

Час оприлюднення: 26 липня 2019 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Дисциплінарна відповідальність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Врегулювання конфлікту інтересів

Суспільна значимість завдань, поставлених перед публічними службовцями, зобов’язує до належного їх виконання. Інститут дисциплінарної відповідальності є тим механізмом, який спонукає особу дотримуватись правил і вимог, встановлених законодавством.

Практичні аспекти державної політики у сфері додержання встановлених правових та соціальних норм при виконанні функцій держави та місцевого самоврядування були розглянуті в ході тематичного короткотермінового семінару – тренінгу «Дисциплінарна відповідальність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Врегулювання конфлікту інтересів», який відбувся у Прилуцькій міській раді 18 липня 2019 року.

За участі кваліфікованих тренерів – спеціалістів юридичного відділу апарату Чернігівської облдержадміністрації – учасники семінару обговорили практичні аспекти застосування нормативно-правових актів, що регулюють питання притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування.

Значну увагу було приділено способам запобігання та врегулювання конфлікту інтересів при виконанні особою службових чи представницьких повноважень з метою запобігання впливу  на об’єктивність чи неупередженість прийняття рішень та вчинення дій під час виконання наданих повноважень.

Час оприлюднення: 18 липня 2019 р.

Виконавець: Левченко Н.

конт. тел.: (0462) 676 052

Правове регулювання відносин між роботодавцями та найманими працівниками

Актуальні питання державної політики у сфері соціально-трудових відносин, які виникають в процесі управлінської діяльності в умовах об’єднаної територіальної громади розглядали учасники семінару-тренінгу, який проводив Чернігівський Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для працівників апарату виконкому Городянської міської ради 17 липня 2019 року.

         Особливості регулювання відносин між роботодавцями та найманими працівниками учасники тренінгу обговорювали з Тимощенко Катериною Михайлівною – заступником директора – начальником управління праці та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.

         Мова йшла також про необхідність соціального діалогу між суб’єктами управління, господарювання і жителями територіальної громади у сфері соціально-економічних та трудових відносин.

Час оприлюднення: 17 линя 2019 року
Виконавець: Левченко Н.
конт. тел.: (0462) 676 052

Новації законодавства у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

    Тематичний короткотерміновий семінар «Актуальні питання та новації законодавства у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Вимоги до складання службових документів. Проходження державної служби. Щодо правових аспектів дотримання антикорупційного законодавства державними службовцями» проведений Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів спільно з Головним територіальним управлінням юстиції в області 15 липня 2019 р. Участь у відкритті взяли директор Центру, кандидат історичних наук Володимир Бойко та заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації В’ячеслав Хардіков.

     Увага присутніх ‒ державних службовців відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації, районних, міськрайонних, міського відділів державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, зверталася на актуальні питання законодавства у сфері державної реєстрації актів цивільного стану; вимоги до складання службових документів. Далі обговорювалися особливості проходження державної служби та правові аспекти дотримання антикорупційного законодавства державними службовцями.

       Час оприлюднення: 15 липня 2019 року.

       Виконавець: Казіміров Д.В.

       конт. тел.: (0462) 676 052

Семінар з питань запобігання корупції пройшов у Козельці

   Виїзний семінар-тренінг «Забезпечення ефективності запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» проведено Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 9 липня в Козельці. Серед присутніх ‒ працівники виконавчого комітету Козелецької об’єднаної територіальної громади, старости та депутати селищної ради.

  Насамперед в короткій ретроспективі була окреслена еволюція українського антикорупційного законодавства, зокрема перехід від поняття «боротьба з корупцією» до «запобігання корупції». Аналізувалися положення сучасного ЗУ «Про запобігання корупції», відмінності в поняттях «корупційні порушення», «порушення, пов’язані з корупцією» та  «неправомірна вигода», «близькі особи» та «члени сім’ї» тощо.

  Увага слухачів зверталася на обмеження, встановлені діючим законодавством щодо осіб, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (отримання подарунків, сумісництво з іншими видами діяльності та ін.). Розглядалися особливості  відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень. Говорилося про санкції, встановлені Кодексом про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом України, зокрема в частині фінансового контролю. Окрім цього, учасники семінару розібрали ситуації з виникненням потенційного або реального конфлікту інтересів та отримали практичні поради щодо його врегулювання.

       Час оприлюднення: 10 липня 2019 року.
Виконавець: Казіміров Д.В.
конт. тел.: (0462) 676 052

«Використання альтернативних джерел енергії та енергозбереження»

Виїзний семінар-тренінг під такою назвою провів Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для працівників виконавчого комітету, старост, депутатів Варвинської селищної ради.

          Під час семінару обговорили такі питання: нормативно – правова  база з питань енергозбереження; світовий досвід використання альтернативних джерел енергії; технічно досяжний потенціал використання альтернативних джерел енергії Чернігівської області; енергоефективність та енергоаудит житлових будівель; оптимізація схем теплопостачання: приклади міст України; фінансування впровадження заходів з застосуванням альтернативних джерел енергії.

Провів навчання Сергій Зінченко – керівник осередку громадського об’єднання Асоціації енергоаудиторів в Чернігівській області, керівник проектів науково-виробничого підприємства «Енергоіновація

      Час оприлюднення: 05 липня 2019 року.
Виконавець: Коваленко Н.В.
конт. тел.: (0462) 676 052