28 вересня 2023 року

28 вересня 2023 року Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 157-23 «Про погодження програм підвищення кваліфікації» погоджено наступні програми підвищення кваліфікації Чернігівського Центру:
1. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Лідерство та командоутворення»;
2. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Візуалізація даних (презентації), комп`ютерна графіка, інфографіка»;
3. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Сучасний діловий протокол та етикет»;
4. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Застосування технологій електронного врядування в органах державної влади та місцевого самоврядування»;
5. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Запобігання корупції та впровадження стандартів доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування»;
6. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Основні аспекти організації діяльності посадовця»;
7. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Управління персоналом: інструментарій, напрями та інноваційні практики»;
8. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Адміністративні правопорушення, пов’язані з конфліктом інтересів: законодавство та судова практика»;
9. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Етика та доброчесність на публічній службі»;
10. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Комунікативна компетентність посадовця»;
11. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Особливості організації адміністративної процедури та забезпечення комунікаційної ефективності»;
12. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Організація роботи місцевої державної адміністрації»;
13. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Законодавчі ініціативи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»;
14. Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації для вперше призначених на посади державної служби категорії «В»;
15. Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації для вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування.
Всі програми розроблялися з урахуванням вимог Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, інших нормативно-правових актів, які регламентують питання державного управління, місцевого самоврядування, післядипломної освіти, відповідних професійних стандартів, потреб замовників освітніх послуг у сфері професійного навчання та індивідуальних потреб учасників професійного навчання.
Зазначені програми будуть розміщені на офіційному вебсайті НАДС та вебпорталі управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями».