Вересень

Термін навчання Найменування посад К-сть год. Вид підвищення кваліфікації, назва програми, відомості Сертифікати
01.02.2009 Працівники апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих апаратів рад  територіальних громад, районних рад,  відповідальні за роботу зі зверненнями громадян 8 СКППК. Робота зі зверненнями громадян та забезпечення доступу до публічної інформації
06.09.2009 Новопризначені спеціалісти апаратів виконкомів рад територіальних громад, їх структурних підрозділів,виконавчих апаратів районних рад (друга група) 22 ЗПППК Навчання за професійною програмою підвищення кваліфіка-ції для вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування  (перша сесія)
07.08.2009 Державні службовці місцевих державних адміністрацій 8 СКППК. Професійний розвиток державного службовця, щорічне оцінювання та виконання індивідуальної програми
09.09.2022 Працівники апарату ради територіальної громади, її структурних підрозділів, старости, депутати (Носівська міська рада) 6 КППК. Енергозбереження. Мо-жливості використання місцевих відновлювальних джерел енергії в умовах воєнного стану.
12-30.09 Державні службовці місцевих дер-жавних адміністрацій, посадові особи органів місцевого самоврядування області, депутати місцевих рад 30 ЗКППК Комунікативна компетентність посадовця (дистанційна форма на платформі Moodle)  Завантажити
13-14.09 Державні службовці місцевих дер-жавних адміністрацій, посадові особи органів місцевого самоврядування області 8 СКППК. Використання інстру-ментів Google та інших відда-лених прикладних електронних засобів
14-30.09 Новопризначені спеціалісти апарату,  структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій (категорія В) (друга група) 22 ЗПППК Навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації для вперше призначених на посади державної служби категорії «В» (друга сесія)
15-16.09 Державні службовці місцевих державних адміністрацій, посадові особи органів місцевого самоврядування області 12 ЗКППК. Ділове українське мовлення в публічному управлінні. Завдання іспитів на рівень володіння державною мовою
15-16.09 Голови територіальних громад (їхні заступники, секретарі рад) КППК. Як активізувати бізнесову та іншу господарську діяльність мешканців громад за умов війни (очне навчання).  В рамках проєкту «Підвищення ефективності та результативнос-ті діяльності територіальних гро-мад за умов війни: виклики та від-повіді» (за підтримки фонду Ган-нса Зайделя (Баварія, Німеччина)
16.09.2022 Працівники апарату ради територіальної громади, її структурних підрозділів, старости, депутати (Кіптівська сільська рада) 6 КППК. Управління проєктним циклом – від ідеї до звітності
19-30.09 Спеціалісти апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та виконкомів місцевих рад, на яких покладено обов’язки щодо питань європейської та євроатлантичної інтеграції (друга група) 36 ЗПППК Навчання за професійною програмою підвищення кваліфіка-ції «Англійська мова для публічної служби» (перша сесія)
20.09.2022 Працівники апарату ради територіальної громади, її структурних підрозділів, старости, депутати (Ніжинська міська рада) 6 КППК. Енергозбереження. Можливості використання місцевих відновлювальних джерел енергії в умовах воєнного стану.
20-21.09 Працівники апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих апаратів рад  територіальних громад, районних рад, на яких покладено обов’язки щодо здійснення документо-обігу та контролю 12 СКППК. Організація роботи з документами та контроль в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування
21.09.2022 Начальники відділів (завідувачі секто-рів) управління персоналом апарату, структурних підрозділів обласної дер-жавної адміністрації, апарату районних державних адміністрацій, державні слу-жбовці, на яких покладено обов’язки щодо здійснення кадрової роботи 6 ЗКППК. Управління персоналом на державній службі (третє заняття)
21-23.09 Працівники профільних структурних підрозділів виконкомів рад терито-ріальних громад та райдержадмі-ністрацій, відповідальні за роботу з розвитку фізичної культури та спорту 16 СКППК. Реалізація державної політики підтримки розвитку дітей, молоді та спорту. Національно-патріотичне виховання
22.09.2022 Працівники апарату ради територіальної громади, її структурних підрозділів, старости, депутати (Козелецька селищна рада) 6 КППК. Новели земельного законодавства України та використання майна комунальної власності
23.09.2022 Працівники апарату ради територіальної громади, її структурних підрозділів, старости, депутати (Березнянська селищна рада) 6 КППК. Актуальні питання земельних правовідносин в умовах воєнного стану
27-28.09 Працівники профільних структурних підрозділів  апаратів виконкомів рад територіальних громад, районних державних адміністрацій 8 СКППК. Законодавчі новації в системі соціального захисту, надання соціальних послуг та практика їх застосування
27-28.09 Державні службовці місцевих державних адміністрацій, посадові особи органів місцевого самоврядування області 8 СКППК. Адаптація України до санітарних та фітосанітарних норм ЄС. Поводження з твердими побутовими відходами
27-30.09 Державні службовці апарату,  структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, посадовці апаратів виконкомів рад територіальних громад (друга група) 24 ЗПППК Навчання за професійною програмою підвищення каліфі-кації  «Цифрова грамотність та комунікативна компетентність посадовця» (один раз на три роки) (перша сесія)
27-30.09 Старости старостинських округів територіальних громад (друга група) 24 СПППК Навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації   «Староста як місцевий лідер: правовий статус, повноваження, відповідальність»   (один раз на три роки) (перша сесія)
28.09.2022 Голови (депутати) постійних комісій рад  територіальних громад, районних рад з питань бюджету та фінансів 8 СКППК. Складання, розгляд та затвердження місцевих бюджетів, оцінка результативності бюджетних програм
28-29.09 Головні бухгалтери, бухгалтери апаратів виконкомів рад територіальних громад, їх структурних підрозділів, виконавчих апаратів районних рад 8 СКППК. Бухгалтерський облік та звітність в органах місцевого самоврядування: новели законодавства
29-30.09 Головні бухгалтери, бухгалтери апарату та структурних підрозділів облдерж-адміністрації, районних державних адміністрацій 8 СКППК. Бухгалтерський облік та звітність в державних органах, система подання електронної звітності
30.09.2022 Працівники апарату ради територіальної громади, її структурних підрозділів, старости, депутати (Олишівська селищна рада) 6 КППК. Актуальні питання земельних правовідносин в умовах воєнного стану

