• Тестування в рамках конкурсу на заміщення вакантних посад
  Тестування в рамках конкурсу на заміщення вакантних посад
 • Науково-практичної конференції до 1025-ї річниці хрещення Київської Русі, що відбулася 5 червня 2013
  Науково-практичної конференції до 1025-ї річниці хрещення Київської Русі, що відбулася 5 червня 2013
 • Голови територіальних громад Чернігівщини Дюнкельсбюлі
  Голови територіальних громад Чернігівщини Дюнкельсбюлі
 • Презентації збірки праць Романа Бжеського «Прелюдія поступу»
  Презентації збірки праць Романа Бжеського «Прелюдія поступу»
 • Документальний телефільм «Українські голови в Баварії»
  Документальний телефільм «Українські голови в Баварії»
 • Документальний серіал «Європейські традиції міського самоврядування в Україні»
  Документальний серіал «Європейські традиції міського самоврядування в Україні»
 • Експертні зустрічі з питань обговорення пріоритетів урядової політики
  Експертні зустрічі з питань обговорення пріоритетів урядової політики

Основні завдання Центру

Центр виконує функції регіонального навчального і науково-методичного закладу системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємств, організацій (установ, закладів). Його сновними завданнями є:

 • провадження освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову, культурну, консультативну, методичну діяльність;

 • надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядуванння, працівникам підприємств, установ, організацій (далі – слухачі), що включає перепідготовку, спеціалізацію, підвищення кваліфікації, стажування відповідно до законодавства;

 • надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги органам державної влади та органам місцевого самоврядування.

Відповідно до основних завдань Центр:

 • визначає зміст освіти з урахуванням потреб замовників відповідно до державних стандартів освітньої галузі;

 • визначає форми та засоби проведення навчального процесу;

 • затверджує навчальні програми післядипломної освіти за погодженням із замовниками, Міністерством освіти і науки України та (стосовно державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування) Головдержслужбою;

 • розробляє та погоджує із засновниками і Головдержслужбою щорічні плани-графіки підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування;

 • залучає до проведення занять висококваліфікованих фахівців навчальних закладів, у тому числі іноземних, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій України та області;

 • співпрацює з навчальними закладами, у тому числі іноземними, в галузі післядипломної освіти;

 • укладає з підприємствами, іншими юридичними та фізичними особами договори про надання освітніх послуг;

 • надає освітні та інші платні послуги, передбачені законодавством;

 • провадить видавничу діяльність;

 • у межах своєї компетенції провадить наукову та методичну діяльність:
  1) організовує та бере участь у проведенні наукових, науково-методичних, науково-практичних конференцій, симпозіумів, інших заходах за участю вітчизняних та іноземних фахівців;
  2) організовує разом із заінтересованими організаціями підготовку і публікацію наукових і науково-методичних праць;
  3) розробляє і запроваджує програми наукової діяльності, бере участь за договорами у загальнодержавних програмах наукових досліджень, а також проводить дослідно-експериментальні та наково-практичні роботи на замовлення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій тощо;

 • бере участь у заходах в рамках міжнародного співробітництва;

 • взаємодіє з Центром сприяння інституційному розвитку державної служби з питань:
  1) удосконалення системи щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань та запровадження незалежного оцінювання кандидатів на посади державних службовців під час добору, призначення та просування їх по службі;
  2) організації підвищення кваліфікації та перепідготовки державних службовців;
  3) організації проведення наукових досліджень і прикладних розробок у сфері державної служби;
  4) поширення інформації з питань державної служби, адміністративної реформи та розвитку інституцій у

 • контексті європейської інтеграції, впровадження передового вітчизняного і міжнародного досвіду;

 • взаємодіє з територіальним управлінням державної служби в області за напрямами: 
  1) вивчення потреби місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у підвищенні кваліфікації та перепідготовці державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування; 
  2) надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги у галузі післядипломної освіти; 
  3) ведення комп‘ютерного кількісного обліку державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, які пройшли навчання у центрі; 
  4) проведення наукової та аналітичної роботи; 
  5) поширення досвіду роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань організації післядипломної освіти; проводить іншу діяльність, яка відповідає основним завданням Центру і не суперечить законодавству.

 

Читати далі