Розробка концепції сталого розвитку ОТГ, міста/селища

Семінар-консультація для голів об’єднаних територіальних громад (ОТГ) та голів громад, що готуються до об’єднання, проходить в Чернігові 19-20 вересня 2017 р. Захід організований Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у рамках реалізації проекту «Сталий розвиток об’єднаних територіальних громад Чернігівської області» за підтримки Фонду Ганса Зайделя. Його метою є ознайомлення керівників місцевого самоврядування з принципами розробки концепції сталого розвитку ОТГ та створення ними проектів концепцій  розвитку ОТГ.

На початку семінару голова правління ГО «Інститут врядування», консультант з управління та модератор дискусій Анатолій Чемерис нагадав, що один з аспектів сталого розвитку та, відповідно, один з головних принципів у роботі голови територіальної громади – не зупинятися на досягнутому та працювати на перспективу.

Керівники місцевого самоврядування дізнаються про складові концепції розвитку ОТГ, її практичне застосування та принципи розробки концепції розвитку ОТГ в рамках регіональних стратегічних пріоритетів. Впродовж серії наступних практичних занять очільники територіальних громад визначатимуть стратегічні пріоритети та формуватимуть проекти концепцій розвитку ОТГ з подальшим проведенням SWOT-аналізу в їхньому контексті. Наостанок учасники семінару дізнаються про можливості використання  концепцій розвитку ОТГ у виборчій кампанії та в практиці розроблення планів соціально-економічного  розвитку.

Соціально-психологічні аспекти діяльності державного службовця

Про соціально-психологічні аспекти діяльності працівників органів державної влади йдеться під час тематичного короткострокового семінару, який проводиться Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для спеціалістів апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації з 19 по 20 вересня 2017 р.

Програмою семінару передбачена серія практичних занять та тренінгів, під час яких висвітлюватимуться психологічні особливості процесу управління в умовах змін; лідерство як соціально-психологічний феномен; тайм-менеджмент як технологія організації робочого часу державного службовця.

Учасники семінару дізнаються про складові професійної мотивації та цілепокладання; значення вербального, невербального спілкування, дотримання норм ділової етики; культури ділового мовлення у професійній діяльності та кар’єрному зростанні державного службовця. Державні службовці отримають поради щодо вирішення конфліктних ситуацій; застосування критики та компліментів та маніпуляції, що можуть траплятися в процесі ділового спілкування.

Час оприлюднення: 19 вересня 2017 року

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Забезпечення ефективності та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування

Виїзний семінар з питань запобігання корупції проведений Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів в у Варвинському районі 15 вересня 2017 р. Серед слухачів – посадові особи місцевого самоврядування, державні службовці місцевих органів виконавчої влади та інших категорій слухачів за визначенням району. Участь у відкритті та роботі семінару взяв керівник апарату Варвинської райдержадміністрації Олександр Філоненко.

Увага присутніх зверталася на повноваження спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування; особливості відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень; положення щодо запобігання та врегулювання  конфлікту інтересів. Також мова йшла про справочинство в діяльності органів державної влади та  органів місцевого самоврядування, на яких покладено обов’язки з організації роботи щодо запобігання та протидії проявам корупції.

Час оприлюднення: 18 вересня 2017 року

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Основні засади реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування України

Постійно діючий семінар щодо засад реформування державної служби та служби органах місцевого самоврядування проводиться Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з 13 по 14 вересня 2017 р. До участі в заході запрошені керівники апаратів райдержадміністрацій, керуючих справами виконавчих апаратів Чернігівської, Ніжинської, Прилуцької, Новгород-Сіверської міських рад.

Обговорюватимуться питання кадрового забезпечення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; практичні аспекти реалізації ЗУ «Про доступ до публічної інформації»; дотримання норм ЗУ «Про державну таємницю» в практичній роботі; вимоги до секретного діловодства в системі збереження державної таємниці і документального забезпечення в органах виконавчої влади.

Також мова йтиме про організаційно-масову роботу в органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування як складову реалізації реформи державного управління; планування та проведення заходів з територіальної оборони. Під час практичних занять увага слухачів звертатиметься на засади ефективного керівництва та лідерства в структурі органів влади; професійну мотивацію і цілепокладання в державному управлінні; культуру усного та писемного ділового мовлення працівників органів державної влади та місцевого самоврядування.

Час оприлюднення: 13 вересня 2017 року

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Питання комунальної власності

12 вересня 2017 року центром підвищення кваліфікації кадрів проведено навчання посадових осіб місцевого самоврядування, державних службовців місцевих органів виконавчої влади, інших категорій слухачів за визначенням Бобровицького району за програмою тематичного короткотермінового семінару-тренінгу «Питання комунальної власності та управління спільною власністю територіальних громад».

У відкритті та роботі семінару взяв участь заступник голови Бобровицької районної ради Ткаченко Андрій Леонідович.

Під час виїзного заняття посадовці розглянули актуальні питания ефективного управління та розпорядження об’єктами комунальної власності, приватизації комунального майна, порядок відчуження та списання основних засобів, що перебувають у комунальній власності.

Особливу зацікавленість у присутніх викликало питання – оренда комунального майна.

Семінар проводили Гаврилко Микола Петрович – начальник відділу обліку, відчуження та управління майном обласної ради Управління комунального майна Чернігівської обласної ради та Нетреба Олександр Іванович – начальник відділу орендних відносин та організації розрахунків Управління комунального майна Чернігівської обласної ради.

Час оприлюднення: 13 вересня 2017 року.
Виконавець: Карпенко Т.К. конт. тел.: (0462) 676-052

Навчання землевпорядників сільських, селищних, міських рад та об’єднаних територіальних громад

За професійною програмою підвищення кваліфікації в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 11 – 15 вересня 2017 р. проводиться навчання землевпорядників сільських селищних рад сільських, селищних, міських рад (міст обласного та районного підпорядкування), об’єднаних територіальних громад (ІІ сесія).

Увага слухачів звертатиметься на методику та правові засади проведення нормативної грошової оцінки земель; процедуру затвердження і оприлюднення оцінки; проведення земельних торгів. Землевпорядники дізнаються про порядок визначення форм власності на землю та механізми реалізації права власності на землю громадянами; вирішення земельних спорів, встановлення земельних сервітутів під розміщення тимчасових споруд та МАФів. Розглядатимуться методичні засади складання проектів формування землеволодінь та землекористувань; оренди земель як важливої складової розвитку земельних відносин і соціального захисту селян та створення громадських пасовищ; актуальні питання щодо державної реєстрації прав на земельні ділянки.

Землевпорядники ознайомляться також  із положеннями ЗУ «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію»; засадами благоустрою населених пунктів та територій; методикою оподаткування земельних ділянок для фізичних та юридичних осіб; можливостями використання альтернативних джерел енергії Чернігівської області та повноваженнями органів місцевого самоврядування у забезпеченні громадського порядку та дотриманні правил пожежної безпеки у територіальній громаді. На завершення навчання його учасники пройдуть комп’ютерне тестування та отримають свідоцтва про підвищення кваліфікації.

Час оприлюднення: 11 вересня 2017 р.

Виконавець:Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Застосування альтернативних джерел теплової енергії та енергоощадних технологій

Тематичний короткотерміновий семінар з питань впровадження електронного документообігу проведений Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з 7 по 8 вересня 2017 р. для голів територіальних громад.

Під час семінару мов йшла про наявний потенціал щодо застосування альтернативних джерел енергії Чернігівської області; програми підтримки населення до впровадження енергоефективних заходів; енергоефективність та енергоаудит житлових приміщень; особливості використання фотоелектричних перетворювачів («сонячних панелей») в якості джерела електричної енергії («зелений» тариф).

Окрім цього, обговорювалися положення нормативно-правової бази з питань енергозбереження, шляхи залучення інвестицій у сфері енергозберігаючих технологій; фінансування впровадження заходів із застосуванням альтернативних джерел енергії; застосування альтернативних джерел енергії в бюджетних будівлях та оптимізації схем теплопостачання.