 

Серпень

Термін навчання Найменування посад К-сть год. Вид підвищення кваліфікації, назва програми, відомості Сертифікати
03.08 Державні службовці департаментів облдержадміністрації: фінансів; екології та природних ресурсів; соціального захисту населення; Служби у справах дітей 2 СКППК Законодавство у сфері державної служби: існуючі процедури та новели (третє заняття)  Завантажити
03.08 Працівники апарату ради територіальної громади, її структурних підрозділів, старости, депутати (Іванівська сільська рада) 6 КППК. Комунікація та взаємодія в органі місцевого самоврядування за умов воєнного стану  Завантажити
04-05.08 Державні службовці місцевих державних адміністрацій, посадові особи органів місцевого самоврядування області 8 ЗКППК. Як реалізувати принцип гендерної рівності в організації роботи та в діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування  Завантажити
05.08 Державні службовці департаментів обласної державної адміністрації: економ. розвитку; агропромислового розвитку; інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю; енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства; Управлінь: капітального будівництва; містобудування та архітектури; Державного архіву області 2 СКППК Законодавство у сфері державної служби: існуючі процедури та новели (третє заняття)  Завантажити
08-26.08 Депутати місцевих рад 30 ЗКППК Депутат місцевої ради: статус, повноваження, організація роботи (дистанційна форма на платформі Moodle)  Завантажити
08-10.08 Державні службовці місцевих державних адміністрацій, посадові особи органів місцевого самоврядування області 12 ЗКППК. Соціально-психологічні аспекти діяльності посадовця  Завантажити
09.08 Державні службовці апарату облдержадміністрації; департаментів обласної державної адміністрації: культури і туризму, національностей та релігій; з питань цивільного захисту та оборонної роботи; сім’ї, молоді та спорту; управлінь: освіти і науки; охорони здоров’я; відділу внутрішнього аудиту 2 СКППК Законодавство у сфері державної служби: існуючі процедури та новели (третє заняття)  Завантажити
09.08 Працівники апарату ради територіальної громади, її структурних підрозділів, старости, депутати (Городнянська міська рада) 6 КППК. Управління проектним циклом – від ідеї до звітності  Завантажити
10-11.08 Державні службовці місцевих державних адміністрацій, посадові особи органів місцевого самоврядування області 8 ЗКППК. Забезпечення ефективності протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування  Завантажити
11.08 Працівники апарату ради територіальної громади, її структурних підрозділів, старости, депутати (Тупичівська сільська рада) 6 КППК. Комунікація та взаємодія в органі місцевого самоврядування за умов воєнного стану
12.08 Посадові особи Чернігівської міської ради, її виконавчих органів 2 СКППК. Місцеве самоврядування як основа демократичного розвитку суспільства (третє заняття)

 

 

17.08 Працівники апарату ради територіальної громади, її структурних підрозділів, старости, депутати (Сосницька селищна рада) 6 КППК. Управління проектним циклом – від ідеї до звітності  Завантажити
16-19.08 Старости старостинських округів територіальних громад  (перша група) 24 СПППК Навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації   «Староста як місцевий лідер: правовий статус, повноваження, відповідальність» (один раз на три роки) (І сесія)
17, 23, 30.08 Секретарі сільської, селищної, міської ради 16 СКППК. Організація роботи ради  територіальної громади (перше заняття)
18-19.08 Державні службовці місцевих державних адміністрацій, посадові особи органів місцевого самоврядування області 8 ЗКППК. Організація діяльності посадовця: ефективне планування роботи та орієнтація на результат  Завантажити
22-23.08 Державні службовці місцевих державних адміністрацій, посадові особи органів місцевого самоврядування області 8 СКППК. Правові та практичні аспекти публічних закупівель в Україні
25-26.08 Державні службовці місцевих державних адміністрацій, посадові особи органів місцевого самоврядування області 6 СКППК. Інформаційна безпека: захист систем обробки та зберігання даних
26.08 Працівники апарату ради територіальної громади, її структурних підрозділів, старости, депутати (Сновська міська рада) 6 КППК. Управління проектним циклом – від ідеї до звітності
26.08 Адміністратори та працівники ЦНАПів, особи, яких визначено відповідальними за організацію діяльності ЦНАПу територіальних громад 8 СКППК. Новітній ЦНАП громади – вимоги до організації та змісту роботи  Завантажити
30.08 Працівники апарату ради територіальної громади, її структурних підрозділів, старости, депутати (Кіптівська сільська рада) 6 КППК. Управління проектним циклом – від ідеї до звітності
31.08 Начальники відділів (завідувачі секторів) управління персоналом апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, апарату районних державних адміністрацій, державні службовці, на яких покладено обов’язки щодо здійснення кадрової роботи 6 ЗКППК. Управління персоналом на державній службі (третє заняття)

 

Липень

Термін навчання Найменування посад К-сть год. Вид підвищення кваліфікації, назва програми, відомості Сертифікати
01.07 Начальники юридичних відділів апаратів виконкомів рад територіальних громад, апаратів райдержадміністрацій або спеціалісти, на яких покладено обов’язки юридичного супроводу діяльності органу державної влади чи місцевого самоврядування 8 СКППК. Нормативно-правове забезпечення діяльності органів місцевої державної влади та органів місцевого самоврядування  Завантажити
04-15.07 Новопризначені державні службовці апарату,  структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій (категорія Б) 22 ЗПППК Навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації для вперше призначених на посади державної служби категорії «Б» (друга сесія)