Час оприлюднення: 8 вересня 2017 року

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Стратегічне планування та міжмуніципальне співробітництво як пріоритети діяльності місцевої влади

Про пріоритетні напрями діяльності місцевої влади з розвитку територій в умовах асоціації України з ЄС йшла мова під час однойменного тематичного семінару, що відбувся 6 вересня в місті  Борзна.

Учасники заходу, а саме голови територіальних громад, працівники Борзнянської районної ради та районної державної адміністрації проаналізували питання розвитку територій, атрибути стратегічного управління, зокрема, детально зупинилися на основних аспектах стратегічного планування, розглянули основні етапи процесу, такі як аналіз, планування, впровадження, звернули увагу на основні розділи в документі стратегії.

Ознайомилися присутні й з Законом України «Про співробітництво територіальних громад», а також розглянули можливі напрями міжмуніципального співробітництва в своєму регіоні, серед яких організація збору та вивезення твердих побутових відходів, спільне фінансування ремонту доріг, надання первинної медико-санітарної допомоги, придбання пожежної машини тощо.

Семінар, організований Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації,  проведений радниками з питань децентралізації та регіонального розвитку ВП «Центр розвитку місцевого самоврядування».

 

Час оприлюднення: 6 вересня 2017 року.
Виконавець:Чабак Л.А.
конт. тел.: (0462) 676 052

Запровадження системи електронного документообігу в органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування

Тематичний короткотерміновий семінар з питань впровадження електронного документообігу проводиться Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з 6 по 8 вересня 2017 р. До участі у навчанні запрошені секретарі сільських, селищних, міських рад області.

Тематика семінару охоплюватиме основи електронного врядування та його технології; впровадження ІТ-менеджменту в умовах модернізації державної служби та служби в органах місцевого самоврядування та застосування системи електронного документообігу (ведення довідників, робота з кореспонденцією тощо). Також секретарі ознайомляться з правилами безпечної роботи в Інтернеті та захисту комп’ютерів від вірусів (налаштування операційної системи, антивірусні програми).

В рамках навчанння заплановано висвітлення таких питань, як основні аспекти закону «Про службу в органах місцевого самоврядування»; регламент органу місцевого самоврядування; фінансові аспекти реформи місцевого самоврядування; новації міністерства юстиції України в сфері державної реєстрації актів цивільного стану та нововведення в законодавстві у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації прав.

Час оприлюднення: 6 вересня 2017 року

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Навчання новопризначених спеціалістів

За професійною програмою підвищення кваліфікації в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів розпочалося навчання новопризначених спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчого апарату обласної, районних рад, виконкомів (міст обласного та районного значення), селищних рад, об’єднаних територіальних громад.

Під час першої сесії з 4 по 8 вересня державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування ознайомляться з традиціями публічного управління в Україні (історія владних інституцій Чернігово-Сіверщини); конституційно-правовими засадами публічного управління та адміністрування в Україні на сучасному етапі. Висвітлюватимуться особливості державної політики України в сфері запобігання корупції, корупційні ризики в діяльності публічних службовців;

державні організаційно-правові механізми забезпечення принципу рівноправності жінок і чоловіків у суспільстві та організація роботи зі зверненнями громадян. Також розглядатимуться принципи надання безоплатної вторинної правової допомоги; правові засади державної політики енергозбереження, запровадження енергозберігаючого обладнання та технологій в регіоні; стан, перспективи, тенденції розвитку туризму та самобутності територіальних громад.

Програмою навчання запланована серія тренінгів, що стосуватимуться формування позитивного іміджу органів публічної влади; лідерства як соціально-психологічного феномену; принципів та методів побудови ефективних комунікацій;  управління особистою ефективністю, конфліктними ситуаціями та соціальних аспектів запобігання торгівлі людьми. Тематика практичних занять охоплюватиме питання культури усного та писемного ділового мовлення; можливості застосування сучасних інформаційних технологій в роботі органів державної влади та місцевого самоврядування.

Час оприлюднення: 4 вересня 2017 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052