 

05-06.07 Державні службовці місцевих державних адміністрацій, посадові особи органів місцевого самоврядування області 8 СКППК. Законодавство України про працю: відносини у сфері зайнятості населення  Завантажити
06.07 Державні службовці місцевих державних адміністрацій, посадові особи органів місцевого самоврядування області 8 СКППК. Адміністративні правопорушення, пов`язані з конфліктом інтересів: законодавство та судова практика  Завантажити
07-08.07 Державні службовці посад категорії «В» апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій,  працівники апаратів виконкомів рад  територіальних громад та їх структурних підрозділів, виконавчих апаратів районних рад 8 ЗКППК. Сприйняття змін персоналом та опір змінам  Завантажити
07-08.07 Керівники та спеціалісти відділів архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, працівники, відповідальні за зазначений напрям роботи 8 КППК. Застосування геоінформаційних систем в роботі органів місцевого самоврядування  Завантажити
08.07 Працівники апарату ради територіальної громади, її структурних підрозділів, старости, депутати (Менська міська рада) 6 КППК. Підготовка та реалізація проєктів з енергозбереження у бюджетній сфері. Енерго-менеджмент  Завантажити
12.07 Працівники апарату ради територіальної громади, її структурних підрозділів, старости, депутати (Добрянська селищна рада) 6 КППК. Комунікація і взаємодія в органі місцевого самоврядування Завантажити
12-13.07 Державні службовці місцевих державних адміністрацій, посадові особи органів місцевого самоврядування області, які є розробниками регуляторних актів 8 СКППК. Основи нормопроєктування та регуляторної діяльності в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, аналіз державної політики та підготовка аналітичних документів
12-13.07 Працівники профільних структурних підрозділів  апаратів виконкомів рад територіальних громад, районних державних адміністрацій 8 СКППК. Місцевий економічний розвиток та підтримка підприємництва  Завантажити
13.07 Працівники апарату ради територіальної громади, її структурних підрозділів, старости, депутати (Тупичівська сільська рада) 6 КППК. Комунікація та взаємодія в органі місцевого самоврядування за умов воєнного стану
14-15.07 Державні службовці місцевих державних адміністрацій, посадові особи органів місцевого самоврядування області 8 Статус кандидата до ЄС: що це означає для України  Завантажити
14-15.07 Державні службовці місцевих державних адміністрацій, посадові особи органів місцевого самоврядування області 12 ЗКППК. Техніка комунікації та ведення переговорів, мистецтво презентації (ділова риторика, публічний виступ)  Завантажити
15.07 Працівники апарату ради територіальної громади, її структурних підрозділів, старости, депутати (Седнівська селищна рада) 6 КППК. Комунікація і взаємодія в органі місцевого самоврядування  Завантажити
18-22.07 Державні службовці апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, посадовці апаратів виконкомів рад територіальних громад (перша група) 24 ЗПППК Навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації «Цифрова грамотність та комунікативна компетентність посадовця» (один раз на три роки) (перша сесія)
25-29.07 Новопризначені спеціалісти апарату,  структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій (категорія В)

(друга група)

22 ЗПППК Навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації для вперше призначених на посади державної служби категорії «В» (перша сесія)
26-27.07 Державні службовці місцевих державних адміністрацій, посадові особи органів місцевого самоврядування області 8 СКППК. Візуалізація даних (презентації), комп`ютерна графіка, інфографіка.  Завантажити
28-29.07 Начальники відділів (завідувачі секторів) управління персоналом апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, апарату районних державних адміністрацій, державні службовці, на яких покладено обов’язки щодо здійснення кадрової роботи 6 ЗКППК. Управління персоналом на державній службі (друге заняття)
29.07 Працівники апарату ради територіальної громади, її структурних підрозділів, старости, депутати (Михайло-Коцюбинська селищна рада) 6 КППК. Комунікація і взаємодія в органі місцевого самоврядування  Завантажити